ایمالز

لیست قیمت دوچرخه ثابت (9 تیر)


دوچرخه ثابت پشتی دار EMHFitness 6300
٪۱۶
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۹,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پروتئوس مدل ProCycle 500
٪۲
۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus JET stream JC500
٪۱
۵,۷۰۰,۰۰۰
۵,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت آذیموس مدل AZ 8510
٪۹
۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مبله EMHFitness 6001R
۱۰,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت آذیموس مدل AZ-B240
٪۱۰
۷,۱۲۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
چرخ مبله مدل AZ8518-R
٪۱۰
۷,۸۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت EMH Fitness 6001B
٪۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت کیپ فیت KEEP FIT 7728
٪۵
۷,۱۰۰,۰۰۰
۶,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پروتئوس مدل NUVOLA V3
۷,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت باشگاهی تایتان فیتنس مدل Titan-Fitness-A1100G
٪۲
۳۳,۵۵۰,۰۰۰
۳۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت اسپورتک مدل 5105B
٪۱۲
۹,۵۰۰,۰۰۰
۸,۳۶۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پاورمکس مدل 338B
۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت EMH FITNESS 5010
٪۴
۷,۵۰۰,۰۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت سالنی 701 زرد
۸,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت ایمپالس مدل Impulse RU500
٪۷
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پاورمکس مدل 5105R
٪۱
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مارشال فیتنس MF116B
٪۵
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۹,۹۷۵,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت آذیموس مدل AZ-S240
٪۲۰
۹,۴۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
چرخ ثابت پشتی دار مگنتی آذیموس مدل AZR240
٪۱۴
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت فدرال V270
٪۱۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ایستاده هورایزن مدل Comfort 7
٪۱۰
۳۹,۱۰۹,۰۰۰
۳۵,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت هورایزن HORIZON COMFORT3
۲۴,۳۸۵,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت لیدر اسپرت مدل 6260
٪۱۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه مبله پاور مکس مدل 338R
٪۸
۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت باشگاهی دی اف تی فیتنس DFT Fitness 2100
٪۷
۳۹,۸۰۰,۰۰۰
۳۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
‏دوچرخه ثابت پروتئوس مدل Nuvola v3 series W‎
٪۲۶
۹,۸۰۰,۰۰۰
۷,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پروتئوس مدل JC-500B
٪۲۴
۷,۵۰۰,۰۰۰
۵,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت ATMED پایی مدل 3481
٪۷
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مگنتی آذیموس مدل AZ8518p
٪۱۱
۹,۲۰۰,۰۰۰
۸,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
چرخ ثابت ایستاده Dhz fitness مدل X9107
٪۱۷
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مارشال فیتنس MF112B
٪۵
۹,۷۰۰,۰۰۰
۹,۲۱۵,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت ایستاده CROSS FITNESS VEGAS 100
٪۱۱
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مگنتی آذیموس مدل AZ8518
٪۱۵
۸,۲۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت ایستاده کراس فیتنس مدل MONSTER X10
٪۳
۳۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
چرخ ثابت ایستاده باشگاهی ژنراتوری Classfit مدل 5100s
٪۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه مبله لایف فیتنس مدل LF300
۴۰,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مدل  پروتئوس BODYGUARD U45
٪۹
۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت خانگی تایگر اسپرت مدل Tiger Sport G100
٪۱۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مبله شوا Shua B6500R
۳۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
الپتیکال CircleFitness مدل E7
۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پشتی دار هورایزن HORIZON LS5.0R
٪۲
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت اسپرتک Sportec bike 379B
۷,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی تایتان فیتنس مدل titan A2100G
٪۱
۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۴۴,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت آبی روبیمکث مدل یاتاقانی Robimax Aqua Bike
٪۶
۷,۸۰۰,۰۰۰
۷,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت نشسته پشتی دار ایمپالس مدل Impulse RR930
٪۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مارشال فیتنس MF116L
٪۷
۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مارشال فیتنس MF110B
٪۱۰
۸,۹۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه مبله خانگی پاورمکس  مدل ۱۵۸R
۱۵,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت آذیموس مدل AZ-R240
۷,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت نشسته مگنتیک پروتئوس مدل nuvola R3 سری B&W
٪۸
۹,۷۰۰,۰۰۰
۸,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مبله روبیمکث 6612
٪۲
۶,۹۵۰,۰۰۰
۶,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پشتی دار Long style BC96003
٪۵
۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۶,۱۲۵,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت نشسته (پشتی دار) JKEXER Fitlux 5100
٪۱۲
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت هورایزن HORIZON COMFORT5
۳۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت خانگی لیدر اسپرت 8223
٪۲۰
۸,۸۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت اسپرتک 381B
٪۱۲
۸,۹۰۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت اسپورتک مدل 31705b
٪۱۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
اسکی فضایی jkexer fitlux 5200
٪۱
۳۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت نشسته پشتی دار تاپ فیت Top Fit 8711R
٪۱۳
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت ایستاده CROSS FITNESS MONSTER X10
٪۱
۳۸,۴۹۰,۰۰۰
۳۸,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
چرخ ثابت ایستاده SEG مدل 8825
۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت اسپینینگ لیدر اسپرت مدل5022
٪۱۴
۹,۶۰۰,۰۰۰
۸,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پشتی دار سایتک CYTECH ۱۵۵R
٪۲۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پاورلند مدل 719
٪۴
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۹۶۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه نشسته آذیموس مدل AZ-8518R
٪۱۵
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت سایتک مدل 155R
۱۸,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت روبیمکث مدل 6611
٪۵
۶,۵۰۰,۰۰۰
۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مدل clinical
٪۶
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
ایربایک ایمپالس HB005
٪۱۰
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس مدل Bodyguard U45
۲۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مبله فدرال R270
٪۵
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پاورمکس  PowerMax 31700R
٪۸
۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت آبی نشسته هیدروجیم مدل Hydro gym HG011
٪۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت ایستاده EMHfitness مدل ۵۰۷۰
٪۱۱
۷,۵۰۰,۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت آذیموس مدل AZ 8606
٪۱
۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۶,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پاور مکس مدل 158B
۱۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت پاندا B533 Panda B533 Stationary Bike
٪۹
۵,۷۰۰,۰۰۰
۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت ایمپالس مدل Impulse RU930
٪۸
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
 ایربایک مدل GXT-9020
٪۱۴
۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه باشگاهی مبلهclassic 3100s
٪۲
۲۹,۱۰۰,۰۰۰
۲۸,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مدل SPX-1
۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت (اسپینینگ آبی) هیدروجیم مدل HG002
۱۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۴ روز و ۲۱ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مارشال فیتنس مدل BXZ129B
۱۴,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
دوچرخه اسپینینگ کراس فیتنس مدل Speed 500
۱۹,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت مدل EMH FITNESS مدل 5010
۷,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
دوچرخه ثابت سایتک مدل 155B
۱۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
لیست قیمت دوچرخه ثابت هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دوچرخه ثابت از لیست قیمت دوچرخه ثابت کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دوچرخه ثابت کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دوچرخه ثابت های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دوچرخه ثابت های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۸,۹۷۲,۴۹۳ تومان تا ۲۳,۱۸۸,۶۰۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دوچرخه ثابت در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دوچرخه ثابت به ترتیب الویت عبارتند از بادیگارد,مارشال,کراس,شیائومی, ...