ایمالز

لیست قیمت باسکول


باسکول محک ۳۰۰ کیلویی تاشو
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول محک ۱۵۰ کیلویی تاشو
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول چینی 300 کیلویی
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول 200 کیلویی چینی
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول 300 کیلو  تاشو
٪۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول دیجیتال کمری 150kg مدل علمک دار
٪۲
۱,۱۵۸,۰۰۰
۱,۱۳۴,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
باسکول 1000 کیلوگرم محک ( 1 تنی )
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
باسکول 100 کیلویی پیام توزین مدل TS100
٪۳
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول دامکش فرغونی باسکول نیکو مدل Baskul Niko
٪۸
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۹,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
فرغون دیجیتالی 500 کیلویی نیکو
٪۵
۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول 200 کیلویی دیجیتال کمری
٪۴
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکولت 500 کیلوگرم گروه صنعتی اعتماد مدل 501s
٪۱
۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول رولیک محک 500 کیلوگرم
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول محک 200 کیلویی MDS13000
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
باسکول محک 200 کیلویی چرخدار
۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
باسکول 150 کیلویی کمری
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
باسکول قپان 1 تنی حداد ماهر
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول 1.5 تن ثابت حداد ماهر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکولت 300 کیلویی پند تک مدل PTS
۵,۳۷۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
باسکول ۷۵۰ کیلویی قفس دار نیکو
٪۱۲
۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۹,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول 300 کیلویی SV 7000
٪۷
۵,۴۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
نمایشگر باسکول دیجیتال T1 4 لودسل
٪۱۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول آویز سقفی 1 تن آریا
٪۳
۸,۹۳۰,۰۰۰
۸,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باسکول دیجیتال 100 کیلویی کمری
٪۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول دیجیتال 5 تنی نیکو 150*150
٪۱
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول دیجیتال بی نظیر مدل MB63
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول محک 300 کیلویی MDS13000
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول محک 300 کیلویی متحرک سینی استیل
۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
باسکول محک 500 کیلویی مدل متحرک
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
باسکول 1 تن پند PX9200
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول 2 تن پند PX9800
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 300 کیلویی پند 9000
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
باسکول 300 کیلویی محک مدل دیواری
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 5 تنی پند PX9800
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول دنا توزین HBMI
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
(۱۴ ساعت پیش)
باسکول 500 کیلویی پیام توزین مدل TS 500
۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باسکول دنا توزین داروخانه ای مدل HBMI PLUS-CR
۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول دنا توزین مدل HBMI PLUS-P
۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول دامکش 2 تنی حداد ماهر
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
باسکول پرینتردار پند مدل PX9000P
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باسکول سکه ای دنا توزین مدل DT-101
۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باسکول بی نظیر 600 کیلویی مدل MB 601 A12
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باسکول دیواری پند 500 کیلو گرم
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول نیکو 150 کیلوگرم مدل 101EM
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 1.5 تنی حداد ماهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
باسکول الکترونیکی 600 کیلوگرمی حداد ماهر
۱۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
باسکول جک پالت 2 تنی توزین دار
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
باسکول دام کش 500 کیلویی اعتماد مدل WIC
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول دیواری پند 300 کیلو گرم
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 3.5 تنی ثابت حداد ماهر
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
باسکول 2.5 تنی میدانی با چرخ فولادی
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
باسکول 10 تن کرین اسکیل مدل OCS-AX
۱۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول 3 تنی سنگ سرخود حداد ماهر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول 150 کیلویی گارد دار کمری تاشو
٪۴
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
باسکول مکانیکی 1 تنی حداد ماهر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باسکول دنا توزین نفرکش مدل DT-102B
۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول فرغونی تک چرخ نیکو
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
باسکول آویزی گوشت پند مدل PT3000M
۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 5.5 تنی ثابت حداد ماهر
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
باسکول ویلچر بالاس
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول تاشو پیام توزین مدل TM 300
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول ۳۰۰ کیلویی مدل g300
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول ۵۰۰ کیلویی مدل g500
٪۲
۴,۶۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
باسکول دامکش 5 تن 100*200
٪۲
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 100 کیلویی SV 7000
٪۷
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 200 کیلویی دیجیتال ممتاز  MT 5000 S
٪۷
۵,۳۵۰,۰۰۰
۴,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 100 کیلویی  MT 5000 S
٪۸
۵,۳۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول 500 کیلویی ممتازMT 500 S
٪۳
۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول 300 کیلویی  M 300B
٪۹
۴,۴۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول دیجیتال 200 کیلویی M 200B
٪۹
۴,۳۵۰,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول صنعتی 300 کیلویی  M 300 I
٪۹
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول صنعتی 200 کیلو  M 200I
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 1 تنی سقفی  مارک توزین
٪۴
۷,۸۸۰,۰۰۰
۷,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 2 تنی آویز مارک توزین
٪۲
۹,۴۰۰,۰۰۰
۹,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول آویز دیجیتال 10 تن
٪۲
۱۸,۵۵۰,۰۰۰
۱۸,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باسکول آویزی 10 توزین
٪۱
۱۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۸,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 2 تن نیکو 125*125
٪۱
۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۶,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول چرخدار 500 کیلویی ممتاز MT 500F
٪۲
۸,۵۰۰,۰۰۰
۸,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول چرخ دار 500 کیلویی ممتاز MT 500 S
٪۲
۸,۵۰۰,۰۰۰
۸,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول رولیک 300 کیلویی سند وزین
٪۲
۵,۷۰۰,۰۰۰
۵,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول رولیک دار 200 کیلویی  آرین توزین
٪۲
۵,۶۵۰,۰۰۰
۵,۵۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول دیجیتالی سقفی 10 تن آریا
٪۲
۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
باسکول 300 کیلو دیجیتالی ممتاز MT 500 S
٪۳
۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باسکول آویز سقفی 2 تن آریا
٪۳
۹,۸۸۰,۰۰۰
۹,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
لیست قیمت باسکول هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت باسکول از لیست قیمت باسکول کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر باسکول کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین باسکول های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر باسکول های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۹,۱۵۶,۴۳۸ تومان تا ۱۱,۱۹۱,۲۰۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های باسکول در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب باسکول به ترتیب الویت عبارتند از محک