ایمالز

لیست قیمت اتصالات صنعتی


مغزی 3/8 به 10 پرچی
۱۰,۸۹۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
بوشن 1/4 برنجی
۷,۲۱۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
اتصال مستقیم " 3/8-6میل LMC
۱۲,۴۵۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
شیر ربع گرد 1/4 GK
۳۷,۴۹۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
نازل 0/55 ( 60 درجه ) دانفوس
۳۶۸,۶۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
زانو 1/4 به 8 شلنگ خور
۱۹,۱۳۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
تبدیل 1 اینچ به 3/4
۲۶,۹۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
شیر bbb سو‌پاپدار ایرانی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
گپ 25_16 بار
۶,۱۷۵ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کورکن لاستیکی سایز 18
۶۹۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سه راه تبدیل 355 × 200 × 355_16 بار
۱,۶۵۸,۱۳۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
زانویی ۹۰ درجه
٪۳
۲۶,۰۰۰
۲۵,۱۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
شیربرقی مشعل " 1/8 روخطی منظومه
۲۴۴,۸۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۱۷,۰۵۰ تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
اتصال مستقیم پنوماتیک (فیتینگی) 4 به 1/4
۱۰,۸۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
اتصال مستقیم پنوماتیک (فیتینگی) 4 به 1/8
۱۱,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مغزی 3/8 به 8 بوشی کامل
۱۳,۵۶۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مغزی 3/8 به 10 بوشی
۹,۳۹۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مهره کله قندی 18 بوشی
۱۴,۶۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مغزی 3/4 به 1/2
۲۰,۶۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مهره کله قندی 6 بوشی
۳,۲۷۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مهره و دنباله 3/8 به 10
۱۱,۸۳۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مهره و دنباله 1/2 به 10 سمپاش خروسکی
۱۶,۸۸۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مهره و دنباله 1/2 به 8
۱۵,۳۷۰ تومان
(۶ روز و ۱۲ ساعت پیش)
شیر 1 اینچ غیر گازی
۱۰۲,۱۲۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سه راهی Y وسط دنده 1/4*12 پنوماتیک Elite
۴۳,۱۵۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سه راهی Y وسط دنده 1/2*10 پنوماتیک
۳۹,۹۶۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
فلو کنترل سر جکی 1/8*6
۳۸,۵۹۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تبدیل 3/8 به 1/4
۵,۳۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مغزی 1/2 به 1/2 برنجی
۱۴,۵۳۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
صافی برنجی " 1 چینی M.T PN20
۱۷۵,۷۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
شیریکطرفه برنجی سوزنی " 3 KITZ150
۶,۶۲۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
شیربرقی مشعل " 1/8 شکوه
۲۹۱,۳۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
بوش گرافیتی شیر ابنما " 3/4
۶۳,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
بوشن استیل " 2 ایرانی 304
۶۸,۶۵۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
بازوی زبانه شیر یکطرفه " 4 فاراب شیر
۴۲,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مغزی استیل 304 " 1 CL150
۷۵,۴۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
بست لوله پایه دار سایز 5
۶,۳۸۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
بست لوله 10مشکی
۷,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
انشعاب ۱۲ پلی ران
۷۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
فیتینگ 1/2 اینچ با نصب
۲۰,۶۸۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
فیتینگ برنجی 3/4 اینچ با نصب
۲۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کوپلینگ سه راهی اتصال باد کد 300
۶۶,۸۷۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
شیر آب کولری
۱۸,۵۷۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
تبدیل برنجی 1/4 به 1/2
۷,۶۶۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سه راهی پنوماتیک بین راهی سایز 4
۱۲,۷۹۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سه راهی پنوماتیک بین راهی سایز 10
۱۵,۳۳۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
اتصال مستقیم پنوماتیک (فیتینگی) 6 به 1/2
۳۰,۳۷۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
اتصال مستقیم پنوماتیک (فیتینگی) 6 به 3/8
۱۶,۵۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
اتصال زانویی پنوماتیک 10 به 1/8 اینچ
۲۶,۳۷۰ تومان
(۶ روز و ۱۲ ساعت پیش)
اتصال زانویی پنوماتیک 8 به 1/8 اینچ
۱۴,۶۶۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اتصال زانویی پنوماتیک 10 به 1/4 اینچ
۲۶,۳۷۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
واسطه 6 پنوماتیک
۸,۱۴۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
واسطه 8 پنوماتیک
۸,۷۹۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
واسطه 12 پنوماتیک
۱۴,۶۶۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
واسطه 16 پنوماتیک
۵۱,۱۳۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
کوپلینگ نری شلنگ خور 8
۶,۴۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کوپلینگ نری شلنگ خور 12
۱۳,۲۷۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
مغزی 1/2-1 به 1 اینچ
۱۹۵,۲۶۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مهره 1/4 برنجی
۵,۰۸۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مغزی 1/4 به 8 بوشی
۶,۰۳۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مغزی 3/8 به 8 بوشی
۸,۷۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
مغزی 1/4 به 6 پرچی
۶,۲۶۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مهره و دنباله 3/4 به 10
۳۱,۸۵۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مهره و دنباله 3/4 به 14 (پکیج )
۱۸,۵۳۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مهره و دنباله 1/4 به 6
۷,۹۲۰ تومان
(۶ روز و ۱۲ ساعت پیش)
مغزی 1/8 به 8 بوشی
۵,۸۵۰ تومان
(۶ روز و ۱۲ ساعت پیش)
واسطه 6 بوشی
۴,۸۶۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
واسطه 10 بوشی
۵,۹۸۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
مهره 1/2 برنجی
۹,۸۶۰ تومان
(۷ روز و ۱۲ ساعت پیش)
مهره کله قندی 8 بوشی
۳,۸۷۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
مهره کله قندی 16 بوشی
۱۲,۴۳۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مهره کله قندی 8 پرچی
۳,۵۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
نافی 6
۶۹۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
نافی 12
۱,۷۱۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
مهره و دنباله 1/2 به 12
۱۵,۱۴۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
مهره و دنباله 3/4 به 12
۳۰,۹۴۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
مهره و دنباله 3/4 به 19
۲۸,۱۲۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
مهره و دنباله 1 اینچ
۴۳,۸۶۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
مهره و دنباله و سری ثابت 8 آلمانی به 10
۱۴,۰۷۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
واسطه 4 بوشی کامل
۹,۹۱۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
واسطه 6 بوشی کامل
۱۳,۱۷۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
واسطه 16 بوشی کامل
۴۸,۱۴۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
مغزی 1/8 به 6 بوشی کامل
۸,۹۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۲ ساعت پیش)
مغزی 1/4 به 6 بوشی کامل
۹,۱۸۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
مغزی 1/4 به 8 بوشی کامل
۱۰,۵۸۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
مغزی 1/2 به 8 بوشی کامل
۱۷,۱۰۰ تومان
(۱۰ روز و ۱۴ ساعت پیش)
مهره و دنباله بوتان پیک نیک فشار قوی
۱۳,۳۹۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
شلنگی تو دنده 1/2 به 19
۱۷,۸۳۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
شیر 1/2 غیر گازی
۴۴,۳۹۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
شلنگی 3/4 به 22
۲۲,۳۹۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
شلنگی 1/4-1*1/4-1
۳۴,۷۴۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
شلنگی 3/8 به 14
۱۰,۳۶۰ تومان
(۱۳ روز و ۱۳ ساعت پیش)
مغزی 1/2 به 16 بوشی کامل
۳۱,۲۷۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
شیر ربع گرد 3/4
۵۳,۴۳۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
شیر سم پاش
۱۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
شیر شناور کولر برنجی
۲۱,۲۷۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سه راهی Y وسط دنده 1/8*4 پنوماتیک Elite
۱۹,۹۹۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
شیلنگ پنوماتیک 4*6
۷,۸۲۰ تومان
(۶ روز و ۱۲ ساعت پیش)
شیر ربع گرد 1/4
۱۸,۵۷۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سوپاپ 15 آلمانی تخلیه ته تانک
۳۱,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سه راهی 12 (Y) پنوماتیک
۲۱,۵۸۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
سه راهی وسط دنده 1/4*6 پنوماتیک
۲۲,۳۸۰ تومان
(۶ روز و ۱۲ ساعت پیش)
لیست قیمت اتصالات صنعتی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت اتصالات صنعتی از لیست قیمت اتصالات صنعتی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر اتصالات صنعتی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین اتصالات صنعتی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر اتصالات صنعتی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۰۶,۰۱۷ تومان تا ۲۵۱,۷۹۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های اتصالات صنعتی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب اتصالات صنعتی به ترتیب الویت عبارتند از پنتاکس,تکنو