ایمالز

لیست قیمت تبر، بیل و کلنگ (10 تیر)


چهار شاخ کشاورزی مدل PA 289
۳۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر ایران پتک مدل AW 2010 وزن 600 گرم
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تیشه نوک تیز ام تولز 500 گرمی
۵۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر رونیکس مدل RH-4700 وزن 600 گرم
٪۱۸
۲۵۵,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
بیل فیسکارس مدل 131310
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر باغبانی برگر مدل DIN 5131/B
٪۱۲
۸۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلنگ میکا مدل Mika DH-P55
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سری کلنگ مدل بول کد YPK-MOGHANI-1800GR
٪۵۰
۲۸۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل ممتاز همدان مدل 003
٪۶۵
۲۵۵,۰۰۰
۸۸,۱۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر 38cm باغبانی5431 برگر
٪۳۸
۱,۰۵۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر سوگ M48 Tactical Axe
٪۲۴
۵۵۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر ورتکس مدل MH-600 وزن 600 گرم
۱۸۱,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل پارویی همدان
۶۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر مدل AXE007
٪۳۲
۴۹۵,۰۰۰
۳۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر مدل AXE009
٪۴۰
۵۶۵,۰۰۰
۳۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل گریزلی مدل 021
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شخم زن دستی مدل T505
٪۳
۷۵۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر Fiskars Axe - M X17
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر رونیکس مدل RH-4701 وزن 800 گرم
۸۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر باغبانی برگر مدل 5450
٪۳۳
۱,۲۶۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر شیر کلمبیا lion
۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر فیسکارس مدل X27
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر کوهنوردی گربر GERBER 3013A AX
۳۷۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلنگ دو سر
٪۱۲
۱۷۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل پارویی_28 سانت
۵۸,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر سفری زد هانتر مدل 0239
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر فیسکارس مدل Splitting Axe M X17 2021
٪۱۱
۲,۶۹۵,۰۰۰
۲,۴۰۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر فیسکارس مدل X7 به همراه تبر تیزکن
٪۴۳
۵,۶۰۰,۰۰۰
۳,۱۹۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شخم زن دستی مدل A506
٪۳
۶۰۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل فیسکارس مدل 132400
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
چاقو و تبر سفری کلمبیا مدل SO55
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
بیل دکو مدل DC02
۱۱۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چهار شاخ  صامو پرشین مدل PA 2446
٪۷
۱۴۲,۰۰۰
۱۳۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر اورینت مدل TP-600
۱۸۹,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر بی اس مدل چوبی کد 8279
۲۸۵,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سری کلنگ مدل بول کد YPB-MOGHANI-2250GR
٪۵۰
۴۸۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر مدل AE011
٪۵۴
۶۵۰,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تبر مدل AE010
٪۵۴
۶۵۰,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کج بیل باغبانی برگر مدل 5630
۱۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چنگک باغبانی آکواکرفت مدل 380651
۱۵۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر 600 گرمی
٪۱۵
۲۴۸,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تیشه ام تولز مدل B22
۸۳,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پارو مدل 113
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر فولادی زنجان مدل AX110
٪۲۹
۱۷۵,۰۰۰
۱۲۴,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دسته پتک بلند
۱۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
بیل اکو نمره 3
٪۹
۱۳۰,۰۰۰
۱۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل فولادی نمره 2 زانکو مدل ZSB-1002
۹۶,۱۹۵تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر فیسکارس مدل X5 کد 2
٪۹
۲,۱۲۰,۰۰۰
۱,۹۲۹,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر سفری توماهاوک مدل 0241
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر سفری توماهاوک مدل Cizen
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر پرانا مدل 1000A وزن 1000 گرم
۲۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر سفری کلمبیا مدل 9958BG
۲۹۰,۲۵۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل سانکس مدل S-95
۳۹۶,۵۲۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلنگ مقنی مدل K-M
۱۸۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تیشه کلنگ مدل Maxpro
۱۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر گل تیغ مدل YP040
٪۱۲
۷۸,۰۰۰
۶۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر 800 گرمی دسته چوبی
٪۱۰
۸۹,۰۰۰
۸۰,۱۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیلچه مدل gf65
۶۸,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
بیلچه بهکو مدل SGC300
٪۷
۲۴۵,۰۰۰
۲۲۷,۸۵۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
برگ جمع کن مدل T1
۳۴۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
چنگک باغبانی بهکو مدل BH-0605F
٪۱۶
۶۹,۰۰۰
۵۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر سوگ SOG Tactical Axe
۵۸۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تیر کمان   با قدرت زیاد
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر جیپ مدل FX-9103
۴۲۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل تاشو چند کاره مدل 450
۹۳,۸۲۰تومان
(۷ ساعت پیش)
تبر 500 گرمی دسته فایبر گلاس
٪۱۰
۱۹۸,۰۰۰
۱۷۸,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر کد 212
۲۷۷,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
بیلچه سفری فیکستر مدل S123
۱۲۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
بیل مهدوی مدل GO11
٪۱۶
۲۸۰,۰۰۰
۲۳۵,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل باغبانی مدل B11
۱۰۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
بیل باغبانی مدل KZ2050-B
۱۵۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر مدل zn1
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر 1250 گرمی فیکستر مدل T05271
٪۶
۴۲۵,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل همدان نمره 2
۱۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل پلاستیکی دکور تولز ۲۰ سانتی متر
۱۲۱,۸۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دسته بیل تخم مرغی درجه یک
۴۵,۷۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دسته بیل پوستدار درجه یک
۱۷,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کلنگ ایرانی فولادی اعلا
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تیشه دو سر تخت با دسته چوبی اسپاد M-tools
۶۴,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل فولادی نمره 2 مشکی استارباند STARBOND
۷۹,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر مدل MA1005
۴۵,۴۹۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تیشه برقکاری سامکو مدل YP-38
٪۳۱
۳۴۰,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
بیل آکواکرافت مدل 380861
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل سامکو مدل YPM-02TOS
٪۴۲
۳۷۰,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر سفری کاورا مدل tbf05
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل زانکو مدل 1003
۲۲۱,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر مدل استرانگ
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر استنلی مدل STEELMASTER
٪۴۰
۱,۹۴۶,۰۰۰
۱,۱۶۷,۶۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر مدل H-005
۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر فرد مدل F1000
۶۴۳,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر استنلی کد 0056849
۱,۱۳۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر سفری مدل TB-005
۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر سفری زد هانتر مدل MO601
٪۲۲
۴۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر سفری زد هانتر مدل 0222
۲۸۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
بیل سامکو مدل YPK-ZITONI02
٪۴۶
۴۶۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر فیسکارس مدل X10 کد 2
٪۱۵
۳,۱۶۰,۰۰۰
۲,۶۸۶,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر آتروکس کد ATX 60
۳۱۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تبر فیسکارس مدل xx17
۲,۸۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر سفری کد cmshr2252
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر بهکو مدل ER-1000G
۹۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر نووا مدل NTH2580 کد d43
٪۱۰
۵۱۰,۰۰۰
۴۵۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر سفری گربر مدل GB07
٪۲۹
۳۹۰,۰۰۰
۲۷۶,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تبر مدل 600-G
٪۴۵
۶۵۰,۰۰۰
۳۵۷,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر بهکو مدل BX-1.25-700
۱,۶۰۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاقو و تبر سفری زدهانتر مدل SL1
۵۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
بیل فیسکارس مدل 131483
۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شخم زن دستی مدل k405
۵۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل ریشه زن مدل SPR-95B
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیل مدل DSP-95R آفرودی
٪۱۶
۵۳۲,۰۰۰
۴۴۶,۸۸۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تبر سفری مدل زنجان VIKING-01
۱۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
لیست قیمت تبر، بیل و کلنگ هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تبر، بیل و کلنگ از لیست قیمت تبر، بیل و کلنگ کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تبر، بیل و کلنگ کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تبر، بیل و کلنگ های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تبر، بیل و کلنگ های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۶۵,۷۹۸ تومان تا ۴۴۷,۰۸۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تبر، بیل و کلنگ در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تبر، بیل و کلنگ به ترتیب الویت عبارتند از ایران پتک,برگر,بهکو,رونیکس, ...