ایمالز

لیست قیمت بند رخت


بندرخت استیل سایز بزرگ دسینی
٪۱۷
۳۲۰,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت استیل یونیک کد 8040
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بندرخت استیل میلاد
٪۶۴
۵۸۰,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت یونیک مدل UN-8010
۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بندرخت برقی یونیک کد UN-8060
۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت سمند مدل Ramisa-sam77
۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بندرخت تمام استیل تلان Telan
۳۶۳,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بندرخت  نسیم
٪۳
۲۰۲,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت  مدل تلان
٪۸
۷۵۰,۰۰۰
۶۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت ایستاده مدل 2008
٪۱۰
۳۹۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت استیل فورته
٪۱۰
۵۶۵,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بند رخت میداسان عبدی مدل ۲۰۲۰
٪۱۸
۲۷۰,۰۰۰
۲۲۱,۴۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت رویال مدلSiDaCo.Ro60
۲۶۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت شوفاژی مدل KH-008
٪۱۲
۶۷,۰۰۰
۵۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت مدل BR-2000
۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت لسبو مدل نیمامین
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بندرخت ریحانه
۱۷۶,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت زولینگن مدل 007
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
بندرخت بی وی کی مدل کاریزما
٪۱۷
۱,۱۴۵,۰۰۰
۹۴۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
Artiston 2016 Clothes Dryer
۲۷۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بند رخت رویال مدل Ro85
۲۶۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت تمام استیل مدل A26
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت دیواری کمجاویز مدل KD
٪۲۹
۲۸۰,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت تمام استیل \
۴۰۴,۶۸۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بندرخت استیل آرتیستون صنعت مدل 2020
٪۱۰
۵۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بندرخت آبکاری آرتیستون صنعت مدل B2
۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
بندرخت استیلا مدل M12 کد 100000442
۲۰۸,۸۸۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بند رخت ایوریا مدل T01
۲۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بندرخت آذین
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت استیل لایف هایت مدل 81669
۲,۲۸۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت رنگین کمان مدل نگین کد 821
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بندرخت پرفکت هوم مدل Round
۳۱۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت کوه شاپ مدل 2-1168
۱۷,۲۵۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
بند رخت کوه شاپ مدل 16-1168
۱۷,۸۵۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
بند رخت کمجا آرتیستون صنعت مدل SMALL
٪۵
۳۵۸,۰۰۰
۳۴۰,۱۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت براسیانا
۴۰۶,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
SAMO PERSIAN طناب کار 20 متری
٪۲۴
۴۲,۰۰۰
۳۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
001 Clothes Dryer
٪۳
۲۲۷,۳۰۰
۲۲۱,۶۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت تاشو مدل براخا 3D
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
بند رخت فلزی  مدل A25
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
 بند رخت آپارتمانی شوفاژ
۳۴,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت مدل G012 طول 20 متر
۱۶,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
بند رخت مدل G 936 طول 20 متری
٪۱۰
۲۹,۰۰۰
۲۶,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بند رخت ایکیا مدل FROST
۱,۴۸۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت و رخت آویز هوشمند نسیم مدل TX-130B
٪۱۴
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۹,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت تک آویز مدل R01
٪۷
۲۳۴,۰۰۰
۲۱۷,۶۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بند رخت تک آویز مدل R02
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
بند رخت آریا استیل مدل R04
٪۱۵
۲۵۰,۰۰۰
۲۱۲,۵۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
Leifheit  45110 Clothesline
۳۸۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
بندرخت شوفاژی کد 001
۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بندرخت اولدوز‌ مدل HM04
٪۲
۴۶۰,۰۰۰
۴۴۹,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
بند رخت کد 129
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
بند رخت کمجاویز مدل KM
٪۳
۶۴۸,۰۰۰
۶۲۷,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت کد 60
۲۴۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
بند رخت کد 722
۲۸۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بند رخت کد 490455
۲۸۹,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
بند رخت دیواری مدل Rottsi
٪۳
۳۹۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت آپارتمانی استیلا مدل کشویی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
Peacock 001 Clothes Dryer
۲۳۸,۸۷۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بند رخت دیواری مدل رخشا
٪۳
۴۲۰,۰۰۰
۴۰۷,۱۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
بند رخت مدل ES80-12
٪۱۷
۳۵۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
بند رخت شکیبا مدل نسیم
٪۱
۲۹۰,۰۰۰
۲۸۷,۱۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت مدل آفتاب
۹۴۴,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
بند رخت شکیبا مدل یاسمن
٪۱۰
۱۴۵,۰۰۰
۱۳۰,۵۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت شکیبا مدل آویز سان
۴۵,۷۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت شکیبا مدل ریحانه پلاس
٪۸
۲۲۵,۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت وستا استیل ۳۰۴ (استیل نگیر)
۵۰۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بند رخت وستا استاتیک دو طبقه
۴۳۲,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
بند رخت داریک مدل DA-7015
۴۸۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت پنلی گونش
۶۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت کلاسیک گونش
۲۹۸,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
بند رخت فلزی پینار لوکس مدل 001
٪۱۰
۳۸۴,۰۰۰
۳۴۵,۶۰۰
تومان
(۸ روز و ۶ ساعت پیش)
بندرخت ساج مدل 6070
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت رزنبرگ مدل 007
۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
رخت آویز سقفی ریموت دار نسیم سایز کوچک
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
رخت آویز هوشمند سایز بزرگ
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
رخت آویز بخاری
۳۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بندرخت_ام جی اس
٪۲۰
۴۶۲,۵۰۰
۳۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بندرخت استیل مدل 1014 _ام جی اس
٪۲۰
۸۱۲,۵۰۰
۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۵
۱,۲۹۷,۰۰۰
۱,۲۳۲,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
بند رخت فلزی آرتیستون صنعت مدل کم جا BIG
٪۶
۴۲۰,۰۰۰
۳۹۴,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
Kamjaviz Bangs Clothes Line
٪۱۲
۵۲۰,۰۰۰
۴۵۷,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
بند رخت صامو پرشین مدل G 365
۱۹,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
رخت آویز پشت دری مدل 6 شاخه
۲۶,۲۵۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت کشویی stila
۲۴۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بند رخت کوه شاپ مدل 6-1168
۱۶,۹۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
لیست قیمت بند رخت هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بند رخت از لیست قیمت بند رخت کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بند رخت کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بند رخت های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بند رخت های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۳۰,۳۸۸ تومان تا ۶۴۸,۲۵۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بند رخت در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بند رخت به ترتیب الویت عبارتند از یونیک,اسمارت,میلاد,متال, ...