دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت بند رخت (11 آذر)


بند رخت یونیک مدل UN-8010
(۱ روز پیش)
۴۷۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بند رخت ایکیا مدل MULIG
(۶ ساعت پیش)
۲,۱۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
بندرخت آلومینیوم یونیک کد 8082
(۱ روز پیش)
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بندرخت استیل میلاد
(۶ ساعت پیش)
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بند رخت میداسان عبدی مدل ۲۰۲۰
(۶ ساعت پیش)
٪۱۸
۲۷۰,۰۰۰
۲۲۱,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
رخت آویز هوشمند سایز بزرگ
(۱ روز پیش)
٪۲۴
۹,۶۰۰,۰۰۰
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بند رخت رنگی یونیک کد8080
(۱ روز پیش)
٪۱
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت تک آویز مدل RG
(۶ ساعت پیش)
۲۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Brasiana BLR-110-15 Laundry Rack
(۶ ساعت پیش)
٪۳۷
۹۰۰,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
رخت آویز کم جا جادویی
(۱ روز پیش)
۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بندرخت برقی یونیک کد UN-8060
(۱ روز پیش)
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت تک آویز مدل R02
(۶ ساعت پیش)
۲۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بند رخت استیل فورته
(۶ ساعت پیش)
٪۵
۶۹۲,۰۰۰
۶۵۷,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بند رخت آی هوم مدل 2021
(۶ ساعت پیش)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت دیواری استیلا مدل 110100
(۶ ساعت پیش)
٪۸
۴۲۰,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بند رخت شوفاژی مدل KH-008
(۶ ساعت پیش)
۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
بند رخت تک آویز مدل SU01
(۱ روز پیش)
۲۱۵,۸۹۰ تومان
فروشندگان (۲)
بندرخت بالدار فنری شاهین
(۱ روز پیش)
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت تک آویز مدل R01
(۱ روز پیش)
٪۱۶
۳۰۰,۰۰۰
۲۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بند رخت فورته مدل 001
(۶ ساعت پیش)
۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
بند رخت کارا تک پلاس مدل B056
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۳
۲۲۲,۰۰۰
۲۱۵,۳۴۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت دیواری مدل Samina
(۶ ساعت پیش)
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت دیواری وون مدل drv-1
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آرتیستون بندرخت استاتیک تشتک دار 2010
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۳۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت پرنس هوم مدل ARMANI
(۶ ساعت پیش)
٪۷
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت مدل هشت پا
(۶ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت کمجا آرتیستون صنعت مدل SMALL
(۱ روز پیش)
٪۵
۳۵۸,۰۰۰
۳۴۰,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت تاشو مدل براخا 3D
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۲۸۸,۸۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت فلزی  مدل A25
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۶
۳۴۰,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت مدل M1000
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۲۲,۳۲۰ تومان
فروشندگان (۲)
طناب سیمی طول 10 متر
(۱ روز پیش)
۱۳,۶۰۵ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت بالکونی دریم مدل hcd
(۶ ساعت پیش)
٪۲۵
۸,۴۰۰,۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بندرخت  نسیم
(۱ روز پیش)
٪۸
۲۳۸,۰۰۰
۲۱۸,۹۶۰ تومان
فروشندگان (۱)
رخت آویز هوشمند سایز کوچک
(۱ روز پیش)
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بندرخت استار تک حامی
(۱ روز پیش)
۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت تاشو مدل آسوده
(۱ روز پیش)
۳۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت فلزی آرتیستون صنعت مدل کم جا BIG
(۱ روز پیش)
٪۷
۴۴۵,۰۰۰
۴۱۳,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت رویال مدلSiDaCo.Ro60
(۶ ساعت پیش)
٪۵
۴۱۰,۰۰۰
۳۸۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت ایکیا مدل FROST
(۱ روز پیش)
۱,۷۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت آریا استیل مدل R04
(۱ روز پیش)
٪۱۵
۵۶۶,۰۰۰
۴۸۱,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت کد 169
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴۸,۰۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت پرنس هوم مدل ماتیلدا
(۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت سافلون مدل 2021
(۱ روز پیش)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
رخت آویز دیبا مدل نیلوفر
(۶ ساعت پیش)
۲۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت مدل CHATRY11
(۶ ساعت پیش)
۲۹۹,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بندرخت حامی استار کودک
(۱ روز پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت شوفاژی مدل ANAM
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۵۳,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت مدل جگوار
(۵ روز پیش)
۵۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت تمام استیل  Aurora  مدل PowerPro
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت تمام استیل مدل A26
(۸ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت مدل G012 طول 20 متر
(۵ روز پیش)
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت تمام استیل \
(۱ روز پیش)
۵۹۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بندرخت آبکاری آرتیستون صنعت مدل B1
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت شکیبا مدل نسیم
(۱ روز پیش)
٪۵
۲۷۶,۰۰۰
۲۶۲,۷۵۲ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت زولینگن مدل 007
(۱ روز پیش)
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت شکیبا مدل یاسمن
(۱ روز پیش)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بندرخت ساده
(۱ روز پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بندرخت آپارتمانی مدل 418
(۵ روز پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت رزنبرگ مدل 007
(۶ ساعت پیش)
٪۳۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت جنسیس مدل GN51521
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت بوش کد HN2FX
(۶ ساعت پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت ایران تاج مدل تاشو
(۶ ساعت پیش)
٪۱۹
۳۲۰,۰۰۰
۲۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت هنری مدل S2022
(۶ ساعت پیش)
٪۱۵
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت دیواری مدل هتلی
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳۷۰,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت شوفاژی مدل ضیافت
(۱ روز پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت دیواری کد A850
(۱ روز پیش)
۲۷۹,۱۶۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت رد فلاور مدل  B931
(۶ ساعت پیش)
۵۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت سافلون مدل A2021
(۶ ساعت پیش)
٪۵
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت مدل کودک
(۱ روز پیش)
۱۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بندرخت ویدارو استاتیک
(۱ روز پیش)
۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بندرخت سان حامی
(۱ روز پیش)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت سی اند اس مدل ss15
(۱ روز پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت دیواری لایف استایل Life Style
(۱ روز پیش)
٪۱۷
۷۵۰,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طناب رخت کد 10 طول 10 متر
(۱ روز پیش)
۱۶,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۲)
بند رخت مدل کنفی کد 7305 طول  10متری
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۲۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت مدل کنفی کد 7303 طول 10متری
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۱۹,۹۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت شوفاژی مدل TP114
(۶ ساعت پیش)
٪۳۲
۱۲۰,۰۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طناب رخت مدل TP390 طول 10 متر
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۲۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طناب رخت مدل TR_55 طول 6 متر
(۱ روز پیش)
۱۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت مدل 5020
(۶ روز پیش)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بندرخت کامل کد 743
(۱ روز پیش)
۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت آرتیستون صنعت مدل TP718
(۸ روز و ۸ ساعت پیش)
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت مدل Z0a
(۱ روز پیش)
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت ویدا مدل SUM
(۶ ساعت پیش)
٪۵۱
۴,۲۰۰,۰۰۰
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بندرخت تمام فلزی کد 251
(۶ روز پیش)
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت تک پلاستیک مدل Super Classic
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت مدل Hayllo
(۶ ساعت پیش)
٪۲۶
۱,۶۸۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۵۷۰ تومان
فروشندگان (۱)
بند رخت مدل LP1003
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۸۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 10
لیست قیمت بند رخت هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بند رخت از لیست قیمت بند رخت کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بند رخت کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بند رخت های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بند رخت های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۷۳۶,۸۹۹ تومان تا ۹۰۰,۶۵۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بند رخت در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بند رخت به ترتیب الویت عبارتند از یونیک,ایکیا,استیل,میلاد, ...