دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت مته گردبر (16 آذر)


گرد بر بوش مدل  2609255637 multi material مجموعه 7 عددی
(۱۵ ساعت پیش)
٪۵۳
۳,۱۸۰,۰۰۰
۱,۴۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گردبر دیوالت مدل DT8411 سایز 50 میلی متر
(۱۵ ساعت پیش)
٪۷
۳,۷۶۳,۰۰۰
۳,۴۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گرد بر چوب 18 پارچه موتا مدل MTSET-18PCS
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۳۰۸,۰۰۰
۲۶۲,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر شیشه کد 161 سایز 12 میلی متر
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۳۲,۰۰۰
۲۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 121 میلیمتر Hole Saw 121 mm
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۴۲,۰۰۰
۲۱۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گرد بر سرامیک و شیشه ۱۰۰ میلیمتر
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۶۵,۰۰۰
۲۳۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گردبر کبالت سایز 40 ولف
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۷۱,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گردبر کبالت سایز 24 ولف
(۱۵ ساعت پیش)
۴۳,۰۸۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر بوش مدل multi material مجموعه 7 عددی
(۱۵ ساعت پیش)
٪۸۰
۲,۹۶۸,۰۰۰
۶۰۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گردبر فلز رونیکس کد RH-5241 سایز 125 میلی متر
(۱۵ ساعت پیش)
٪۵
۳۳۶,۲۵۰
۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مجموعه ۱۲ عددی گرد بر رونیکس مدلrh-5200
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۳,۱۷۰,۰۰۰
۲,۸۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گردبر بایمتال-   35 میلی متر  RH-5226
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲۳
۱۳۵,۰۰۰
۱۰۳,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گردبر بایمتال-   51 میلی متر  RH-5229
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۳۷,۱۹۰
۱۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گردبر رپتور کد 50 سایز 20 میلی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گردبر الماسه دامار مدل DMGB70
(۱۵ ساعت پیش)
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گردبر شیشه سایز 25
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۵۰,۴۰۰
۴۵,۳۶۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گردبر شیشه کد 158 سایز 50 میلی متر
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۳۳,۰۰۰
۱۱۹,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر چوب 11 پارچه تایتان
(۱۵ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گرد بر HSS گرولن طول 50 مدل GHL012-65
(۱۵ ساعت پیش)
٪۸
۴۹۰,۰۰۰
۴۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گردبر شیشه کد 2344555 سایز 6 میلیمتر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 200 میلیمتر Hole Saw 200 mm
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۰۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گرد بر 150 میلیمتر Hole Saw 150 mm
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۳۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گرد بر سرامیک و شیشه ۹۰ میلیمتر
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گرد بر سرامیک ۷۰ میلی متر بوش
(۱۵ ساعت پیش)
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر کبالت سایز 25 ولف
(۱۵ ساعت پیش)
۴۴,۸۷۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گردبر دامار مدل DMHS75BS12Z10
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۵۲۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گردبر رونیکس کد RH-5233 سایز 73 میلی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۵
۱۹۶,۳۷۰
۱۸۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مته گرد بر رونیکس مدل RH-5224 سایز 30 میلیمتر
(۱۵ ساعت پیش)
٪۵
۸۰,۷۰۰
۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گردبر بوش مدل مولتی متریال 2609255637 مجموعه 8 عددی
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۶۶
۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گردبر بایمتال-   40میلی متر  RH-5227
(۲ ساعت پیش)
٪۷
۱۰۷,۶۰۰
۱۰۰,۰۶۸ تومان
فروشندگان (۳)
گردبر بایمتال رونیکس - 79 میلی متر  RH-5235
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۷
۲۱۲,۵۰۰
۱۹۷,۶۲۵ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر41 میلیمتر Hole Saw 41 mm
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۸۲,۰۰۰
۷۳,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 170 میلیمتر ‏ Hole Saw 170 mm
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۳۴۰,۰۰۰
۳۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گرد بر سرامیک و شیشه ۱۳۰ میلیمتر
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۳۴۴,۰۰۰
۳۰۹,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر الماسه بتن و سنگ سایز 70 کاتکس
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۱۹,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مجموعه کامل گرد بر مدل LASUS
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۸۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گردبر شیشه و سرامیک سایز 70 میلی متر
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۸۳,۶۰۰
۱۶۵,۲۴۰ تومان
فروشندگان (۱)
دنباله پنج شیار گردبر بتن
(۱۵ ساعت پیش)
٪۵
۱۵۰,۰۰۰
۱۴۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر شیشه ولف مدل WG9 سایز 9 میلیمتر
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲۱,۶۴۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر الماسه 80میلی متری رونیکس RH-5206
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گردبر بایمتال-   70 میلی متر  RH-5232
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۲۶۰,۰۰۰
۲۰۷,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر همه کاره 65 میلیمتر بوش
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۶۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر رپتور مدل 30 سایز 16میلی متر
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر رپتور کد 30 سایز 21 میلی متر
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر تیتان مدل 8P-Co-HSS30 سایز 30 میلی‌متر
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۲
۵۴,۰۵۰
۴۷,۵۶۴ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر تیتان مدل 8P-Co-HSS35 سایز 35 میلی‌متر
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۲
۶۴,۴۰۰
۵۶,۶۷۲ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر شیشه سایز 16
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۳,۰۰۰
۳۸,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر شیشه سایز 20
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۵۳,۰۰۰
۴۷,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر شیشه سایز 8
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۳,۰۰۰
۲۰,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر شیشه کد 157 سایز 16 میلی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گرد بر کد 8848 سایز 18 میلی متر
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۹,۰۰۰
۴۴,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر کد 8848 سایز 10 میلی متر
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۷,۰۰۰
۲۴,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر شیشه سایز 5 میلی متر
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۴,۰۰۰
۱۲,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر شیشه کد 8848 سایز 45 میلی متر
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۱۹,۰۰۰
۱۰۷,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر شیشه کد 2364301 سایز 30 میلیمتر
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۸۰,۰۰۰
۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مته گردبر شیشه کد 2344468 سایز 3 میلیمتر
(۱۵ ساعت پیش)
٪۹
۱۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 89 میلیمتر Hole Saw 89 mm
(۱۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پین مته گرد بر گرولن مدل GR-01
(۱۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۷۲,۰۰۰
۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 127 میلیمتر Hole Saw 127 mm
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۵۴,۰۰۰
۲۲۸,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 111 میلیمتر Hole Saw 111 mm
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۲۲,۰۰۰
۱۹۹,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 51 میلیمتر Hole Saw 51 mm
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۰۲,۰۰۰
۹۱,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 37 میلیمتر Hole Saw 37 mm
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۷۴,۰۰۰
۶۶,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر بتن و سنگ 110 میلیمتر Hole Saw concrete 110 mm
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۹۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 160 میلیمتر ‏ Hole Saw 160 mm
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۳۲۰,۰۰۰
۲۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 22 میلیمتر Hole Saw 22 mm
(۱۵ ساعت پیش)
۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 16 میلیمتر Hole Saw 16 mm
(۹ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۳۲,۰۰۰
۲۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 30 میلیمتر Hole Saw 30 mm
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر بتن و سنگ 80 میلیمتر Hole Saw concrete 80 mm
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گرد بر بتن و سنگ 70 میلیمتر Hole Saw concrete 70 mm
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۳۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 14 میلیمتر Hole Saw 14 mm
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۸,۰۰۰
۲۵,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 24 میلیمتر Hole Saw 24 mm
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۸,۰۰۰
۴۳,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گرد بر 140 میلیمتر Hole Saw 140 mm
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۸۰,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت مته گردبر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت مته گردبر از لیست قیمت مته گردبر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر مته گردبر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین مته گردبر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر مته گردبر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۵۹,۳۹۶ تومان تا ۴۳۹,۲۶۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های مته گردبر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب مته گردبر به ترتیب الویت عبارتند از دیاموند,بوش,الماس,تیوان, ...