ایمالز

لیست قیمت کیسه زباله


کیسه زباله سایز کوچک 3 رولی 54 عددی پیلگون
٪۲۰
۴۹,۹۰۰
۴۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کیسه زباله10 عددی محسن
۶,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله باگتی سایز 55 در 70 سانتیمتر بسته 25 کیلویی
٪۶
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۵,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله مشکی سایز 80 در 100 بسته 25 کیلویی
٪۳
۷۵۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کیسه زباله دارکوب مدل Sh0044 بسته 42 عددی
٪۲۸
۴۲,۷۰۰
۳۰,۸۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کیسه زباله بنددار آسان مصرف متوسط آیری پلاست
٪۱۸
۲۶,۵۰۰
۲۱,۷۰۰
تومان
(۵ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله زرد سایز 80 در 120 سانتیمتر بسته 25 کیلوگرمی
٪۷
۸۵۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله متوسط پیلگون تیره 55×75 بسته  42 عددی
٪۱۶
۴۹,۹۰۰
۴۲,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله بند‌دار رولی 10 عددی بادوک
٪۳۶
۳۵,۹۰۰
۲۲,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
کیسه زباله دارکوب مدل Sh0043.1 بسته 54 عددی
٪۲۸
۴۲,۷۰۰
۳۰,۸۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
کیسه زباله دارکوب مدل Sh0043.3 بسته 54 عددی
٪۲۷
۳۲,۶۰۰
۲۳,۷۵۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
غزال پلاستیک کیسه زباله 54 عددی سایز کوچک
٪۲۷
۳۵,۵۵۰
۲۵,۸۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بهار کیسه‌ زباله بنددار بزرگ
٪۹
۲۹,۱۵۰
۲۶,۵۵۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
کیسه زباله زرد سایز 90 در 100 سانتیمتر بسته 25 کیلویی
٪۷
۸۵۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله مشکی سایز 90 در 100 سانتیمتر بسته 25 کیلویی
٪۳
۷۵۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله خوشبو پیلگون
۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله 3رول کوچک پیلگون
۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بادوک کیسه زباله بند دار15عددی بزرگ
٪۲۵
۳۵,۹۰۰
۲۶,۹۰۰
تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
بهار کیسه‌زباله بزرگ ضخیم
٪۵
۴۶,۹۰۰
۴۴,۵۵۵
تومان
(۴ ساعت پیش)
بهار کیسه‌زباله کوچک ضخیم
٪۵
۴۸,۹۰۰
۴۶,۴۵۵
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
کیسه زباله بهار سایز 60*50 ضخیم –  50 عددی
٪۹
۳۷,۶۵۰
۳۴,۲۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
کیسه زباله بهار سایز 70*55 ضخیم –  35 عددی
٪۸
۴۷,۸۰۰
۴۴,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
کیسه زباله رولی پیلگون متوسط42عددی 55در75پرفراژدار
٪۲۰
۴۹,۹۰۰
۴۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله مدل 02 بسته 10 عددی
۱۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله بنددار رولی لندی سایز بزرگ 70*65 بسته 15 عددی
٪۱۸
۲۶,۵۰۰
۲۱,۷۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کیسه زباله کوالا کد 03 مجموعه 3 عددی
٪۱۵
۲۳,۷۰۰
۲۰,۰۷۰
تومان
(۵ روز و ۶ ساعت پیش)
هایپراستار کیسه زباله بزرگ 30 عددی
۴۳,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
هایپراستار کیسه فریزری 200 عددی
۳۲,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله لندن 20 عددی بادوک
٪۸
۲۳,۹۰۰
۲۱,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله پیلگون رولی متوسط
٪۲۵
۵۳,۵۰۰
۳۹,۹۹۰
تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله کفشدوزک مدل Family Pack  سایز Medium بسته 3 عددی
٪۲۱
۱۷,۵۰۰
۱۳,۸۰۰
تومان
(۵ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله کوالا مدل Bio کد VA1000-509 مجموعه 2 عددی
٪۲۲
۵۵,۸۰۰
۴۳,۲۵۲
تومان
(۵ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله کوالا مدل N-Economy کد VA2000-032 مجموعه 5 عددی
٪۲۰
۳۹,۵۰۰
۳۱,۴۵۰
تومان
(۵ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله آسان مصرف 20 عددی آیری پلاست
٪۲۹
۱۹,۷۰۰
۱۳,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کیسه زباله بنددار خوشبو بزرگ 15 عددی آیری پلاست
٪۱۲
۲۶,۵۰۰
۲۳,۳۰۰
تومان
(۵ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله سبز کوچک 25 عددی دارکوب
٪۲۷
۳۱,۹۰۰
۲۳,۲۰۰
تومان
(۱۴ ساعت پیش)
کیسه زباله آسان گره کوچک 54 عددی لندی
٪۱۲
۳۹,۵۰۰
۳۴,۷۵۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله لارین مدل violet بسته 3 عددی
٪۳۰
۴۲,۰۰۰
۲۹,۴۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کیسه پوشک 100 عددی Baby smile
۴۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله بادوک مدل M1 بسته 42 عددی
٪۱۸
۳۹,۹۰۰
۳۲,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کیسه زباله سه رول بند دار 30 عددی سایز 57 در 67 پیلگون
٪۱۵
۷۸,۹۰۰
۶۷,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله بادوک رولی پرفراژدار کوچک(54عدد)
٪۲۵
۳۹,۹۰۰
۲۹,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله رولی سپید(42عدد)
۳۱,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله پیلگون مدل VS1 بسته 75 عددی
٪۳۰
۴۹,۹۰۰
۳۴,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کیسه زباله تک رول  پارس
۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله رولی 80*65، 30 عددی کوالا
٪۲۲
۲۷,۹۰۰
۲۱,۶۲۶
تومان
(۴ ساعت پیش)
کیسه زباله بادوک مدل BND-L2 بسته 15 عددی مجموعه 2 عددی
٪۷
۸۰,۵۶۱
۷۵,۱۷۲
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله رولی 22 عددی پیام‌پلاست
٪۱۹
۳۱,۰۰۰
۲۵,۱۱۰
تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله آسان گره متوسط پیلگون
٪۷
۵۲,۹۰۰
۴۹,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله مشکی سایز 40 در 60 سانتیمتر بسته 25 کیلوگرمی
٪۳
۷۵۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله تک رول کوچک بادوک
٪۱۶
۲۰,۰۰۰
۱۶,۸۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله بنددار بزرگ اقتصادی 15 عددی 85*65 بادوک
٪۱۶
۳۸,۹۰۰
۳۲,۷۰۰
تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله  تک رول بزرگ  بادوک
٪۲۰
۴۳,۹۰۰
۳۵,۱۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله 80*65 بزرگ 3رولی مشکی 30عددی فسیل
٪۵
۴۶,۸۰۰
۴۴,۴۶۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله مشکی سایز 60 در 120 سانتیمتر بسته 25 کیلوگرمی
٪۳
۷۵۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله کفشدوزک سایز ۵۵*۷۰ رول ۲۲ عددی
٪۲۷
۲۰,۰۰۰
۱۴,۶۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه دسته دار سفید شیری
۴۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کیسه زباله ضخیم رولی آلما سایز بزرگ
٪۱۴
۱۸,۰۰۰
۱۵,۵۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کیسه زباله زرد سایز 90 در 120 سانتیمتر بسته 25 کیلوگرمی
٪۷
۸۵۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله سایز بسیار کوچک 3 رولی اقتصادی بادوک
٪۲۷
۴۰,۹۰۰
۲۹,۸۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله کوالا مدل ۳ رول ۴۲ عددی
٪۳۹
۳۳,۹۰۰
۲۰,۶۱۵
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله کوالا مدل سه رول ۳۰ عددی
٪۴۴
۳۱,۹۰۰
۱۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
کیسه زباله golsa رول ۱۱۲ گرمی سایز متوسط
٪۳۹
۹,۶۰۰
۵,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کیسه زباله کوالا مدل bio بسته ۴۲ عددی
٪۴۲
۴۴,۹۰۰
۲۵,۸۷۴
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله کوالا مدل bio4 بسته ۳ عددی
٪۴۶
۱۳۴,۷۰۰
۷۳,۱۲۲
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کیسه زباله کول مدل TB1 رول 20 عددی
۲۱,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله بهار  کوچک 25 عددی
٪۹
۳۹,۹۵۰
۳۶,۲۵۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
دارکوب کیسه زباله جعبه ای سبز بزرگ بسته 30 عددی
٪۲۸
۴۲,۷۰۰
۳۰,۸۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله ماشین کد 70200
۱۷,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
کیسه زباله غزال بند دار جعبه ای
٪۲۷
۳۷,۱۰۰
۲۶,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
لیست قیمت کیسه زباله هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کیسه زباله از لیست قیمت کیسه زباله کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کیسه زباله کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کیسه زباله های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کیسه زباله های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۱۳,۱۳۷ تومان تا ۱۳۸,۲۷۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کیسه زباله در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کیسه زباله به ترتیب الویت عبارتند از جنرال,بابل,شیائومی,ویولت, ...