دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت موژه مصنوعی (16 آذر)


چسب مژه دان DON
(۱ ساعت پیش)
٪۹
۵۸,۰۰۰
۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
چسب مژه سانکو مخصوص کاشت موقت sunku eye liquid
(۱ ساعت پیش)
٪۲۴
۱۴۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
چسب لیفت مژه لومانسا
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۱۷۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
مژه مصنوعی جویل مدل 32 3D
(۱۴ ساعت پیش)
۳۹,۵۹۰ تومان
فروشندگان (۵)
مواد لیفت و لمینت مژه بایوتاچ سایز کوچک
(۱۴ ساعت پیش)
٪۶
۳۵۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی مدل 01
(۱ ساعت پیش)
۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مژه مصنوعی جویل کد 48
(۱۴ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مژه ریسه ای
(۱ ساعت پیش)
٪۲۱
۲۸,۰۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مواد لیفت مژه و ابرو ساشه ای شاینی
(۱۴ ساعت پیش)
٪۸
۱۹۵,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل مدل 34 3D
(۱۴ ساعت پیش)
۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چسب مژه جیول مدل jewel JE-1504
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۶۵,۰۰۰
۵۱,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مژه مصنوعی جویل کد 36
(۱۴ ساعت پیش)
۴۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چسب مژه مصنوعی جویل مدل 1511
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۱۴
۱۲۰,۰۰۰
۱۰۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
مژه مصنوعی جویل مدل 40 3D
(۱۴ ساعت پیش)
۴۱,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل کد 51
(۱ ساعت پیش)
۴۱,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مژه مصنوعی جویل مدل 70
(۱ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۲,۰۰۰
۲۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مژه مصنوعی مکس فکتور مدل SHORT
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۵
۳۴,۸۰۰
۱۹,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مژه مصنوعی جویل کد 46
(۱۴ ساعت پیش)
۴۱,۶۱۰ تومان
فروشندگان (۴)
چسب موقت کاشت مژه مکسی2 – MAX2
(۱۴ ساعت پیش)
۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بیگودی سیلیکونی لیفت مژه مکسی 2
(۹ ساعت پیش)
٪۷
۱۵۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه پنج بعدی feshier شماره 08 ـ 5D
(۱۴ ساعت پیش)
۱۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه مصنوعی جویل کد 55
(۱۴ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل کد 57
(۱۴ ساعت پیش)
۴۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مژه مصنوعی جویل کد 50
(۱۴ ساعت پیش)
٪۸
۴۹,۷۰۰
۴۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل مدل 64
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۲,۰۰۰
۲۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی اپل کد 732
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۵۵,۰۰۰
۴۶,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه ۳D اپل جفتی مدل ۷۱۵
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۵
۵۵,۰۰۰
۴۶,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چسب کاشت مژه ای بی
(۱۴ ساعت پیش)
٪۶
۲۵۰,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بیگودی لیفت مژه سیلیکونی ساده
(۱۴ ساعت پیش)
٪۲۴
۸۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چسب لیفت مژه و ابرو آی لش I-LASH
(۱۴ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مژه مصنوعی مدل 8MM
(۱۴ ساعت پیش)
۴۷,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل مدل 160-6D
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۸
۴۹,۷۰۰
۴۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چسب مژه کاشت موقت اپل Apple
(۱۴ ساعت پیش)
۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
MAXFACTOR maxfactor مژه Q
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۵
۳۱,۹۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی 3D مناسب اکستنشن نوا مدل 10mm
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۴
۸۱,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی 3D مناسب اکستنشن نوا مدل 12mm
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۴
۸۱,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
MAXFACTOR maxfactor مژه R
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۵
۳۱,۹۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
MAXFACTOR maxfactor مژه O
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۵
۳۱,۹۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
MAXFACTOR maxfactor مژه L
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۵
۳۱,۹۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل مدل 47 3D
(۱۴ ساعت پیش)
۳۹,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل مدل تکی سایز short
(۱۴ ساعت پیش)
٪۸
۲۲,۰۰۰
۲۰,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی اپل کد 730
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۵
۵۵,۰۰۰
۴۶,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی تکی MAXFACTOR (کوتاه، متوسط، بلند)
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۵
۳۱,۹۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مژه مصنوعی 3D جویل مدل 063
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۲,۰۰۰
۲۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل کد 54
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل کد 41
(۱۴ ساعت پیش)
۴۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل کد 31
(۱ ساعت پیش)
۴۴,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی فلورمار مدل Flormar Individual Lashes
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۵
۴۸,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل مدل 69
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۲,۰۰۰
۲۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه مصنوعی جویل مدل 62
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۲,۰۰۰
۲۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چسب مژه مشکی ضد حساسیت دان
(۱۴ ساعت پیش)
٪۲۷
۱۳۵,۰۰۰
۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چسب کاشت آی بی Ultra Bonding
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴
۲۵۰,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کرم ریموور نانو آی بی IB حجم ۱۰ گرم
(۱۴ ساعت پیش)
٪۸
۲۸۹,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه ریسه ای – ریلی سایز ۱۴
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۲۱
۲۸,۰۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه ریسه ای – ریلی سایز ۰۸
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی نوا مدل 3DSE-ME
(۱۴ ساعت پیش)
٪۲۳
۱۹۵,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل مدل 5D شماره 106
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی جویل مدل 5D شماره 113
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مژه مصنوعی ناوینا مدل D10
(۱۴ ساعت پیش)
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چسب کاشت مژه دائم 3 گرم Merit Glue مدل HS17
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چسب مژه 1 گرمی دان
(۱ ساعت پیش)
۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مژه مصنوعی سه بعدی زدوان مدل 401 بسته 12 عددی
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۳۲
۲۵,۰۰۰
۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه مصنوعی مکسی2
(۱۴ ساعت پیش)
٪۹
۹۵,۰۰۰
۸۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
MAXFACTOR maxfactor مژه  D
(۱ ساعت پیش)
٪۴۵
۳۱,۹۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مژه اکستنشن 3D آی ایکس مدل Mix
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه مصنوعی سه بعدی زد.وان
(۱۴ ساعت پیش)
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه مصنوعی اپل کد 729
(۱۴ ساعت پیش)
٪۷
۵۷,۰۰۰
۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه مصنوعی اپل کد 708
(۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۴۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چسب مژه جیول JEWEL
(۱۴ ساعت پیش)
۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه مصنوعی جویل کد 6D-163
(۱۴ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه مصنوعی R.T.S کد KJ
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۲۶
۱۳,۷۰۰
۱۰,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه طبیعی MAXFACTOR مدل MI
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۴۵
۳۱,۹۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه طبیعی MAXFACTOR مدل RI
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۵
۳۱,۹۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه طبیعی MAXFACTOR مدل Z
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۵
۳۱,۹۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه مصنوعی جویل کد 65
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۲,۰۰۰
۲۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه 5 بعدی ویفوند شماره 02
(۱۴ ساعت پیش)
٪۸
۳۸,۰۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه والیوم بیسلش مدل D ضخامت 0.07 و سایز میکس
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱
۳۶۰,۰۰۰
۳۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه ریلی Dou فر D - سایز 8 میل - بسته 5 عددی
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه مصنوعی جفتی 10 عددی ریز JEWEL D2
(۱۴ ساعت پیش)
٪۷
۱۷,۰۰۰
۱۵,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه ریسه ای – ریلی سایز ۱۰
(۱۴ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مژه مصنوعی کریستال دایموند مدل Knot
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۳۸,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چسب مژه میراکل  آی لش
(۱۴ ساعت پیش)
٪۳۹
۴۵۰,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت موژه مصنوعی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت موژه مصنوعی از لیست قیمت موژه مصنوعی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر موژه مصنوعی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین موژه مصنوعی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر موژه مصنوعی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۲۲,۰۹۶ تومان تا ۱۴۹,۲۲۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های موژه مصنوعی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب موژه مصنوعی به ترتیب الویت عبارتند از جویل,مکس فکتور,اپل,آر تی اس, ...