ایمالز

لیست قیمت ایرهاکی (13 تیر)


ایرهاکی چهار نفره کوادایر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 9 فوت فول Olympic Silver المپیک
٪۱
۱۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۸,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
ایر هاکی کد H843
۱,۲۳۶,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
ایر هاکی مدل 445 mp
٪۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی کد 2022
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی آلومینیومی مدل SLICE ICE
۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی طرح توسن
۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 9 فوت فول Olympic المپیک
٪۱
۱۷,۷۵۰,۰۰۰
۱۷,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 8 فوت نمایشگر کنار Olympic المپیک
٪۱
۱۰,۶۵۰,۰۰۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 7 فوت نمایشگر کنار Olympic المپیک
٪۱
۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۰,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی اسپایدر لاکچری Olympic
۳۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی مدل BLADE RUSH
۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میز ایرهاکی ارتشی 9 فوت فول Olympic المپیک
٪۱
۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 8 فوت فول Olympic Silver المپیک
٪۱
۱۷,۱۵۰,۰۰۰
۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 8 فوت نیمه فول Olympic المپیک
٪۱
۱۶,۷۵۰,۰۰۰
۱۶,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 8 فوت فول Olympic المپیک
٪۱
۱۶,۱۵۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
راکت ایرهاکی(دسته ایرهاکی)
۹۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
میز کامل ایر هاکی مدل Hochey کد ۶۲۸-۰۳
٪۱۸
۷۲۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی بزرگ فلامینگو
٪۸
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 9 فوت فول Olympic Gold المپیک
٪۱
۱۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۸,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
ایرهاکی بومرنگ 208
۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی خانگی flamingo فلامینگو
٪۲۱
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی مدل IBC-5127
۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی کودک سفینه
٪۱۶
۹,۸۰۰,۰۰۰
۸,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
هند اسپید لاکچری
۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی‌ کودک طرح آیسان
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی گلگسی نیو فیس ۸ فوت 217
۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 8 فوت فول آبشن طرح کهکشان damon
۱۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میز ایرهاکی ارتشی 8 فوت فول Olympic المپیک
٪۱
۱۶,۱۵۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 8 فوت فول Olympic Gold المپیک
٪۱
۱۷,۱۵۰,۰۰۰
۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میز ایرهاکی 8 فوت نیمه فول Olympic المپیک
٪۱
۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۵,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
توپ ایرهاکی(دیسک ایرهاکی)
۴۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکیGALAXY طرح جدید 9 فوت
۲۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی مدل TORNADO
۱۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی حرفه ای طرح تندر
۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی تورنادو 8 فوت 216
۱۰,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی کودک سفینه بدون نمایشگر 213
۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی تورنادو 8 فوت – 206
۱۶,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی ارتشی 8 فوت – 205
۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی‌ بومرنگ پلاس
۸,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱۵ ساعت پیش)
هند اسپید HS3 سیناراد
۲۰,۴۹۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فوت اسپید FS سیناراد
۲۷,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
هند اسپید HS4 سیناراد
۲۰,۱۶۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی H20 نه فوت سیناراد
۱۹,۶۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۹,۶۲۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H7 هشت فوت
۱۸,۵۳۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی H11 نه فوت سیناراد
۱۹,۹۴۷,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی H10 هشت فوت سیناراد
۱۹,۴۰۲,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی کودک لی لی پوت
۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
مموری و هند اسپید
۱۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی مدل بومرنگ طلایی یکه سازان
۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکیGALAXY طرح جدید 8 فوت
۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی کف ضدخش کلاسیک 4 نفره(9فوت) یکه سازان
۱۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱۵ ساعت پیش)
ایرهاکی کف ضد خش کلاسیک(7فوت) یکه سازان
۱۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایر هاکی مدل هاور کد 04
۱۹۶,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
ایرهاکی ترنادو فلزی 9 فوت
۱۵,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی ترنادو فلزی 8 فوت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی فلزی نمایشگر ایستاده 9 فوت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی فلزی نمایشگر ایستاده 8 فوت
۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تنیس دیجیتال بزرگ مدل 233
۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایربال مدل 232
۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تنیس دیجیتال کودک مدل 231
۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی مدل لاکچری 229
۱۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ایرهاکی مدل تورنادو 9 فوت 223
۱۶,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی کودک مدل لی لی پوت 219
۷,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی گلگسی نیو فیس 9 فوت 217
۱۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی کودک سفینه با نمایشگر 214
۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی ارتشی 9 فوت 210
۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱۵ ساعت پیش)
ایرهاکی 8 فوت فول – 204
۱۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
میز ایرهاکی ارتشی 8 فوت نمایشگر کوچک نیمه فول Olympic
٪۱
۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۵,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میز ایرهاکی ارتشی 9 فوت نمایشگر کوچک نیمه فول Olympic
٪۱
۱۷,۷۵۰,۰۰۰
۱۷,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
هند اسپید HS2 سیناراد
۱۸,۳۱۲,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H7 هفت فوت سیناراد
۱۷,۴۴۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H9 نه فوت سیناراد
۲۰,۱۶۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H5 سیناراد
۷,۴۱۲,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H22 هشت فوت سیناراد
۱۸,۵۳۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H20 هشت فوت سیناراد
۱۴,۱۷۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H9 هشت فوت سیناراد
۱۹,۶۲۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H22 نه فوت سیناراد
۱۹,۴۰۲,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H21 هشت فوت سیناراد
۱۹,۰۷۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H20 هفت فوت سیناراد
۱۱,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H6 سیناراد
۸,۵۰۲,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H21 نه فوت سیناراد
۲۰,۲۷۴,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
 ایرهاکی H23 سیناراد
۱۳,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H14 نه فوت سیناراد
۲۰,۱۶۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
 ایرهاکی H11 هشت فوت سیناراد
۱۹,۱۸۴,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فوتبال دستی A120 سیناراد
۶,۳۲۲,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H16 هشت فوت سیناراد
۱۹,۴۰۲,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
بیلیارد تاشو 6 فوت سیناراد
۱۷,۴۴۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H16 نه فوت سیناراد
۲۰,۴۹۲,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ایرهاکی H14 هشت فوت سیناراد
۱۹,۶۲۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لیست قیمت ایرهاکی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ایرهاکی از لیست قیمت ایرهاکی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ایرهاکی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ایرهاکی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ایرهاکی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۳,۵۳۱,۹۲۴ تومان تا ۱۶,۵۳۹,۰۱۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ایرهاکی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ایرهاکی به ترتیب الویت عبارتند از سیلور,تندر,بومرنگ,اسپایدر, ...