ایمالز

لیست قیمت پایه و سه پایه دوربین (10 تیر)


DJI OM 5
۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
DJI RS 2
۱۲,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
DJI RSC 2 Pro Combo
٪۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه دوربین کد 3110
٪۲۴
۱۳۰,۰۰۰
۹۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه موبایل افقی M2
۲۱۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
TOP 805 Phone Holder
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Zhiyun WEEBILL 2 Combo Kit
٪۱۸
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۴۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه موبایل ویفینگ KT-3120 Tripod
۱۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه رینگ لایت مدل 803
۱۵۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
Jmary MT 35 Camera Tripod
٪۲۱
۴۸۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه نست مدل NEST NT-510 Tripod
٪۹
۴۲۹,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه عکاسی Fotomax FX-304
۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پایه فون پرتابل گودوکس Godox BS-04
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
Fotomax 999H Camera Tripod
۲,۲۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه کینگ جوی مدل VT-880
۸۲۵,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
سه پایه lensium q404 Tripod
٪۱۳
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
هولدر رفلکتور ایلکین ilkeen Pro Ri2 Reflector Holder
۲,۳۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه عکاسی زومِی Zomei Q111
۷۹۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
گیمبال موبایل Zhiyun Smooth X Combo
۱,۱۹۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه ونگارد VK 203 AP
٪۲۵
۷۹۰,۰۰۰
۵۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه عکاسی جی مری JMARY KT235-NE36 Tripod
٪۲۱
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
سه پایه فنری BL-260 iLKeen BL-260
۳۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه ونگارد مدل vanguard VEO 2 264 AB
۳,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه فیلمبرداری Jie Yong مدل JY-0508AD
٪۱۰
۴,۷۹۰,۰۰۰
۴,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سه پایه موبایل مدل DK3888
۱۴۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه نور ایلکین مدل A-260L
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WF 520
۵۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه T شکل MADOX مدل G1
٪۸
۲۴۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه فیلم برداری KingJoy VT-3500
٪۳
۶,۹۰۰,۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه فیلم برداری فوتومکس مدل Fotomax FM-508A
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه جی ماری Jmary KP-2254 Blue
۸۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Benro T660EX
٪۱۱
۱,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کفشک سه پایه بیک Beike Hotshoe 304
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پایه دوربین y2-228
٪۳۱
۵۵,۰۰۰
۳۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پایه فون T Backdrop Support
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه دوربین جی ماری مدل KP-2205
٪۲۵
۶۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
Fancier WF 3540 tripod
۵۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه ویفنگ مدل WF-3560
۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه دوربین فوتومکس مدل FX-968
۲,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه جیماری مدل KT255+NB36
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پایه نور iLKeen S4070
۲۴۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کفشک سه پایه عکاسی 3560
۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه عکاسی Fotomax FX-470
٪۱۲
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پایه مخصوص رینگ لایت
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تک پایه ویفنگ WEIFENG 3958M Camera Monopod
٪۵
۹۹۵,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
سه پایه موبایل Weifeng WT-3110A اصلی
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
Fotomax FX-620 Tripod
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
سه پایه نورپردازی ایلکین iLKeen BL-180
۲۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WF-320
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سه پایه عکاسی سومیتا Somita Tripod
۲,۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه نگهدارنده موبایل Selfie Flexi Pod
٪۳۶
۵۰,۰۰۰
۳۲,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه ی عکاسی  WT3110A
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه ونگارد VK 204 AP
۹۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
رینگ لایت LED SY-3161  II
۲,۸۷۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه نورپردازی  807
٪۱۰
۳۲۰,۰۰۰
۲۸۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پلیت سه پایه ویفنگ به همراه پیچ Weifeng WT-3560 Plate
٪۱۹
۷۰,۰۰۰
۵۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه عکاسی Q720 Tripod Q720 T Tripod
٪۹
۲,۷۵۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه بنرو Benro TAC008ABR0E Active Aluminum Tripod Kit
۱,۸۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه موبایل فلزی کد 2
۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
استند عکاسی ilkeen IT2S
۱,۸۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه دوربین فوتومکس Fotomax FT 540 Cmera Tripod
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سه پایه نور جیماری مدل MT-75
٪۵
۳۲۰,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه نگهدارنده مدل Tripod Support
٪۲۰
۶۰,۰۰۰
۴۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سه پایه دوربین مدل 805T-mz
۲۸۴,۷۱۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تک پایه دوربین ژیون مدل  مدل Zhiyun WEEBILL-2
۱۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لیست قیمت پایه و سه پایه دوربین هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پایه و سه پایه دوربین از لیست قیمت پایه و سه پایه دوربین کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پایه و سه پایه دوربین کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پایه و سه پایه دوربین های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پایه و سه پایه دوربین های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۹۱,۶۱۸ تومان تا ۳۵۶,۴۲۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پایه و سه پایه دوربین در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پایه و سه پایه دوربین به ترتیب الویت عبارتند از ژیون,کومبو,ونگارد,اسمارت, ...