ایمالز

لیست قیمت دستمال توالت


دستمال توالت پاپیا مدل B side بسته 24 عددی
٪۸
۱۵۳,۰۰۰
۱۴۱,۳۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دستمال توالت 3 لایه 12 رول نانسی
۶۵,۴۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال دلسی تنو کلاسیک 24 عددی
٪۱۵
۱۴۸,۴۰۰
۱۲۵,۴۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دستمال توالت بی تا بسته 9 عددی
٪۹
۷۹,۰۰۰
۷۱,۷۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت پاپیا 2 رول 4 لایه B Side
۱۲,۲۵۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال حوله ای تنو سه لایه بسته 4 عددی
٪۱۵
۵۱,۹۰۰
۴۳,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دستمال توالت پاپیا بسته 12 عددی
٪۱۴
۹۵,۳۰۰
۸۲,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت اکتیو بسته 2 رول سه لایه
٪۱۰
۱۵,۴۰۰
۱۳,۸۵۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
جا دستمال توالت سنی پلاستیک مدل سرو کروم
٪۲۵
۳۷,۸۰۰
۲۸,۳۵۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت ۲۴ قلو پاپیا – کارتن ۲ تایی
٪۷
۳۳۹,۸۰۰
۳۱۴,۷۲۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
دستمال توالت حریر بسته 12 عددی
٪۶
۱۰۵,۳۰۰
۹۸,۵۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
دستمال توالت حریر بسته 6 عددی
٪۲۰
۱۱۱,۶۰۰
۸۹,۳۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
جای دستمال توالت اطلس مدل الوند کد 2
۳۸,۴۰۰ تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
دستمال دلسی پاپیا 12 عددی
٪۱۳
۹۵,۳۰۰
۸۳,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت سلپک 24عددی معطر
۱۶۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت 4 قلو چهار لایه فلورا
۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت دوقلو آ ب ث - 2 رول 4 لایه
٪۱۰
۱۲,۰۰۰
۱۰,۸۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت بی تا 4 لایه بسته 24 عددی
٪۲۶
۱۷۵,۰۰۰
۱۲۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دستمال حوله‌ای 2 رول های‌کلین
٪۲۹
۲۹,۰۰۰
۲۰,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت چهار لایه 2 رول پرمیس
٪۷
۹,۶۰۰
۸,۹۲۸
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت 12 رول تافته
۹۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال 4 لایه 4 رول گلریز GOLRIZ
۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت رولی 4 قلو 4 لایه سافتلن
٪۱۸
۳۴,۸۵۰
۲۸,۵۷۷
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت های کلین چهار لایه دو رول
٪۱۲
۱۵,۴۰۰
۱۳,۵۵۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت پاپیا چهار لایه چهار رول
٪۸
۳۳,۰۰۰
۳۰,۳۵۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت 4لایه 2عددی طرحدار گلریز
٪۱۲
۱۸,۳۶۰
۱۶,۰۸۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
دستمال توالت ساده 4 لایه 12 عددی های کلین
٪۵
۹۸,۴۰۰
۹۳,۴۸۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
پایه دستمال توالت لیون مدل WC200
۲۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت کم‌حجم 4 لایه 4 عددی سافتلن
٪۱۰
۳۴,۸۵۰
۳۱,۳۶۵
تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جای دستمال توالت اطلس مدل یاس
۳۱,۲۴۰ تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
جا دستمال توالت پلاستیکی
٪۷
۷۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت 12 رول مرحبا
٪۲۰
۹۲,۰۰۰
۷۳,۶۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت 6 قلو بی تا
٪۱
۳۸,۱۳۰
۳۷,۶۰۰
تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستمال دلسی سافتلن 12 عددی
٪۹
۱۰۱,۵۰۰
۹۲,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت رولی مینا بسته 6عددی
٪۲۰
۵۵,۰۰۰
۴۴,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت 4 رول 4 لایه بی تا
٪۱۲
۳۰,۶۰۰
۲۶,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت رولی 12 قلو 3 لایه اکتیو
٪۱
۹۰,۱۰۰
۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال دلسی دوقلوسفید با قدرت جذب بالا 4 لایه بیتا
٪۲۰
۱۷,۶۰۰
۱۴,۰۸۰
تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال دلسی شش قلو P. P مرحبا
٪۲۲
۴۹,۲۰۰
۳۸,۳۷۶
تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت معطر  4 رول (رایحه عنبر) 4*12 پاپیا
٪۸
۳۳,۰۰۰
۳۰,۳۵۰
تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت  4 قلو مرحبا
٪۱
۲۲,۲۰۰
۲۱,۹۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت 6 قلو مرحبا
٪۱
۳۳,۳۰۰
۳۲,۹۰۰
تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت ۱۲ قلو مرحبا – کارتن ۴ تایی
٪۱۴
۳۶۸,۰۰۰
۳۱۶,۶۸۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت 6قلو حجیم شکوه-کارتن 8 تایی
٪۱۵
۴۷,۰۰۰
۴۰,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
دستمال حوله‌ای آشپزخانه چهار لایه ۲ رول پرمیس
٪۷
۲۰,۴۰۰
۱۸,۹۷۲
تومان
(۶ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت روکو بسته ۲ عددی
٪۱۶
۶,۴۰۰
۵,۴۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت هشت قلو چهارلایه فلورا
۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت 4 قلو بی تا P.P کد N20
٪۷
۲۴,۵۰۰
۲۲,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت رولی ارباب بسته 4 عددی
٪۲۱
۲۳,۶۰۰
۱۸,۷۰۰
تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت رولی کوپولی بسته 4 عددی
٪۱۶
۳۱,۰۰۰
۲۶,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت رولی 4 قلو 4 لایه بیتا
٪۱
۳۵,۲۰۰
۳۴,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت رولی 8 قلو 3 لایه اکتیو
٪۱
۶۰,۲۰۰
۶۰,۱۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۱
۱۷,۶۰۰
۱۷,۵۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
دستمال توالت گلریز 6 رول
٪۱۴
۵۶,۵۵۰
۴۸,۵۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
دستمال توالت کلاسیک تنو3 لایه- 2 رول
٪۷
۱۴,۹۰۰
۱۳,۸۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال حوله دو قلو حجیم شده ملانی
٪۲۱
۳۴,۰۰۰
۲۶,۹۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
دستمال دلسی دوقلو حجیم شده ملانی
٪۱۸
۱۱,۱۱۰
۹,۰۷۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت نانسی بسته 4 عددی
٪۲
۳۰,۵۵۰
۲۹,۹۹۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دستمال توالت نانسی بسته 2 عددی
٪۱۲
۱۵,۴۰۰
۱۳,۵۵۲
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بیتا دستمال توالت 2 دو قلو بی تا
٪۲
۱۲,۷۱۰
۱۲,۵۰۰
تومان
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال حوله ای رولی 2 قلو 4 لایه بی تا
۲۹,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستمال توالت دوقلو گلدار گلریز golriz
۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت رولی 16 قلو 4 لایه پاپیا
۱۰۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
دستمال توالت کاغذی 4 لایه 2عددی گلریز
٪۱۸
۱۶,۹۹۰
۱۳,۹۰۴
تومان
(۲ ساعت پیش)
دستمال توالت هوبار بسته 2 عددی
٪۱۴
۱۳,۴۰۰
۱۱,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت هوبار بسته 18 عددی
٪۱۴
۱۴۷,۱۰۰
۱۲۵,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت سرو مدل یاس بسته 12 عددی
٪۹۲
۱,۰۵۲,۰۰۰
۷۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال کاغذی (دلسی) 300 برگ (کوچک)
۱۱,۳۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
دستمال توالت 16 رول 3 لایه تنو
٪۷
۱۰۴,۰۰۰
۹۶,۳۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
دستمال توالت معطر 4 قلو سه لایه تنو
۲۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
جای دستمال توالت
٪۲۵
۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
جای دستمال توالت مبین
۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
جای دستمال توالت بریسو دیزاین
۵۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
لیست قیمت دستمال توالت هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دستمال توالت از لیست قیمت دستمال توالت کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دستمال توالت کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دستمال توالت های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دستمال توالت های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۶۲,۳۰۰ تومان تا ۷۶,۱۴۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دستمال توالت در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دستمال توالت به ترتیب الویت عبارتند از کلاسیک,اکتیو,گرین,دریم, ...