ایمالز

لیست قیمت دوغ (10 تیر)


دوغ آبعلی شیشه ای 260 میلی لیتر
٪۹
۷,۰۰۰
۶,۴۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر
٪۷
۳۰,۰۰۰
۲۷,۹۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
دوغ سنتی1.5لیتری میهن
۱۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دوغ کوهی 1/5 لیتری میهن
٪۱۷
۲۷,۵۰۰
۲۲,۸۲۵تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ گازدار طبیعی 1.5 لیتری کاله
٪۱۵
۱۱,۹۲۶
۱۰,۱۴۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ گازدار با طعم نعناع 1.5 لیتری دامداران
٪۵
۱۷,۰۰۰
۱۶,۱۵۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ کفیر 1.5 لیتری پگاه
٪۵
۲۸,۰۰۰
۲۶,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ 1.5لیتری سروستان  پانل
٪۱۵
۲۷,۰۰۰
۲۲,۹۵۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دوغ کفیر پروبیوتیک ناری کاله 1 لیتری
٪۷
۲۴,۰۰۰
۲۲,۳۲۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
ویوان | دوغ شتر | ا لیتر
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ شتر (1 لیتر)
٪۱۷
۳۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ با طعم نعناع صباح 1.5 لیتری
٪۱۰
۲۶,۰۰۰
۲۳,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوغ کفیر پگاه - 1500 گرم
۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ نعنایی پروبیوتیک مزرعه ماهشام 1 لیتری
٪۳
۲۶,۸۰۰
۲۵,۹۹۶تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوغ با سبزیجات دلال هراز - 1.5 لیتر
٪۵
۲۵,۰۰۰
۲۳,۷۵۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دوغ سنتی1.5لیتری پانل
٪۱۵
۲۵,۰۰۰
۲۱,۲۵۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دوغ گازدار با طعم طبیعی نعناع 1.5 لیتری پگاه
٪۴
۲۶,۰۰۰
۲۴,۹۶۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ بدون گاز 1.5 لیتری رامک
٪۱۵
۲۶,۰۰۰
۲۲,۱۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ گرمادیده کرانه گلپایگان 3500 گرمی
٪۵
۵۲,۰۰۰
۴۹,۴۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دوغ شتر آذربایجان 1 لیتر
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ یخچالی مزرعه ماهشام 1 لیتری
٪۳
۲۳,۸۰۰
۲۳,۰۸۶تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ مشک پگاه - 2 لیتر
٪۵
۳۱,۰۰۰
۲۹,۴۵۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ 900 میلی لیتری نعناع میهن
٪۱۷
۱۲,۰۰۰
۹,۹۶۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ بدون گاز با پونه 1300 میلی‌‌لیتری کوه‌پناه
٪۸
۲۶,۳۰۰
۲۴,۱۹۶تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوغ کفیر 1 لیتری هراز
٪۵
۲۴,۰۰۰
۲۲,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ ترش 1.5 لیتری میهن
۲۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ با طعم گلپر 900 میلی‌لیتری هراز
٪۵
۸,۵۰۰
۸,۰۷۵تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ 250 اپادا
٪۱۲
۶,۰۵۵
۵,۳۳۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دوغ شهری با سبزیجات پگاه ۲ لیتری
٪۱۵
۳۳,۰۰۰
۲۸,۰۵۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دوغ بطری پت پگاه ۳/۵ لیتری
٪۵
۵۳,۰۰۰
۵۰,۳۵۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ آبعلی زمزم  1 لیتر
٪۱۹
۱۳,۵۰۰
۱۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ گرما دیده ۴ کیلویی بینالود
٪۲۰
۴۶,۰۰۰
۳۶,۸۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوغ کاکوتی بدون گاز 1،5 لیتری لیوار
٪۵
۱۵,۰۰۰
۱۴,۲۵۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ نایلونی نعناع و پونه 900 گرمی کاله
٪۵
۱۲,۰۰۰
۱۱,۴۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوغ تخمیری گازدار 1/5 لیتری هراز
٪۵
۲۵,۰۰۰
۲۳,۷۵۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوغ سنتی گرمادیده بدون گاز میلکوم 1/5 لیتری میهن
٪۱۷
۲۷,۵۰۰
۲۲,۸۲۵تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوغ گازدار 1.5 لیتری مانیزان
٪۴
۲۵,۰۰۰
۲۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ سنتی زیارت 1.5 لیتری پگاه
٪۱۲
۲۷,۰۰۰
۲۳,۷۶۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دوغ گازدار شیرازی 1.5لیتر پانل
٪۱۵
۲۷,۰۰۰
۲۲,۹۵۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دوغ بدون گاز با سبزی نعناع 1.5 لیتری پگاه
٪۵
۲۷,۰۰۰
۲۵,۶۵۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوغ گازدار طعم دار پگاه گلپایگان 2000 میلی لیتر
٪۵
۳۳,۰۰۰
۳۱,۳۵۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ گازدار عالیس 1500 میلی لیتر
۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
دوغ پونه بدون گاز  آپادا
٪۱۵
۲۹,۰۰۰
۲۴,۶۵۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دوغ 1.5 نعناع اپادا
٪۱۵
۲۹,۰۰۰
۲۴,۶۵۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دوغ گازدار رامک 1.5 لیتر
٪۱۵
۲۶,۰۰۰
۲۲,۱۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دوغ گازدار 1.5 لیتر پاک
۲۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ محلی میهن 1/5 لیتری
٪۶
۲۷,۵۰۰
۲۵,۸۵۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دوغ کفیر تازه (4 لیتری)
٪۲۹
۱۴۰,۰۰۰
۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ کباب و دیزی میهن 1/5 لیتری
٪۹
۲۷,۵۰۰
۲۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دوغ آبعلی یک لیتری
۱۳,۵۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
دوغ شتر ویوان ـ 1.5 لیتر بسته 6 عددی
٪۳۹
۴۵۶,۰۰۰
۲۷۸,۴۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوغ پاک -1 لیتر
۱۱,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ میهن کوچک ( 15 عددی )
۵۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ میهن - 1.5 لیتر
۲۷,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ نعنایی پروبیوتیک مزرعه ماهشام 280 سی سی
٪۳
۸,۵۰۰
۸,۲۴۵تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوغ شتر ویوان - 1 لیتر بسته 6 عددی
٪۳۴
۳۴۸,۰۰۰
۲۳۰,۴۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دوغ پاک - 1.5 لیتر
۲۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ کفیر صباح - 1.25 لیتر
٪۱۰
۲۸,۰۰۰
۲۵,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ نعنایی پروبیوتیک مزرعه ماهشام 1.5 لیتری
٪۳
۳۹,۵۰۰
۳۸,۳۱۵تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوغ ترش محلی گلپر هراز  2.5 لیتری
٪۵
۳۷,۸۰۰
۳۵,۹۱۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ با سبزیجات معطر دامداران - 1 لیتر
۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۲۹,۰۰۰
۲۴,۶۵۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۱۶,۰۰۰
۱۳,۶۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دوغ محلی 1500 میلی لیتری دامداران
۱۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ سنتی ویژه خزر 1500 میلی لیتری پگاه
۱۴,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ نعناع و کاکوتی بینالود 900 میلی لیتری
٪۲۰
۱۰,۰۰۰
۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دوغ سنتی زیارت 1500 میلی‌لیتری پگاه
٪۵
۲۷,۰۰۰
۲۵,۶۵۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ کفیر دامداران 1/5 لیتری
۱۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ با طعم نعنا و پونه 900 گرمی کاله
۱۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ سنتی 1500 میلی لیتری دامداران
۱۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ با طعم نعنا میهن حجم 1.5 لیتر
٪۹
۲۷,۵۰۰
۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ بطری سلطانی سوتچی لر
٪۶
۲۳,۸۰۰
۲۲,۳۷۲تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ سنتی با طعم پونه 2.45 لیتر هراز
٪۵
۳۷,۹۰۰
۳۶,۰۰۵تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ ترش محلی با طعم گلپر ۲۴۵۰ میلی‌لیتری هراز
٪۵
۳۷,۹۰۰
۳۶,۰۰۵تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ سنتی 1.5 لیتر دامداران
۱۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ طعم دار بدون گاز کرانه گلپایگان 1300 گرمی
٪۵
۲۵,۵۰۰
۲۴,۲۲۵تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ قنبرزاده
٪۷
۲۷,۰۰۰
۲۵,۱۱۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دوغ آتالار ۴ لیتری
٪۱۴
۶۰,۰۰۰
۵۱,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ سبزیجات معطر طراوت - 1.5 لیتر
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ گازدار کاله - 500 میلی لیتر
۱۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
دوغ زیارت پگاه - 1500 گرم
۲۶,۰۹۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۷
۲۰,۰۰۰
۱۸,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دوغ 1000 میلی لیتری هراز
٪۵
۸,۵۰۰
۸,۰۷۵تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت دوغ هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دوغ از لیست قیمت دوغ کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دوغ کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دوغ های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دوغ های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۹,۰۶۶ تومان تا ۳۵,۵۲۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دوغ در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دوغ به ترتیب الویت عبارتند از عالیس,کاله,آبعلی,پگاه, ...