دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت لاک خشک کن و UV (11 آذر)


لاک خشک کن سان مدل ONE-48
(۶ ساعت پیش)
٪۳۹
۴۵۰,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
لاک خشک کن بلوکیو مدل BQV11
(۱ روز پیش)
۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
لاک خشک کن SUN mini مدل UVLED
(۶ ساعت پیش)
۶۸,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۴)
دستگاه UV ( لاک خشک کن ) حرفه ای مدل Sun T3 Plus
(۱ روز پیش)
٪۱۱
۷۵۰,۰۰۰
۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
لاک خشک کن سان مدل BQ5T
(۶ ساعت پیش)
٪۱۱
۵۵۰,۰۰۰
۴۸۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
دستگاه لاک خشک کن ۸۶ وات سان مدل F8
(۶ ساعت پیش)
٪۲۰
۵۹۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
لاک خشک کن سان مدل 5
(۶ ساعت پیش)
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
لاک خشک کن سان مدل X7 Plus
(۶ ساعت پیش)
۴۴۸,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
دستگاه یو وی سان مدل X5 Max
(۱۰ ساعت پیش)
۳۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
دستگاه یو وی ال ای دی سان مدل BQ5T 120W
(۶ ساعت پیش)
٪۱۵
۶۵۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
لاک خشک کن بلوکیو مدل BQV3
(۱ روز پیش)
٪۱۴
۹۹۰,۰۰۰
۸۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه لاک خشک کن مینی یو وی mini Q3
(۱ روز پیش)
٪۱۹
۵۹,۰۰۰
۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لاک خشک کن سان SUN BQ5T
(۱ روز پیش)
٪۱۶
۵۵۰,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لاک خشک کن دازل مدل 2in1
(۶ ساعت پیش)
۲۰۲,۱۴۹ تومان
فروشندگان (۳)
لاک خشک کن سان مدل X10MAX 280W
(۱۰ ساعت پیش)
۵۹۷,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
لاک خشک کن سان مدل sun4 S plus
(۱۰ ساعت پیش)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه یو وی ال ای دی سان 5 پلاس 48وات
(۶ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۵۷,۰۰۰
۳۰۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه ایر براش ناخن مد
(۱ روز پیش)
٪۷
۱,۹۹۰,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لاک خشک کن سان مدل 9C
(۶ ساعت پیش)
٪۶
۲۵۰,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستگاه یووی ال ای دی بلوکیو 168 وات BLUEQUE V8
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
لاک خشک کن سان مدل Mini
(۶ ساعت پیش)
۶۳,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لاک خشک کن سان مدل 5PLUS
(۱ روز پیش)
٪۱۱
۴۱۴,۰۰۰
۳۶۸,۴۶۰ تومان
فروشندگان (۶)
لاک خشک کن کد 818
(۶ ساعت پیش)
٪۳۱
۲۷۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه UV – LED استار STAR 5
(۶ ساعت پیش)
۵۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لاک خشک کن بلوکیو مدل BQ5T PLUS
(۱ روز پیش)
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه یووی سان 256 وات مدل sun c4 plus
(۱ روز پیش)
٪۱۰
۷۵۰,۰۰۰
۶۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لاک خشک کن Nail Dryer 1631
(۱ روز پیش)
٪۲۳
۱۳۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه UV LED سان T5 SUN 72 W
(۱ روز پیش)
٪۱۲
۵۶۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
لاک خشک کن سان مدل 9C PLUS
(۱ روز پیش)
٪۸
۲۵۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لاک خشک کن سان مدل 9S
(۱ روز پیش)
٪۷
۴۲۳,۰۰۰
۳۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه یو وی ال ای دی سان UVLED SUN 3
(۱ روز پیش)
٪۲۳
۶۱۵,۰۰۰
۴۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه یووی سان  مدل Sun 5 48W
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۹
۴۵۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لاک خشک کن رینبو مدل B4U
(۱۰ ساعت پیش)
۸۸۸,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه UV 36 وات SSI
(۱ روز پیش)
۲۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه یو وی UV LED سان SUN X PLUS
(۱ روز پیش)
٪۱۷
۵۹۹,۹۴۰
۴۹۹,۹۵۰ تومان
فروشندگان (۳)
لاک خشک کن بلوکیو مدل BQ3T
(۶ ساعت پیش)
٪۱۱
۴۳۹,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
لاک خشک کن سان مدل T25 250 W
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل Y1 168W
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل C4 plus
(۱ روز پیش)
۶۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
(۱۰ ساعت پیش)
۵۴۸,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان وان کد 101
(۱۰ ساعت پیش)
۳۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لاک خشک کن سان  مدل one-48w
(۶ ساعت پیش)
۳۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لاک خشک کن فیس شوز مدل Mini 5s
(۱ روز پیش)
۱۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
یو وی ال ای دی سان مدل T2 plus
(۱ روز پیش)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل M1
(۱۹ ساعت پیش)
۶۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل H5 PLUS 108 W
(۱ روز پیش)
۷۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل 5T PLUS
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۵۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه UV Star 6 36W
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه UV F6 180W مدل Plus
(۱ روز پیش)
۶۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه لاک خشک کن سان F1 Plus
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
٪۲۰
۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه یووی سان UV LED مدل sun m3
(۱۳ روز پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه ال ای دی یو وی سان ۵XS
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ال ای دی یو وی سان F16
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ال ای دی یو وی سان M5 پلاس
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۶۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ال ای دی یو وی سان T9
(۶ روز پیش)
۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ال ای دی یو وی ترزا
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه UV حرفه ای king of beauty
(۱۰ ساعت پیش)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه UV مدل 8822 king of beauty
(۱۰ ساعت پیش)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان کد 5
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۴۸۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل X Plus
(۱ روز پیش)
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن اسکاوی مدل CCFL LED
(۱۰ ساعت پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه UV – LED سان SUN
(۱ روز پیش)
۴۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه SUN X7 PLUS LED
(۱ روز پیش)
۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه UV کد MO254
(۱ روز پیش)
٪۱۰
۲۹۵,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل UVLED 9S Plus
(۱ روز پیش)
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل X7 MAX
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۵۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل 28-36W
(۱۹ ساعت پیش)
۳۴۸,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل C1 plus
(۱۹ ساعت پیش)
۵۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل T20 260W
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل H5 PLUS 216W
(۱ روز پیش)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل Y7
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۵۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کنر سان مدل Y10
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۶۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل C5 216W plus
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۶۸۰,۰۰۰
۶۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن سان مدل T18 316w plus
(۱ روز پیش)
۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه یووی ال ای دی  SUN Z1 PLUS
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه یووی ال ای دی سان مدل D6
(۱۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه uv ناخن nailstar
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۳۸
۸۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه UV LED ناخن 108 وات T3
(۱۳ روز پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن بلوکیو مدل BQ3T صورتی
(۱ روز پیش)
٪۸
۵۳۰,۰۰۰
۴۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه سان یو وی مدل XZM 168W
(۱۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۴۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ال ای دی/یووی 48 وات نووو کد nv-48w
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۴
۱,۰۲۳,۸۰۰
۹۸۴,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لاک خشک کن SUN UV LED  مدل F16 قدرت 216 وات
(۲۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۹
۶۹۰,۰۰۰
۶۲۸,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه UV یووی لوجیکس 72 وات
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه UV LED مدل SUN C2 PLUS |یووی سان c2 plus
(۱۴ روز و ۵ ساعت پیش)
۹۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه UV LED مدل sun d5 max
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۵۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ال ای دی یو وی مستر ژل
(۱ روز پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ال ای دی یو وی سان F6
(۱ روز پیش)
۶۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ال ای دی یو وی سان v9
(۱ روز پیش)
۶۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ال ای دی یو وی سان Y1
(۱ روز پیش)
۵۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ال ای دی  هیت Heat
(۱ روز پیش)
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ال ای دی یو وی PNS
(۱ روز پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4
لیست قیمت لاک خشک کن و UV هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت لاک خشک کن و UV از لیست قیمت لاک خشک کن و UV کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر لاک خشک کن و UV کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین لاک خشک کن و UV های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر لاک خشک کن و UV های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۲۱,۶۱۰ تومان تا ۶۳۷,۵۲۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های لاک خشک کن و UV در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب لاک خشک کن و UV به ترتیب الویت عبارتند از آی پلاس,گلباران,رینبو,کوئیک, ...