ایمالز

لیست قیمت ماهی گیری (13 تیر)


شناور بادی شورتی اینتکس مدل 59570
٪۵
۲۴۷,۰۰۰
۲۳۳,۶۵۰تومان
(۲ ساعت پیش)
تور زنده نگهدارنده ماهی
۱۱۴,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
تور ماهیگیری مدل پرتابی 5M - AB
٪۳
۳۶۵,۰۰۰
۳۵۴,۰۵۰تومان
(۸ ساعت پیش)
تور سالیک چشمه 1- نخ6 - 4متر
٪۲۰
۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
تور ماهیگیری مدل es80
۱۹۹,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
تور ماهیگیری مدل پرتابی 10M - AB
٪۳
۵۵۰,۰۰۰
۵۳۳,۵۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
شناور بادی اینتکس مدل 59586
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
59586 شناور شورتی بیل مکانیکی
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
قلاب کپوری BLACK HOOK سایز 10
۳۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چوب ماهیگیری مدل ZH-210
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
تور ماهیگیری مدل  پرتابی 15M - AB
٪۳
۷۳۵,۰۰۰
۷۱۲,۹۵۰تومان
(۸ ساعت پیش)
تور ماهیگیری مدل  پرتابی 10M - NA
٪۳
۴۵۰,۰۰۰
۴۳۶,۵۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
شناور تمساح بادی  INTEX مدل  57551
۳۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
شناور بادی کودک INTEX مدل 56581
۲۷۸,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چوب ماهیگیری مدل ZD-2001 Carbon 360
۴۳۹,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
قلاب ماهی گیری اسکار مدل LH10 بسته 10 عددی
٪۱۳
۴۵,۰۰۰
۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
چوب ماهیگیری مدل Yong Song 240
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
مجموعه لوازم ماهیگیری مدل DF-3000
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کیف لوازم ماهیگیری مدل B90-3A
۲۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کیف لوازم ماهیگیری مدل HY-90
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
طناب ضخیم 10 متری
۱۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
چرخ ماهیگیری مدل yf6000
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
پایه لنسر ماهیگیری کد 197
٪۲۴
۸۶,۰۰۰
۶۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چوب ماهیگیری مدل ww-360
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چوب ماهیگیری کاپیتان مدل کینگ فیشر 240
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
شناور بادی اینتکس مدل 56835
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
شناور بادی اینتکس طرح اسب شاخدار کد 59570
٪۳
۲۶۵,۰۰۰
۲۵۷,۰۵۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چرخ ماهیگیری مدل BH_7000
۳۹۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چرخ ماهیگیری 5 ستاره HX مدل MHB6000
۳۷۷,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
قلاب کپوری BLACK HOOK سایز 13
۳۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
طعمه پاش ماهیگیری موشکی
۴۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
چرخ اسپینینگ AFT مدل Xenia 6000
۸۴۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
تور زنده نگهدار ماهیگیری
٪۱۸
۲۱۹,۸۹۰
۱۸۰,۳۰۹تومان
(۸ ساعت پیش)
چرخ ماهیگیری باناکس مدل ST 7000
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
شناور بادی کودک طرح پنگوئن کد intex 56558
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
شناور بادی روی آب اینتکس – کد 56296
٪۷
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
حلقه شنا بادی اینتکس کد 58263N
۴۸۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
لوازم ماهیگیری کد OS-202 مجموعه 45 عددی
٪۳۴
۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
تور ماهیگیری مدل FN-160-70
۵۴۹,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چوب ماهیگیری ساپا مدل 330
٪۱۵
۳۴۹,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
چرخ ماهیگیری مدل Sy200
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چرخ ماهیگیری مدل کبری کد CB540
۱۸۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
سیم بکسل ماهیگیری مدل 1061 بسته 15 عددی
۴۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
چوب ماهیگیری توپر مدل SYNDE 270
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
ریسه بویله کد bb980 بسته 6 عددی
۱۰۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
شناور 2 اینچ 29 تا 37 متر جیوتو
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
شناور خرچنگ INTEX مدل 57528
۲۹۳,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
شناور قفل دار INTEX مدل 58854
۱,۴۷۹,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۸ ساعت پیش)
شناور بادی طرح لاک پشت INTEX مدل 56524
۳۹۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
شناور نهنگ INTEX مدل 57530
۲۹۸,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
شناور بادی کودک بست وی مدل bestway 32050
۳۵۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۷ ساعت پیش)
چرخ ماهیگیری مدل SL500
۱۴۷,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
جعبه قلاب ماهیگیری کد 9030
۱۵۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پایه لنسر ماهیگیری کد OFH-201
۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
قلاب ماهیگیری کد 140 بسته 50 عددی
۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
تور ماهیگیری مدل سالیک کد 6-m
٪۲۰
۳۳۰,۰۰۰
۲۶۴,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
شناور بادی بست وی مدل 43139
٪۱۷
۱,۷۶۰,۰۰۰
۱,۴۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
چرخ ماهیگیری QUNHAI REEL SG-7000
۳۶۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چرخ قلاب ماهیگیری QUNHAI REEL SG-2000
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کیف لوازم ماهیگیری مدلes90
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چوب ماهیگیری مدل Kasi-lance430
۳۲۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پایه لنسر ماهیگیری کد OFH-301
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
قلاب ماهیگیری کد 120 بسته 70 عددی
۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
قلاب ماهیگیری کد 100 بسته 90 عددی
۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۸ ساعت پیش)
لیست قیمت ماهی گیری هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ماهی گیری از لیست قیمت ماهی گیری کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ماهی گیری کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ماهی گیری های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ماهی گیری های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۹۰,۹۸۱ تومان تا ۶۰۰,۰۸۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ماهی گیری در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ماهی گیری به ترتیب الویت عبارتند از اینتکس,کاربن,چشمه,اسکار, ...