ایمالز

لیست قیمت چاقوی همه کاره (13 تیر)


چاقو سفری برونینگ مدل DA73
۲۳۱,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
کارد شکاری کلمبیا
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی گربر کوچک
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری کد CS
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
چاقوی سفری کلمبیا مدل 1318a
۱۹۲,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
چاقو کارتی
٪۱۶
۲۰,۰۰۰
۱۶,۹۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو تاشو آرت مدل key
۱۶,۱۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی سفری مدل سینکلر
٪۳۳
۱۸,۰۰۰
۱۲,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی سفری مدل زنجان
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
فندک چاقو دار
٪۲۵
۱۶۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو تاشو سفری مدل 1000
۵۵,۴۵۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
تبر و چاقوی سفری کلمبیا مدل Vizark
٪۲۸
۵۰۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
چاقوی سفری مدل x64
۲۴۹,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
چاقوی برونینگ da73
٪۹
۲۵۵,۰۰۰
۲۳۲,۹۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
کارد شکاری آمریکایی
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی گربر تاشو مدل 113
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو شکاری تاشو باک 110 پرو
۳,۴۳۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو دنده ای اکبر زنجان مدل AK1 سایز بزرگ
٪۱۷
۲۵۰,۰۰۰
۲۰۶,۸۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو طرح گرگ کد 122
۵۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو تاشو سفری مدل 2000
۶۹,۳۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری کلمبیا کد 1318A
۱۹۳,۹۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
چاقو سفری کد CKC 02
۹۹,۹۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
چاقو سفری باک مدل BUCK DA107
۳۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
چاقو سفری باک مدل DA96
۲۴۵,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
چاقوی سفری کلمبیا مدل Negro
۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
چاقو طرح عقاب کد 109
۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی تاشو g10
٪۲۹
۷۰,۲۰۰
۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری مدل M9 TK0638382
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی  برونینگ f66
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری کلمبیا مدل 128A
۱۴۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی سفری باهکو مدل Orange
۳۵۱,۶۴۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو و ابزار چندکاره
۱۰۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری کشاورز زنجان مدل Z6
٪۲۶
۳۸۸,۰۰۰
۲۸۶,۸۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو کوهنوردی
٪۵
۱۹۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی کوچک تیغه مخفی کد 1188
٪۳۵
۸۵,۰۰۰
۵۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ابزار چندکاره سفری مدل iPen
۵۴,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی سفری کلمبیا مدل 2748A
٪۲۰
۳۱۹,۸۴۰
۲۵۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو طرح آتلانتیس کد 104
۷۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی برونینگ fa15
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو بوکر F87
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری تاشو برونینگ مدل x42
٪۱۰
۳۱۵,۰۰۰
۲۸۴,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
چاقو پیوند زنی واستر مدل VGO11
۲۵۰,۵۵۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
کارد شکاری هومو  HUMVEE HMV-K-FLD1
۲۹۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاقوی سفری کلمبیا مدل 1268A
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
چاقو سفری Boker Plus مدل ۲B
٪۱۶
۴۵,۰۰۰
۳۷,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقو رنگی ضامن دار
٪۱۱
۲۸۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
چاقو سفری HEIDARI زنجان مدل GOLD-N2
٪۲۵
۹۸۹,۰۰۰
۷۴۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری ALI زنجان مدل Wonder
٪۲۳
۶۵۰,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی پوست کنی و سلاخی نگین دار
٪۱۸
۱۲۰,۰۰۰
۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
 1112کارد شکاری و طبیعت گردی بالایی
٪۵
۱۹۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقوی تیزی و پوست کنی دسته پلکسی کد 1144
٪۱۶
۱۸۹,۰۰۰
۱۵۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقو جیبی گوزن دسته حسن کد 1191
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
چاقو دنده ای جواد کد 1173
۲۳۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو پنجه دار browning کد 1167
٪۲۷
۳۵۸,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
کارد شکاری و طبیعت گردی ساطوری کد 1017
٪۱۰
۹۹,۰۰۰
۸۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقوی سفری ای کی سی مدل 3232-A
٪۶
۲,۶۶۷,۰۰۰
۲,۵۰۶,۹۸۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تبر سفری کلمبیا مدل C17
۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی سفری مدل تاشو
٪۱۷
۲۱,۰۰۰
۱۷,۴۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
چاقوی سفری گربر مدل 001
٪۱۶
۷۷,۰۰۰
۶۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
تبر و چاقوی سفری زد هانتر مدل atshon
٪۳۱
۶۱۰,۰۰۰
۴۲۰,۹۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی سفری مدل Sh044
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری مروارید زنجان مدل Carve
٪۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۲۶۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری مروارید زنجان مدل BH18
٪۲۳
۱۸۶,۰۰۰
۱۴۳,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقو طرح سفارشی شیر زن کد 107
۵۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی G131 Bamboo
٪۲۸
۲۵,۰۰۰
۱۸,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی گربر کوچک 115
۸۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی برونینگ X47
۲۸۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقوی برونینگ x31
۲۶۴,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو باک چوبی x44
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی Gerber GDC Zip Blade
۹۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاقو سفری تاشو گربر مدل X27
۱۶۸,۴۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری تاشو باک مدل Da85
٪۲۰
۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو بوکر مدل DA104
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری تاشو مدل 212
۶۸,۸۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی سفری کلمبیا مدل 188A
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
چاقوی سفری تاشو باک مدل X67
٪۱۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۶۳,۵۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقوی سفری آسا کد 9002
۸۶,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ابزار چندکاره مدل BL8
۱۳۲,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
ابزار چند کاره مانکی مدل 55
۲۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سینکلر مدل Original
۱۳,۵۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو شکاری مدل گورخا بند دار
۲۷۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری کد cm.mahimini5545
۶۳,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
چاقو سفری کد w48
۶۸,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری کد emp-cs go55
۱۲۳,۲۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
چاقو سفری کد DD 01
۱۸,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری مدل Z6
٪۱۸
۱۷۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری مدل MK
۲۰,۹۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو جیبی کوچک ویکتورینوکس کد 0.6363
٪۸
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری کلمبیا
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری زنجان
٪۶
۹۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱۲ ساعت پیش)
چاقو سفری مروارید زنجان مدل MO1
٪۲۹
۲۰۹,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو 7 کاره مدل Victorinox - Classic LE 2018 / A Trip to London
٪۳۳
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
مولتی تولز دوتایی استنلی
۸۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاقو دنده ای رحیم زنجان مدل RS1 سایز متوسط
٪۱۴
۲۲۰,۰۰۰
۱۸۸,۶۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو فشاری دسته فیبر دادو
٪۷
۲۹۹,۰۰۰
۲۷۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چاقو سفری ALI زنجان مدل KAD4
٪۲۶
۲۵۰,۰۰۰
۱۸۶,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت چاقوی همه کاره هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت چاقوی همه کاره از لیست قیمت چاقوی همه کاره کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر چاقوی همه کاره کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین چاقوی همه کاره های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر چاقوی همه کاره های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۳۹,۹۴۱ تومان تا ۲۹۳,۲۶۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های چاقوی همه کاره در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب چاقوی همه کاره به ترتیب الویت عبارتند از کلمبیا,ويکتورينوکس,طبیعت,مروارید, ...