ایمالز

لیست قیمت کابل موسیقی (10 تیر)


Quiklok S204-6BK | کابل 6 متری مونو
۳۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
VOX CLASS A VBC | کابل گیتار باس
٪۱۸
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
RODE -  MiCon-9  رابط
۲,۱۳۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S198-3PN BK | کابل 3 متری مونو
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S198-4.5BK | کابل 4.5 متری مونو
۳۷۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
Quiklok S204-2BK | کابل 2 متری مونو
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S205-3BK | کابل مونو 3 متری
۳۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Quiklok S205-4.5BK | کابل 4.5 متری مونو
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S205-6BK | کابل 6 متری مونو
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S206-6BK | کابل 6 متری استریو
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل میکروفون مدل 5 متری
٪۳۰
۹۰,۰۰۰
۶۳,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
QUIKLOK - RKSA 110-5 کابل رابط
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
متعلقات رود Rode VC1
۵۳۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل میکروفون 3 متری پرو کب مدل PROCAB XLR
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کانکتور XLR-M موزیک هاوس MUSICHOUSE MALE
۶۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۳ ساعت پیش)
کابل میکروفون QUIKLOK CM995 BK
۳۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S164-3BK | کابل 3 متری میدی
۱۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Quiklok S193-4.5BK | کابل 4.5 متری مونو
۲۸۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S194-2BK | کابل 2 متری استریو
۳۴۷,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S204-4.5BK | کابل 4.5 متری مونو
۳۸۷,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S206-4.5BK | کابل 4.5 متری استریو
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
KLOTZ HDMI-T030 | کابل اچ دی ام آی
۳۸۴,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
KLOTZ LAPP0150 | کابل 1.5 متری
۶۹۸,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM20 به طول 20 متر
٪۱۴
۳۴۵,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
QUIKLOK - RKSA 140-2 کابل رابط
۱۷۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
Quiklok FPC120K | کابل اتصال پدال 6 تایی
۱,۰۵۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Quiklok S194-4.5BK | کابل 4.5 متری استریو
۴۳۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S194-6BK | کابل  6 متری استریو
۴۸۵,۰۰۰تومان
(۱۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Quiklok S198-2BK | کابل 2 متری مونو
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
Quiklok S204-3BK | کابل 3 متری مونو
۳۴۴,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S206-3BK | کابل 3 متری استریو
۳۷۷,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل میکروفون مدل 10 متری
٪۵
۱۵۰,۰۰۰
۱۴۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM5 به طول 5 متر
٪۱۱
۸۸,۰۰۰
۷۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM10 به طول 10 متر
٪۱۵
۱۹۰,۰۰۰
۱۶۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کابل میکروفن  اکوتک مدل CL08 طول 5 متر
۸۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کابل HOSA PXF-105
۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کابل میکروفون کرمان مدل KCI طول 5 متر
٪۱۰
۸۶,۰۰۰
۷۷,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
کابل میکروفون کرمان مدل KCI طول 10 متر
٪۱۰
۱۷۸,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
کابل میکروفون کرمان مدل KCI طول 20 متر
٪۱۰
۳۱۰,۰۰۰
۲۷۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کابل اسپیکر شارژری دو سر فیش
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کانکتور Speacon موزیک هاوس MUSICHOUSE
۴۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کانکتور TRS 1.8 موزیک هاوس MUSICHOUSE
۶۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کانکتور XLR-F موزیک هاوس MUSICHOUSE
۶۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کانکتور TS موزیک هاوس MUSICHOUSE
۶۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کانکتور TSموزیک هاوس MUSICHOUSE 1/4
۶۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل میکروفون TASKER C128
۳۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل آمپلی فایر تورنادو مدل RL-812 j
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
کابل گیتار هرتز مدل H5
٪۳
۸۹,۹۰۰
۸۷,۲۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کابل موسیقی  QUIKLOK FPC150
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل موسیقی  QUIKLOK FPC-UNI
۴۹۲,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل 6 متری استگ مدل NGC6SW
۴۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Quiklok S193-6BK | کابل 6 متری مونو
۴۷۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
Quiklok S198-6BK | کابل 6 متری مونو
۴۲۲,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Klotz M1FM1K0100 | کابل یک متری میکروفون کلوز
۳۸۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Klotz M1FM1N0200 | کابل دو متری میکروفون کلوز
۴۸۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
KLOTZ KIKA09PR1 | کابل گیتار 9 متری
۵۶۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
KLOTZ LAGPP0600 | کابل گیتار الکتریک 6 متری
۸۸۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
KLOTZ PRON030PR | کابل گیتار الکتریک 3 متری
۵۹۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
KLOTZ KIK6.0PPSW | کابل 6 متری
۳۳۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
VOX COIL CABLE VCC-90 | کابل
۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کابل میکروفن 10 متری ساندکو مدل 90
۴۲۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل میکروفن 5 متری ساندکو مدل 90
۳۳۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل گیتار کورت مدل 3m  ca508
۵۸۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM3 به طول 3 متر
٪۱۲
۸۳,۰۰۰
۷۳,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سیم بلندگو  مدل WIRE-100 طول 100 متری
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
کابل دو جک RCA مدل B-12 طول 2 متر
۱۷,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل میکروفون MC-66 30CM
۷۶,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
QUIKLOK - MX 779-5  کابل میکروفون 5متری
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
QUIKLOK - MX 779-3  کابل میکروفون 3متری
۱۸۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
QUIKLOK - MCR611K-6BK کابل میکروفون
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
QUIKLOK - MCR611K-3BK کابل میکروفون
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل PROCAB CLA610/3
۶۴۵,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کابل HOSA CSS-125
۳۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کابل میکروفون کرمان مدل KCI طول 50 متر
٪۱۰
۶۹۰,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
مبدل 1 به 2 AUX کد 141
۲۰,۸۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
کابل بلندگو پسیو STC مدل 102
۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت کابل موسیقی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کابل موسیقی از لیست قیمت کابل موسیقی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کابل موسیقی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کابل موسیقی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کابل موسیقی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۴۳,۶۵۸ تومان تا ۴۲۰,۰۲۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کابل موسیقی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کابل موسیقی به ترتیب الویت عبارتند از کوئیک لاک,استیج,هاوس,گروپ, ...