ایمالز

لیست قیمت پالس اکسیمتر (13 تیر)


پالس اکسیمتر چویس مد مدل CHOICEMMED MD300C29
٪۱۸
۷۵۰,۰۰۰
۶۱۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر (اکسیژن سنج) دیجیتال LK88
٪۲۱
۱۲۵,۰۰۰
۹۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر «ولکس WELLEX مدل A310»
٪۱۴
۹۹۰,۰۰۰
۸۴۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر بیورر مدل BEURER PO60
٪۱۱
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۴۷۳,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر اکیومد مدل A300
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر مایکرولایف مدل OXY 300
٪۳۳
۱,۴۰۰,۰۰۰
۹۳۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر (اکسیژن سنج) دیجیتال jzk-301
٪۳۷
۳۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر زنیت مد  مدل C101A3
٪۴۴
۷۸۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر pulskidd
٪۲۰
۱۲۰,۰۰۰
۹۶,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر زنیت مد F02T
٪۳۱
۵۰۵,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر بریسک مدل PO16
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر کریتیو مدل SP-20
۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسی متر دستی چویس مد (Choicemmed) مدل MD300M
٪۱۳
۹,۸۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر Yonker YK_80B
٪۱۹
۵۳۵,۰۰۰
۴۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر چویس مد (Choicemmed) مدل MD300C2
٪۲۳
۸۰۰,۰۰۰
۶۱۹,۹۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی اطفال زیکلاس مد
٪۱۲
۱,۸۷۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر مدل C101A2
٪۴۸
۶۹۹,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر اکیوریت FS20C accurate
٪۴۳
۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی
۶۲,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی JZIKi  jzk-302
٪۱۹
۳۱۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر Yonker YK_81C
٪۳۲
۵۵۰,۰۰۰
۳۷۴,۵۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر CONTEC مدل CMS50D1
۹۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر Creative PC60C
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر دیجیتال IMDK
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر بریسک مدل F02T
۱,۰۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر چویس مد مدل C20
٪۹
۸۲۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر بیورر مدل PO40
٪۳۰
۶,۳۳۸,۱۹۰
۴,۴۴۳,۲۷۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر فینگرتیپ کد 5036
٪۱۶
۳۷۵,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر کودکان FS20p
٪۲۷
۱,۱۳۰,۰۰۰
۸۲۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر مدل  pulse
٪۲۱
۳۳۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی creative مدل PC-60B1
٪۱۷
۷۴۸,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر پرتابل مدل A360
۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
پالس اکسیمتر چویسمد مدل C21
٪۱۴
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی Pomed19
۶۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسی متر انگشتی JZK-303
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسی متر انگشتی  چویس مد
٪۵
۷۵۰,۰۰۰
۷۱۴,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر Jumper مدل 500E
٪۱۸
۸۵۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر چینی
٪۱۰
۲۲۰,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی ZM-700-01
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی Fingertip Pulse Oximeter
٪۱۷
۲۳۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر اصلی A3 IMDK
٪۱۷
۶۵۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
پالس اکسیمتر Yimi Life مدل YM101
٪۵۸
۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر Azimuth IMDK Az p101
۶۹۹,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
پالس اکسیمتر ال کا 88
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی کد 1260
۲۶۸,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
پالس اکسیمتر مدل FW1
۵۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
دستگاه پالس اکسی متر fingertip
٪۴۲
۲۱۵,۰۰۰
۱۲۴,۵۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی برند LTM مدل PO-2
٪۱۱
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر ال سی دی برند اتمد
۴۴۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر مدل 303
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
 پالس اکسیمتر
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر صفحه رنگی
۲۸۵,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
پالس اکسی متر قابل حمل چویسمد (Choicemmed) مدل MD300K
٪۱۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر بیورر آلمان BEURER Pulsoximeter PO 45
٪۸
۴,۷۵۲,۱۵۰
۴,۳۶۶,۰۴۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر بیورر BEURER Pulsoximeter PO 35 und unterwegs
٪۹
۴,۶۳۳,۳۶۰
۴,۱۹۹,۷۲۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر چویس مد مدل C26
٪۱۵
۸۰۰,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر C10
٪۵
۳۲۵,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پروب پالس اکسیمتر
٪۱۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر امرون ژاپن OMRON connect kompatibel P300 Intelli IT
٪۹
۱۲,۰۴۸,۵۰۰
۱۱,۰۱۵,۱۴۰تومان
(۱ روز پیش)
نمایشگر اکسیژن خون مدیسا چک  ( Medisa chek )
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر مچی Konsung مدل Sonosat-W
٪۳
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
پالس اکسیمتر نوزاد زنیت مد
٪۱۹
۷۴۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر مچی زنیت مد مدل W01T
۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر چویس مد CN330
۱,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی BLT
۵۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر اکسیژن سنج چینی
٪۲۴
۶۵۰,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر ChoiceMed C63
۸۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر oxy watch چویسمد
٪۱۶
۸۹۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر pc60
٪۱۳
۷۰۰,۰۰۰
۶۱۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی مدل PO_02
۴۴۵,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر مدل D101
٪۲۱
۳۳۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر جامپر|مدلJPD-500E
۸۰۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر یانکر YK-80B
٪۵
۶۵۰,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر جامپر مدل JPD-500G LED
۹۴۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر مدل A310
۱,۰۴۵,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر رومیزی کد 4
۱۶,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتری سخنگو CVS pharmacy
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر یانکر 8963
۴۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
 پالس اکسیمتر انگشتی کد 100
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی 1262
۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر انگشتی کد 1261
۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پالس اکسیمتر براون YK-81C
۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
٪۷
۴۵۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۳۴۹,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۹۳۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۲ ساعت پیش)
لیست قیمت پالس اکسیمتر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پالس اکسیمتر از لیست قیمت پالس اکسیمتر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پالس اکسیمتر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پالس اکسیمتر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پالس اکسیمتر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۱۶,۰۳۲ تومان تا ۱۴۱,۸۱۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پالس اکسیمتر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پالس اکسیمتر به ترتیب الویت عبارتند از چویسمد,اکسیژن,بیورر,ولکس, ...