ایمالز

لیست قیمت بالابر برقی


بالابر ساختمانی
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ برقی
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی (وینچ)۳۰۰کیلویی ۲۰متری استرانگ
٪۲۱
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالا بر برقی 500 کیلویی رونیکس RH-4133
٪۱۵
۳,۸۹۸,۰۰۰
۳,۳۱۳,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بالابر برقی PA-600A/22 محک
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی 250 کیلویی رونیکس RH-4130
٪۱۰
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۴۳۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی پرسونال فراتک
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی 1000 کیلویی 4 کاره محک مدل KX-1000C
٪۱۰
۹,۷۰۰,۰۰۰
۸,۷۳۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی PA-1200A/12 محک
٪۱۰
۳,۷۷۰,۰۰۰
۳,۳۹۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی 800 کیلویی رونیکس  RH-4135
٪۱۰
۴,۷۹۸,۰۰۰
۴,۳۱۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی 500 کیلویی 4 کاره محک مدل KX-500C
٪۱۰
۶,۵۰۰,۰۰۰
۵,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ریل دستی وینچ(بالابر برقی)
۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی PA-400A/22 محک
٪۲۱
۳,۷۶۰,۰۰۰
۲,۹۶۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی PA-800A/12 محک
٪۱۰
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۶۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بالانسر سوماک مدل SA-2203
٪۱۵
۸۵۰,۰۰۰
۷۲۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی (وینچ) ۲۰۰ کیلویی ۲۰ متری استرانگ
٪۲
۱,۹۶۰,۰۰۰
۱,۹۲۰,۵۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بالابر برقی PA-1200A/18 محک
٪۱۴
۵,۸۷۰,۰۰۰
۵,۰۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی PA-1000A/18 محک
٪۱۰
۶,۰۳۰,۰۰۰
۵,۴۲۷,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی PA-600A/12 محک
٪۱۴
۳,۵۱۰,۰۰۰
۳,۰۱۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ برقی کارگاهی مدل PA200
۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر زنجیری نووا مدل NTC-2802
۲,۰۹۷,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
بالابر برقی PA-1000A/12 محک
٪۱۰
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۳۱۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی PA-250A/12 محک
٪۱۰
۲,۶۹۰,۰۰۰
۲,۴۲۱,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالانسر 9-15 کیلو ENDO ژاپن EWF-15
۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بالانسر 50-60 کیلو ENDO ژاپن EWF-60
۱۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بالانسر 5-7 کیلو ENDO ژاپن EWS-7
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بالانسر 30-40 کیلو ENDO ژاپن EWF-40
۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
بالانسر 3-5 کیلو ENDO ژاپن ATB-2
۶,۳۴۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
بالانسر 1٫5-3 کیلو ENDO ژاپن ATB-1
۶,۰۳۷,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بالانسر 0٫5 الی 1٫5 کیلو ENDO ژاپن EK-0
۲,۳۱۷,۳۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
وینچ برقی کارگاهی مدل PA400
۲,۴۵۹,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز 400 به 800 محک
٪۵
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۸۹۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
بالا بر چرخ مگا مدل SR700
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ برقی کارگاهی مدل PPAKG600
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
بالابر برقی تکفاز استرانگ 1 تن مدل STG-1000K
٪۲
۴,۶۶۵,۰۰۰
۴,۵۷۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر زنجیری ویتال مدل JV1
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بالانسر 800 گرم الی 2 کیلو SA-2204A SUMAKE
٪۱۳
۱,۱۳۰,۰۰۰
۹۸۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بالانسر 60-70 کیلو ENDO ژاپن EWF-70
۲۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بالانسر 40-50 کیلو ENDO ژاپن EWF-50
۱۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بالانسر 22-30 کیلو ENDO ژاپن EWF-30
۱۲,۴۴۳,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بالانسر 2٫5الی5 کیلو ENDO ژاپن EW-5
۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بالانسر 1-3 کیلو ENDO ژاپن EW-3
۳,۳۱۲,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ برقی کارگاهی مدل PA1000
۴,۰۶۹,۸۲۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز 500 به 1000 ویتال
۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز 600 به 1200 ویتال
۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ خودرویی 24 ولت 10000 lbs
۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
وینچ دستی سامکو مدل YP-2000LB
٪۵۵
۲,۸۰۰,۰۰۰
۱,۲۶۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ ماشینی برقی LBS 9000
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر برقی PA-400A/12 محک
٪۱۰
۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۲۷۶,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر زنجیری ویتال مدل JV2
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بالابر زنجیری ویتال مدل JV3
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
بالانسر 3 الی 5 کیلو SA-2207 SUMAKE
٪۱۲
۱,۴۹۰,۰۰۰
۱,۳۱۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بالانسر 15-22 کیلو ENDO ژاپن EWF-22
۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز ۱۲۵ به ۲۵۰ الکتریک هوست
۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز ۱۵۰ به ۳۰۰ ویتال
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز 500 به 1000 محک
٪۵
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۶۰۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز 300 به 600 استرانگ
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز 600 به 1200 استرانگ
۴,۸۴۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
وینچ خودرویی 12000lbs
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز 200 به 400 ویتال
۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۱۴ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز 250 به 500 ویتال
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز 300 به 600 ویتال
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز 400 به 800 ویتال
۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ خودرویی 12 ولت 10000 lbs
۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ برقی تکفاز 125 به 250 محک
٪۵
۲,۶۹۰,۰۰۰
۲,۵۵۵,۵۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ برقی کارگاهی مدل PPAKG200
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۱۴ ساعت پیش)
وینچ ماشینی برقی LBS 7500
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
وینچ ماشینی برقی LBS 8500
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
لیست قیمت بالابر برقی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بالابر برقی از لیست قیمت بالابر برقی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بالابر برقی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بالابر برقی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بالابر برقی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۴۸۹,۳۷۹ تومان تا ۵,۴۸۷,۰۱۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بالابر برقی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بالابر برقی به ترتیب الویت عبارتند از محک,رونیکس,نووا