ایمالز

لیست قیمت پرگار (13 تیر)


پرگار کپسولی اسکول فنس FA9226
۱۷,۲۵۰تومان
(22 دقیقه پیش)
ست پرگار پارسیکار jm930
۵۳,۸۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پرگار ساده
٪۱۹
۱۹,۸۷۰
۱۶,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پرگار سوزنی دسته فلزی
۶,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
ست پرگار ایمر (Immer) مدل JM945 نوع اتودی
۲۹,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار پلاستیکی صریر
۸,۳۷۰تومان
(۲ ساعت پیش)
پرگار سی.کلاس مدل m86 کد 135134
۲۰,۵۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
ست پرگار مدل کوشو کد 2572
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
ست پرگار ایهو Aihva
۱۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار بنیتو کد 7006
۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
ست پرگار اسکول فنس کد 9237
۴۷,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
ست پرگار توکاچی مدل K220
۳۷,۹۹۰تومان
(۱ روز پیش)
پرگار  سی.کلاس مدل MECHANICAL کد 001
۲۴,۴۵۰تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پرگار کد AH1053
۳۲,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
پرگار  اسکول فنس کد 9233
۳۶,۲۵۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار Fu Rui کد 6201
۸۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار پارسیکار مدل JM995
۲۴,۵۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ست پرگار فلزی 180 آتلی ATLY A-180
٪۶
۳۵,۰۰۰
۳۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
ست پرگار کرونا مدل آفیس کد 709A
۱۷۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار پییرسز مدل 3112
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
ست پرگار کیرود مدل b15 مجموعه 11 عددی
۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار تیبل مدل s02004
۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پرگار فنس کد 9234
۳۹,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
پرگار پلاستیکی
۸,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پرگار پییرسز طرح دانشجویی 2
۱۴۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار پارسی کار مدل jm960
۲۳,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار سی بی اس کد J920
۴۷,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پرگار روترینگ مدل کامپکت
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
پرگار کرونا
۱۲,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
پرگار کپسولی توکاچی
۱۱,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
ست پرگار-خطکش-گونیا-نقاله جیان فن
۲۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار اتودی رنگی پیرسز
۷۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار M&G مدل ACS90808
٪۲۵
۱۸۷,۰۰۰
۱۴۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار مدل Bd-b12
۱۰۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار مهندسی سما مدل 7002A
۱۶۹,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
ست پرگار هلیکس مدل A700
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار مدل ST8 کد 963
۱۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار مهندسی بازو دار K+E
۱۲۰,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
پرگار و خط کش 8 تکه
۴۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پرگار فلزی ایمر کد JM945 به همراه پاک کن
۳۵,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار کد 8025
۲۳,۶۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار کرونا مدل YT-103 COMPASS
۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار فنس مدل ASCO500
۳۹,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پرگار مدل press
٪۵
۲۷۵,۰۰۰
۲۶۱,۲۵۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
ست پرگار سما کد 64201
۶۲۰,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
ست پرگار هلیکس مدل T65X10 مجوعه 9 عددی
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار کرونا کد CO616
۳۴,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار کینگ کد 100
۲۴,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار سی.کلاس مدل مدادی
۱۹,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار کرون مدل 552
٪۶
۱۷,۵۰۰
۱۶,۵۰۰تومان
(۴ روز پیش)
پرگار مدل سوزنی کد 6
۱۲,۹۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پرگار فنس مدل SZX
۵۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار کد 20
۱۳,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار سی.کلاس مدل cs-313
۳۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
ست پرگار هلیکس مدل prg01 کد 87529
۱۵۵,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
ست پرگار کرونا مدل آفیس کد 1802
۴۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پرگار کرونا کد 1025
۸۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار مدل سوزنی کد 007 بسته 2 عددی
۲۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار مدل GZ-150FE
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
پرگار استدلر مدل 00 M1 - 556
۲۴۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار استدلر مدل comfort کد 141210
۳۲۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار مدل برج ایفل فانتزی
۳۹,۵۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
پرگار مدل ART.NR.12
۲۱۰,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
پرگار فنس کد 9232
۱۰۸,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
ست پرگار سی کلاس
۶۸,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
پرگار فنس کد 9227
۳۳,۱۲۵تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پرگار راپید خور فنس  کد FA 9230
٪۱۸
۱۲۰,۰۰۰
۹۸,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
پرگار راپید خور فنس  کد FA 9231
۹۵,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
پرگار پییرسز طرح قفلدار
۱۲۸,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پرگار مپد مدل C-1005
۷۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار اتودی Happy
۱۲,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
پرگار سی.کلاس
۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار، نقاله، گونیا و… اسکول فنس
۳۸,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار کپسولی K.E
۱۳,۸۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پرگار مدادخور قاب‌دار سی‌کلاس (C.Class)
٪۱۰
۲۸,۰۰۰
۲۵,۲۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
پرگار فلزی 91f
۱۳,۸۰۰تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
ست ۸ تکه ریاضیات توکاچی  K220
۳۳,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
ست پرگار مدل 9 تکه کد 20
۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
ست پرگار مدل RD703
۸۸,۸۰۰تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار هلیکس مدل METALIX
۱۳۱,۴۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار مدل 4 t کد 305
۸۴,۰۰۰تومان
(22 دقیقه پیش)
ست پرگار مدل prg02 کد 87531
۱۵۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار فلزی سی بی اس مدل JM920
۶۴,۸۰۰تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار فلزی قاب دار همراه با خط کش
۲۴,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پرگار کد 8189
۲۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پرگار مدل قاب دار کد141
٪۲۲
۳۳,۰۰۰
۲۵,۹۰۰تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار استدلر مدل  00 M3 - 550
۲۹۸,۶۴۰تومان
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پرگار طرح برج ایفل کد 1048
۳۹,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست پرگار ایمر کد 001
۳۷,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار دانکو کد RC14430
۱۸,۴۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست پرگار کد998
۳۶,۹۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست پرگار روترینگ مدل R 531100
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۲۳ ساعت پیش)
پرگار سی.کلاس مدل M86 کد 10
۲۲,۲۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست پرگار سما مدل 1737u
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ست پرگار سما مدل 22420 مجموعه 4 عددی
۲۶۹,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت پرگار هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پرگار از لیست قیمت پرگار کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پرگار کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پرگار های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پرگار های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۹۴,۵۳۱ تومان تا ۱۱۵,۵۳۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پرگار در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پرگار به ترتیب الویت عبارتند از کامپس,--,اونر,مپد, ...