ایمالز

لیست قیمت قیچی آشپزخانه


قیچی پنتر مدل S104
۲۳,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی اونر مدل 45001
۳۷,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۳۱
۴۲,۰۰۰
۲۹,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه کیپ مدلKPS-90
۲۴۴,۸۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه کیپ  مدل KPS-88
٪۶
۲۶۵,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه کیپ مدل KPS-84
٪۶
۲۶۵,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه کیپ مدلKPS-82
٪۶
۲۶۵,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه کد AL-13030003
۲۶,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی آشپزی کینگ گری کد 1108
٪۵۶
۳۰,۰۰۰
۱۳,۲۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی اونر مدل 45108
۳۵,۰۰۰ تومان
(13 دقیقه پیش)
قیچی آشپزخانه کد 1394
٪۳۰
۳۵,۰۰۰
۲۴,۵۰۰
تومان
(13 دقیقه پیش)
قیچی سبزی خردکن
۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی 10 کاره Mighty Shears
٪۱۵
۱۱۷,۰۰۰
۹۹,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی قند صامو پرشین مدل G 411
۴۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کارال قیچی آشپزخانه چند منظوره
٪۱۰
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۹,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
قیچی مرغ خرد کن
٪۱۳
۱۳۲,۲۵۰
۱۱۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی مرغ و ماهی تی اس مدل Best
٪۲۳
۳۲,۵۰۰
۲۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی قند کوه شاپ  مدل  1-925
۶۵,۵۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه زولینگ مدل 4009839294419
٪۹
۴,۷۷۰,۰۰۰
۴,۳۵۶,۶۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
ست قیچی آشپزخانه و در باز کن S.Front کد 01
٪۵۰
۱۹۵,۰۰۰
۹۷,۵۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی قند شکن جگوار
٪۳
۳۵,۰۰۰
۳۳,۹۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی قند کرال کد 1
۳۴,۵۰۰ تومان
(13 دقیقه پیش)
قیچی قند جگوار کد 09
۳۷,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه kitchn scissor
٪۲۵
۱۲۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه مدل K024
۳۴,۷۰۰ تومان
(13 دقیقه پیش)
قیچی آشپزخانه کورال بی کد 125
۴۴,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه متالتکس کد 262324
۱۳۸,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی سالاد راستی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
قیچی مرغ زولینگ آلمان ZWILLING Geflügelschere 42914
٪۷
۴,۴۲۱,۲۶۰
۴,۱۰۲,۵۲۰
تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی مــرغ طرح ژاپن
۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه ترک ROOC
۵۲,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی اونر مدل 45002
۲۶,۵۰۰ تومان
(13 دقیقه پیش)
قیچی الفا مدل SCS-2
۳۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی لیزری کد O56809
۷۱,۵۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه چند منظوره مدل 024
٪۱۷
۳۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه کد 1393
۳۳,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی قند مدل 01
۳۹,۸۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی سبزیجات فکلمن مدل 48126
۶۹,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی کاتر
۴۹,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی لیزری
۸۷,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی قند صامو پرشین مدل G 963
۴۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی قند کوه شاپ  مدل  3-925
۶۶,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی قند بالونی مدل 01
۳۶,۹۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی رووک مدل T1
۸۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه بیشل HB6974CC
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی سبزی خردکن FTvision
۴۸,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه مدل 4
۴۱,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه مدل 6
۱۸,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی قند بی آر اس مدل 1
۵۶,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه مدل AQ12
۳۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه ساووی کد GH-102
٪۲۲
۵۵,۰۰۰
۴۳,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی سبزیجات مدل CK
٪۱۹
۷۹,۰۰۰
۶۴,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی قند بارسلونی کد 8565
۶۵,۵۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی مرغ  (خارجی)
۵۹,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی الوان وکیوم
۳۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه چند کاره مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه مدل HY-9140
۲۹,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه مدل 55568945
۲۱,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی قند کد 1399
۴۸,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه ایکیا
۴۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی قند BR کد 10265
۴۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی LA مرغ و ماهی آشپزخانه 1966 کد 100547
۴۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
قیچی LA قلبی 8282 کد 100526
۳۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی قند بارسلونا
٪۴۴
۹۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی سبزی خورد کن
۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه دنی کد 684
۸۲,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه چند منظوره
٪۱۵
۸۵,۰۰۰
۷۲,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی 4 تایی  Cs
٪۹
۱۴۵,۱۰۰
۱۳۲,۱۰۰
تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه طرح KP-۱۵۰۰S – پارتنر
۴۵,۰۰۰ تومان
(۱۰ روز و ۸ ساعت پیش)
قیچی غلاف دار چند کاره
۳۱,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قیچی سبزیجات Classy Touch
۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
قیچی آشپزخانه کد NL-2394
۷۹,۷۶۲ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت قیچی آشپزخانه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت قیچی آشپزخانه از لیست قیمت قیچی آشپزخانه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر قیچی آشپزخانه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین قیچی آشپزخانه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر قیچی آشپزخانه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۸۴,۴۵۶ تومان تا ۲۲۵,۴۴۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های قیچی آشپزخانه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب قیچی آشپزخانه به ترتیب الویت عبارتند از ایکیا,استدلر,اسمارت,پرشین, ...