دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت ساکشن های پزشکی (11 آذر)


دستگاه ساکشن اچ اس پی HSP
(۵ ساعت پیش)
۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
دستگاه ساکشن برقی خانگی New HSP
(۵ ساعت پیش)
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
ساکشن پرتابل رومیزی یوول yuwell 7e-a
(۵ ساعت پیش)
٪۳
۳,۸۸۰,۰۰۰
۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
ساکشن برقی دو شیشه بلند زنیت مد
(۱۹ ساعت پیش)
٪۳
۱۳,۸۵۰,۰۰۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ساکشن رومیزی مدل  Ca-mi  AS-100
(۵ ساعت پیش)
٪۴
۸,۲۵۰,۰۰۰
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ساکشن دوشیشه کوتاه یوول YUWELL 7a-23d
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ساکشن رومیزی CA-MI مدل AS200
(۵ ساعت پیش)
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
ساکشن برقی رومیزی ASPIRET
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ساکشن تک شیشه رومیزی شارژی یوول YUWELL 7E-D
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۵,۵۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
ساکشن رومیزی CAMI مدل AS100
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۸,۶۰۰,۰۰۰
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ساکشن دو شیشه بلند یوول yuwell 7a-23b
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ساکشن ISH مدل تک شیشه رومیزی
(۵ ساعت پیش)
٪۱۷
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۲۸۴,۷۶۸ تومان
فروشندگان (۶)
ساکشن رومیزی CAMI مدل AS-12 V BR
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۹,۲۰۰,۰۰۰
۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
دستگاه ساکشن مکسی MAXY
(۵ ساعت پیش)
٪۲۶
۱,۹۸۰,۰۰۰
۱,۴۷۳,۹۴۷ تومان
فروشندگان (۴)
ساکشن بیمار نکسومد Nexomed
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ساکشن دستی مخزن دار 300ml
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۶۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ساکشن مکسی مدل رومیزی
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ساکشن آمبولانسی CA-MI مدل AS-36BR
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۹,۷۵۰,۰۰۰
۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ساکشن آمبولانسی CA-MI مدل AS-12BR
(۵ ساعت پیش)
٪۴
۹,۳۵۰,۰۰۰
۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ساکشن رومیزی CAMI مدل AS-36 V BR
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۹,۹۰۰,۰۰۰
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فینگرتیپ کوچک لوله ساکشن سوپا
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه ساکشن برقی HSP plus
(۵ ساعت پیش)
٪۱۸
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستگاه ساکشن برقی HSP
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ساکشن Zenithmed Cami Aspirate
(۹ ساعت پیش)
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
دستگاه ساکشن خانگی هژنگ HZ-MSG-2
(۵ ساعت پیش)
٪۲۴
۱,۳۰۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ساکشن صاایران مدل MEDICA C 55  چرخدار
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساکشن کامی Ca-mi AS-36V-BR
(۵ ساعت پیش)
۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
 ساکشن دو شیشه ای maxy
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۴
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ساکشن دستی پرسا مدل 201
(۲۳ ساعت پیش)
۶۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ساکشن دوشیشه کوتاه یوول yuwell
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ساکشن کامی Ca-mi AS-12V-BR
(۲۳ ساعت پیش)
۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ساکشن دوشیشه کوتاه زنیت مد
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ساکشن جراحی نیمه خشک Corpus VAC - Direct 1/2
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فیلتر آنتی باکتریال ساکشن
(۲۳ ساعت پیش)
۲۶,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساکشن دو شیشه یو ول مدل 7E-D
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساکشن امبولانسی ایتالیایی
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۲
۹,۲۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لوله ساکشن
(۵ ساعت پیش)
۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ساکشن کامی هاسپیوک Hospivac 400
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساکشن تک شیشه رومیزی ۷E-A
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساکشن دو شیشه مدل کاپری
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه ساکشن رو میزی کد sun103
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساکشن مرکزی خیس  Durr Dental - VS250
(۲۳ ساعت پیش)
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساکشن برقی دو شیشه بلند یوول yuwell
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساکشن برق و باتری یوول مدل 7E-D
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساکشن مرکزی Corpus VAC - Hercules 5
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لوله ساکشن ثمین سایز ۳۰ طوسی
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لوله ساکشن شکوه درمان سایز ۲۵ آبی
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه ساکشن جراحی پزشکی مدل TS2
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساکشن جراحی HSP  مدل H
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساکشن جراحی نیمه خشک Corpus VAC - Direct 3/4
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لوله ساکشن شکوه درمان سایز ۳۵ مشکی
(۱۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
(۱۶ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2
لیست قیمت ساکشن های پزشکی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ساکشن های پزشکی از لیست قیمت ساکشن های پزشکی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ساکشن های پزشکی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ساکشن های پزشکی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ساکشن های پزشکی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۷۳۶,۲۳۶ تومان تا ۸۹۹,۸۴۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ساکشن های پزشکی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ساکشن های پزشکی به ترتیب الویت عبارتند از زنیت مد,اس پی,یوول,پرسا, ...