دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت زمین شوی (11 آذر)


زمین شوی کرشر مدل Fc5
(۱ ساعت پیش)
٪۹
۶,۵۳۳,۰۰۰
۵,۹۴۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
طی زمین شوی طرح ماکارونی
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۶۸,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یدک زمین شوی ایکیا مدل PEPPRIG بسته 2 عددی
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اسکرابر آنا مدل ANA E75C کابلی
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
طی زمین شوی چرخشی لیمون مدل MD791
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۳۱۶,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
طی زمین شوی مهسان مدل 300
(۱ روز پیش)
۲۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ست سطل و زمین شوی لیمون مدل 202200
(۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
زمین شوی چرخشی لیمون مدل 3200
(۱ روز پیش)
۱,۰۲۹,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
شیشه شوی ایکیا مدل Lillnaggen
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۴۰
۱۰۵,۰۰۰
۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
طی زمین شوی مدل اسپری دار
(۱ روز پیش)
۳۳۹,۹۱۰ تومان
فروشندگان (۲)
ست سطل و زمین شوی چرخشی لیمون مدل 2000
(۱ روز پیش)
٪۱۲
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
تی زمین شوی اسپری دار همارا
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زمین شوی کرشر مدل FC5 premium
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تی شوی تکی AzinSanat 2750
(۱ ساعت پیش)
٪۱
۳,۴۹۰,۰۰۰
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
زمین شوی چرخشی لیمون مدل MD1043
(۱ روز پیش)
٪۱۲
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یدک زمین شوی مهسان مدل میکروفایبر
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
طی زمین شوی مدل PVA
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲۸۴,۸۰۸ تومان
فروشندگان (۱)
طی زمین شوی مدل TS 50
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۳۸
۶۴۸,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
طی آب جمع کن مهسان مدل 400
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
طی زمین شوی مهسان مدل 40
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
زمین شوی صنعتی و اسکرابر باطری دار SAINA مدل B75S
(۶ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۷
۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یدک زمین شوی مهسان کد 20200
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طی زمین شوی طرح ماکارانی
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
یدک زمین شوی کد 29057 به همراه برگ گیر
(۶ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
۸۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تی شوی صنعتی AzinSanat 2900
(۱ ساعت پیش)
٪۱
۳,۹۹۰,۰۰۰
۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تی آب جمع کن لاستیکی 50 تک لبه گلچین
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سطل و زمین شوی مهسان کد 04
(۱ روز پیش)
۳۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زمین شوی چرخشی شاین مدل آیسان کد 002
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۴۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طی زمین شوی مدل 685
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۷۹,۵۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست سطل و زمین شوی همارا مدل چرخشی کد 900021
(۱ روز پیش)
٪۲۵
۷۵۰,۰۰۰
۵۶۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اسکرابر خودرویی مدل LABOMAT 195B
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۳
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه زمین شوی (اسکرابر) باتری دار مدل E75B
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
زمین شوی صنعتی آنا مدل E75C
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۴
۱۶,۵۵۰,۰۰۰
۱۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پولیشر مدل 350A
(۸ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه تی شوی صنعتی مدل 280
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۳,۴۳۵,۳۲۷ تومان
فروشندگان (۱)
تی خشک کن صنعتی Mahsun (یدکی)
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
یدک زمین شوی طرح ماکارونی کد 2005
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۴,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
طی و خشک کن اسپرینگ
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
یدک طی زمین شوی ماکارانی
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طی زمین شوی کارچر مدل FC5EU
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۹
۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تی آب جمع کن لاستیکی 40 تک لبه گلچین
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۲,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زمین شوی چرخشی مدل CLD-20547
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱,۱۲۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
یدک زمین شوی کد 2020
(۱ روز پیش)
۲۵,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تی زمین شور رباتیک هوشمند ای ربات iRobot Braave 390T
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
یدک زمین شوی مدل MD1388
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۳۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
یدک طی زمین شوی تی پاک مدل 200201
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زمین شوی صنعتی باتری دار  آنا مدل E75B
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۴
۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طی زمین شوی مهسان مدل 2020
(۱ روز پیش)
۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زمین‌شوی درما مدل DEM-TB900
(۱ روز پیش)
٪۱۵
۸۵۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
طی زمین شوی مدل 2021
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طی زمین شوی مدل اسپری دار کد MD792
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
۳۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زمین شوی نورآئین تهران مدل P842
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
٪۴
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست سطل و زمین شوی لیمون مدل AS 783
(۱ روز پیش)
٪۱۷
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
طی زمین شوی مدل RQ90
(۱ روز پیش)
۳۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یدک زمین شوی لایف هایت مدل COTTONPLUS کد 56623
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دسته تی ارج پلاستیک کد ۰۳۲
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تی مدل a582
(۱ روز پیش)
۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه زمین شور مدل AL-EDDY-C آنلو
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۸۲۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زمینشوی صنعتی و اسکرابر برقی SAINA مدل E75S
(۱۰ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
طی زمین شوی شایلین مدل SH10
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱۸۸,۲۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
طی زمین شوی لیتو مدل LMS-1
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طی زمین شوی مدل سنتی
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست سطل و زمین شوی چرخشی لیمون مدل 3700
(۱ روز پیش)
٪۱۲
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ست سطل و زمین شوی مدل 4900
(۶ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طی زمین شوی مهسان مدل Spray میکروفایبر
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست سطل و زمین شوی چرخشی شاین مدل صدف
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ست سطل و زمین شوی مدل simple-101
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۵۹۴,۳۴۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست سطل و زمین شوی اورو مدل Ur-3349
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۵۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست سطل و زمین شوی مدل ws کد N11
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طی زمین شوی مدل V-198
(۶ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۳۰۹,۱۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست سطل و زمین شوی شاین مدل آیسان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۸۴۹,۹۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیشه شوی تیتیز مدل TP-170
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۵۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
یدک زمین شوی مدل همارا
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵۸,۱۱۰ تومان
فروشندگان (۱)
شمش طلا 24 عیار پرنیا مدل استاد شجریان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زمین شوی صنعتی و اسکرابر باطری دار کلین وک B7501
(۶ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۲
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اسکرابر سرنشین دار مدل – B12001
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۲۱
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اسکرابر خودرویی فوق حرفه ایی LABOMAT 345B
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اسکرابر دستی کلین وک مدل E 3501
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۲
۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اسکرابر TSM مدل BRIO 55 BT
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اسکرابر TSM مدل E45
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اسکرابر کلین فیکس مدل RA 501 E
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اسکرابر کلین فیکس مدل RA 501 IBC
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اسکرابر کلین فیکس مدل RA 431 IBC
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 9
لیست قیمت زمین شوی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت زمین شوی از لیست قیمت زمین شوی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر زمین شوی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین زمین شوی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر زمین شوی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۳۱۱,۹۷۲ تومان تا ۱,۶۰۳,۵۲۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های زمین شوی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب زمین شوی به ترتیب الویت عبارتند از شیائومی,کارشر,مهسان,لیمون, ...