دسته‌بندی کالاها

دمبل و وزنه | قیمت انواع مدل دمبل در وزن ها و طرح های مختلف (14 بهمن)


وایپر بدنسازی VIPR
(۲۳ ساعت پیش)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
دمبل 6 ضلعی رکورد 10 کیلوگرم Record dumbbell
(۹ ساعت پیش)
٪۶
۸۳۵,۰۰۰
۷۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دمبل بانوان line
(۲۳ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ست دمبل solid steel وزن 30 کیلویی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۷۶۰,۰۰۰
۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
توپ مدیسین بال BETA
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
دمبل قابل تنظیم 25 کیلویی
(۲۳ ساعت پیش)
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کتل بل فایبرگلاس TRX
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
دمبل متغیر گرد دور لاستیک
(۲۳ ساعت پیش)
۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ست هالتر مربع بادی پامپ
(۱ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دسته لاری
(۱ ساعت پیش)
۲۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
دمبل متغیر BOWFLEX
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میله بادی پامپ AEROBIC BAR
(۱ ساعت پیش)
٪۲۸
۵۷۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دمبل متغیر ۲۰ کیلویی
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صفحه هالتر فرمونی باشگاهی (سوراخ 50 میل)
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸۸
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دمبل 10 کیلویی متغیر
(۲۳ ساعت پیش)
۶۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دمبل ایروبیک 1 کیلویی رکورد
(۲۳ ساعت پیش)
۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دمبل شش ضلعی 2.5 کیلویی یک جفت
(۲۳ ساعت پیش)
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
گیره میله هالتر کراس فیت فایبرگلاس
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
وزنه دمبل شش گوش 2 کیلویی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۲۰۵,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دمبل ایروبیک 5 کیلویی رکورد
(۲۳ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دمبل تمام استیل
(۲۳ ساعت پیش)
۴۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
وزنه 6 ضلعی رکورد record 20Kg
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۳۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کتل بل رنگی ایرانی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸۹
۷۶۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دسته تک اورکراس
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
دمبل متغیر 2.5 تا 25 کیلوگرم کد 1022
(۲۳ ساعت پیش)
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چکش کراس فیت ایرانی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵۵
۱,۳۲۵,۰۰۰
۵۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دمبل ایروبیک رکورد record 8Kg
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۴۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دمبل شش ضلعی 35 کیلویی یک جفت
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صفحه هالتر بادی تن 2.5 کیلویی یک جفت
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸۶
۱,۵۵۰,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دمبل شش ضلعی 50 کیلویی یک جفت
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دسته دمبل ستاره ای ۴۰ سانتی متری
(۱ ساعت پیش)
٪۸
۱۲۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تردمیل لیدر اسپرت مدل DK 12AI
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
کتل بل ۲ کیلویی line
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸۶
۴۹۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دمبل متغیر 40 کیلویی
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جلیقه وزنه Xfitrig وزن 9 کیلوگرم
(۱ ساعت پیش)
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دسته دمبل قهرمانی رکورد
(۲۳ ساعت پیش)
۳۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دمبل ایروبیک رکورد 0.5 کیلوگرم
(۲۳ ساعت پیش)
٪۹۱
۷۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
دسته لت بلند
(۲۳ ساعت پیش)
۲۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
دسته دو سر نعلی هشتی
(۲۳ ساعت پیش)
۲۰۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
دمبل ایروبیک رکورد record 9Kg
(۲۳ ساعت پیش)
۵۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جای دمبل بانوان مبارز
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۶
۳,۸۳۶,۰۰۰
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دمبل قابل تنظیم دورلاستیک رکورد record 10Kg
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
وزنه دست و پا ماسه ای SUNLIN
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶۳
۹۱۵,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کتل بل رنگی LOTUS
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۹۱
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دمبل ایروبیک رکورد 1.5 کیلوگرمی Record dumbbell
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دمبل ایروبیک رکورد 1 کیلوگرمی Record dumbbell
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸۳
۳۷۵,۰۰۰
۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دسته لت کوتاه
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
باربل
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۷۰
۱,۹۹۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
وزنه دست و پا PowerGYM
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴۰
۵۱۵,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
گیره هالترAgilinex
(۲۳ ساعت پیش)
۵۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صفحه هالتر فرمانی رنگی 20 کیلویی یک جفت
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میله اسکات گردنی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دمبل متغیر 30 کیلویی
(۲۳ ساعت پیش)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کتل بل رنگی 4 کیلویی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دمبل وزن متغیر دور لاستیک
(۲۳ ساعت پیش)
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پکیج دمبل استیل
(۲۳ ساعت پیش)
۶۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
استند دمبل دو طبقه مدل 172
(۲۳ ساعت پیش)
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
وزنه 6 ضلعی رکورد record 17.5Kg
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۱۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
وزنه کتل بل رکورد record 8Kg
(۲۳ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دمبل ایروبیک رکورد record 7Kg
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دمبل 8 ضلعی پیشگام  35kg
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۲۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گچ کربنات منیزیم وزنه برداری
(۲۳ ساعت پیش)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دمبل آذیموس مدل AZ091 وزن 9 کیلوگرم بسته 2 عددی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۲,۷۲۰,۰۰۰
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دمبل بدنسازی نیم کیلویی
(۲۳ ساعت پیش)
۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دمبل ایروبیک (بانوان) 2 کیلویی رکورد
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دمبل ایروبیک 10 کیلویی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت دمبل و وزنه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دمبل و وزنه از لیست قیمت دمبل و وزنه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دمبل و وزنه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دمبل و وزنه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دمبل و وزنه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۲۱۴,۱۶۴ تومان تا ۱,۴۸۳,۹۷۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دمبل و وزنه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دمبل و وزنه به ترتیب الویت عبارتند از استیل,کراس,لیدر,دی ام, ...