ایمالز

لیست قیمت تخته شاسی


تخته شاسی چوبی شاپرک مدل کلاسیک 4  سایز A4
٪۱۰
۲۸,۰۰۰
۲۵,۲۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
زیردستی A4 طلقی
۲۳,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
زیردستی A4 طرح چرم (فوم)
۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخته شاسی سفید چوبی A4
٪۷
۱۶,۰۰۰
۱۴,۸۹۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخته شاسی ام کی ام مدل frozen سایز A4
٪۱۶
۲۰,۰۰۰
۱۶,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخته شاسی خام کد 5004 مجموعه 10 عددی
۲۶,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی 8 میلیمتر 10x15
۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی کد p13 سایز A3 بسته 3 عددی
۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
تخته شاسی کد T22 سایز 15*10 سانتی‌متر
٪۴۲
۶,۶۰۰
۳,۸۵۰
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی رنگ گردویی  bs-107
۱۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل 3060 سایز 60×30 بسته 2 عددی
۷۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل 3045 سایز 45×30 بسته 2 عددی
۵۳,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل 2025 سایز 25×20 بسته 5 عددی
۵۰,۳۴۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل 1015 سایز 15×10 بسته 10 عددی
۳۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
زیر دستی مقوایی B3
۳۹,۵۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
زیر دستی فوم
۵۶,۴۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
زیر دستی سمیناری
۶۲,۴۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
زیر دستی pp
۲۱,۷۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
زیر دستی شفاف فانتزی
۲۶,۲۷۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
زیردستی مدل b163
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل AS700 سایز 20x20 سانتی متر
۱۵,۷۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
زیر دستی چرم دوخت مدل B163 نگین
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
زیر دستی تک مدیران مدل B162 نگین
٪۶
۹۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل AS702 سایز 20x30 سانتی متر
۱۶,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تخته شاسی 8 میلیمتر 15x20 - سایز A5
۸,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی عکس 20x30 مدل AS710 بسته 10 عددی
۱۰۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
تخته شاسی پیشگام کد N300 سایز A4
۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل Nano16 سایز 21*16 بسته 3 عددی
۲۱,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
تخته شاسی برگ کد 402/05 سایز A4
۱۴,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل GB سایز A5
۲۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل چهل تکه سایز A4
۲۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی گلدون مدل GW سایز A4
۲۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل دریا 2 سایز A4
۳۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل برج خلیفه سایز A4
۳۰,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تخته شاسی مدل برج خلیفه سایز A5
۲۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تخته شاسی کد p12 سایز A6 بسته 3 عددی
۱۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی کد T24 سایز 16*21 سانتی‌متر
٪۱۴
۷,۰۰۰
۶,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی بنی دکو کد T04 سایز A5
٪۵
۳۰,۰۰۰
۲۸,۵۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تخته شاسی برگ کد 502/08 سایز A5
۲۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی ققنوس کد K90 سایز A5
۲۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی برگ کد 45402 سایز A4
۳۷,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخته شاسی بنی دکو کد T12 سایز A3
٪۵
۵۰,۰۰۰
۴۷,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تخته شاسی بنی دکو کد T42 سایز A5
٪۵
۳۰,۰۰۰
۲۸,۵۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تخته شاسی اطلس کد 95 سایز A4
۱۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تخته شاسی TS305
۶۳,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخته شاسی TS303
۶۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی TS308
۶۳,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تخته شاسی TS302
۶۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی TS307
۶۳,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تخته شاسی TS334
۶۳,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تخته شاسی TS301 - A3
۶۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی اطلس کد 60 سایز A4
۲۵,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
زیردستی MDF A3 پارسیکار طرح شبکه مدلJM114
۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی طلقی وین
٪۱۰
۳۹,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تخته شاسی A4 سنتی  SH-107
۱۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تخته شاسی گل گلی  BS-101
۲۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تخته شاسی سفید راه راه BS-104
۱۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تخته شاسی رنگ قهوه ای سوخته bs-106
۱۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی  MDF سایز A4 ویان فیلشاه ۳
٪۵
۲۱,۸۰۰
۲۰,۸۰۰
تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی  MDF   سایز A4 ویان فیلشاه
٪۵
۲۱,۸۰۰
۲۰,۸۰۰
تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی طرح شعر خیام سایز A4 کتیبه
۱۴,۹۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تخته شاسیMDF سایز A3 برگ تحریر
۱۹,۹۲۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
تخته شاسی MDF سایز A4 برگ تحریر
۱۴,۹۹۴ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
٪۱۵
۲۴,۰۰۰
۲۰,۵۰۰
تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۶,۵۰۰
۴۱,۸۵۰
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تخته شاسی 60*30
٪۱۱
۳۸,۰۰۰
۳۴,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تخته شاسی کارنو مدل CSS 040 سایز A5
۱۵,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۲ ساعت پیش)
تخته شاسی کد 014 سایز A4
۲۱,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
تخته شاسی کارنو مدل CSS 050 سایز A4
۲۲,۸۵۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
تخته شاسی کارنو مدل CSS 070 سایز A3
۳۲,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
تخته شاسی آونگ کد 12 سایز A4
۲۳,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
لیست قیمت تخته شاسی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تخته شاسی از لیست قیمت تخته شاسی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تخته شاسی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تخته شاسی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تخته شاسی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۰,۶۵۰ تومان تا ۶۱,۹۰۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تخته شاسی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تخته شاسی به ترتیب الویت عبارتند از کلاسیک,پاپکو,شهاب,فروزن, ...