ایمالز

لیست قیمت کیف و کاور گوشی نوکیا Nokia (12 تیر)


قاب اصلی کره ای نوکیا N206
٪۹۲
۲۵,۰۰۰
۲,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی نوکیا 5610
۳۵,۵۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب  اصلی نوکیا Nokia 108
٪۳۶
۲۵,۰۰۰
۱۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب نوکیا مدل 107
٪۲۳
۱۵,۰۰۰
۱۱,۵۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
NOKIA 1202 FULL FRAME
٪۳۲
۲۲,۰۰۰
۱۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب اصلی نوکیا 3500
۲۳,۶۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب  اصلی نوکیا Nokia 5130
۲۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب نوکیا مدل 1616
٪۱۱
۱۸,۰۰۰
۱۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
قاب  اصلی نوکیا Nokia 1600
۲۵,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا 1209
۱۳,۹۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا 1800
۲۶,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب گوشی ساده Nokia 107
۵۹,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا 215
٪۱
۱۹,۰۰۰
۱۸,۹۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب کامل گوشی نوکیا N70 مشکی
۱۵,۹۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب نوکیا 3310 – مدل 2017
۲۸,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا N72
۳۷,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا N95
۴۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب  اصلی نوکیا Nokia 301
۹۵,۵۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب نوکیا 3230
۴۹,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب کامل نوکیا N97 mini
۳۳,۷۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Jelly Cover for Nokia 5.1 Plus
٪۷۷
۱۰۰,۰۰۰
۲۳,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا N71
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا X2-02
۲۹,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا 150
٪۴۰
۲۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب نوکیا 105 – مدل 2017
٪۶
۱۸,۰۰۰
۱۷,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا N86
۲۵,۸۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا 216
٪۱۵
۲۰,۰۰۰
۱۷,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب ژله ای Nokia N230 مشکی
۱۲,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب  اصلی نوکیا Nokia 2730
۲۵,۸۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا N96
۴۳,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا 6300
۳۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب اصلی نوکیا 6233
۳۳,۷۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب اصلی نوکیا 6131
۲۵,۸۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب اصلی نوکیا 5200
٪۶۵
۱۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا 1661
۱۵,۹۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا 3250
۲۷,۷۰۰تومان
(۵ روز و ۲۱ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا 1680
۹,۹۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا C3-01
۷۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا C3
۳۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب فابریک نوکیا 6700
۵۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب ژله ای Nokia 110 2019 مشکی
۱۵,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب ژله ای Nokia N206/2060 مشکی
۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Nokia 130
٪۴۸
۲۵,۰۰۰
۱۳,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب محافظ Nokia 2 Litch
۱۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب گوشی نوکیا مدل (Nokia 106 (2018
٪۴۵
۴۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
FRAME 6280 NOKIA
۱۵,۹۰۰تومان
(۴ روز و ۲۱ ساعت پیش)
قاب ژله ای Nokia N100/101 مشکی
۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب محافظ Fashion Case Nokia 3
٪۲۹
۳۷,۵۰۰
۲۶,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب گوشی ساده Nokia 105 2017 مشکی
۴۸,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب نوکیا مدل 230
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۱ ساعت پیش)
قاب نوکیا مدل 130 -مدل 2017
٪۴۰
۲۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب نوکیا 105 مدل 2015-دوسیم
٪۳۳
۱۸,۰۰۰
۱۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب نوکیا مدل 1208
۱۳,۹۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا N82
۳۹,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا N81
۵۶,۳۵۰تومان
(۵ روز و ۲۱ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا N80
۴۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۱ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا C2-01
۶۳,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا 7900
۶۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا 7310
۱۵,۹۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا 6730
۱۹,۵۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا N97
۳۷,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا 1200
۱۸,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
قاب و شاسی کامل گوشی نوکیا N603
۵۱,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۱ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا 5320
۳۹,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا 6260
۶۲,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب نوکیا 2630
۱۹,۵۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کاور محافظ نوکیا 2 چرمی
۳۴,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب ژله ای Nokia 130 2017 مشکی
۲۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب ژله ای Nokia 210 2019 مشکی
۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب ژله ای Nokia N216/N150 مشکی
۱۹,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب ژله ای Nokia X2 مشکی
۲۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب ژله ای SMTT نوکیا ۷ مشکی
۱۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب محافظ ژله ای شفاف نوکیا 3
٪۵۴
۹۰,۰۰۰
۴۱,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب محافظ طرح پارچه ای Protective Cover Nokia 7
۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب گوشی ساده Nokia 105 New
۱۱,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
قاب گوشی ساده Nokia 3310 مشکی
۲۱,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
قاب نوکیا مدل 1110
۱۳,۹۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا N900
٪۹
۹۹,۰۰۰
۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا E50
۷۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا 110
۱۹,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا 6500C
۴۸,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا 6220C
۶۷,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب اصلی کره ای نوکیا 3250
۵۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا X1-01
۲۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
قاب تجاری نوکیا 6170
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
قاب محافظ ژله ای Nokia 1 Plus - [ بدون رنگ ]
٪۱۱
۶۶,۰۰۰
۵۹,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
قاب  اصلی نوکیا Nokia C1
۶۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۱ ساعت پیش)
لیست قیمت کیف و کاور گوشی 'نوکیا Nokia' هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کیف و کاور گوشی ، بر روی محصول مورد نظر خود کلیک کنید، لازم به ذکر است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و قیمت درج شده برای کیف و کاور گوشی 'نوکیا Nokia' کمترین قیمت فروشنده کالا می باشد و سایر پیشنهادات فروشندگان با کلیک بر روی هر کالا قابل مشاهده است و همچنین قیمت ها تماما توسط فروشندگان درج می شود و ایمالز هیچگونه دخل و تصرفی در فروش و قیمت ندارد