دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت قایق بادی (۱۴ بهمن)


قایق بادی اینتکس کد 68307
(۱ ساعت پیش)
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
قایقintex مدل  Explorer300،58332
(۱ ساعت پیش)
۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
قایق بادی intex مدل 68351،SeaHawk4
(۱ ساعت پیش)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
قایق intex مدل58331،Explorer200 Set
(۵ ساعت پیش)
٪۲۱
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
قایق intex مدل Challenger3،68370
(۱ ساعت پیش)
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
قایق بادی اینتکس مدل Excursion4
(۵ ساعت پیش)
۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارو قایق بادی مدل Intex 69627
(۹ ساعت پیش)
۸۹۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
قایق بادی اینتکس مدل 58330
(۱ ساعت پیش)
۶۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
قایق یکنفره intex مدلExplorer 100،58329
(۱۶ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
قایق بادی intex مدل کایاک 68306
(۱۶ ساعت پیش)
۵,۷۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
قایق بادی اینتکس مدل 68325NP
(۵ ساعت پیش)
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
موتور برقی intex مدل 68631
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
قایق intex مدل Excrusion4 ،68324
(۱ ساعت پیش)
۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
قایق بادی اینتکس مدل Explorer300
(۵ ساعت پیش)
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
قایق بادی 1 نفره اینتکس مدل68305
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی اینتکس مدل 68347N
(۱ ساعت پیش)
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
قایق بادی اینتکس مدل NP 68367
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۷۶۷,۲۳۰ تومان
فروشندگان (۳)
موتور قایق بنزینی سیل  4 اسب بخار
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارو قایق اینتکس – کد 69625
(۵ ساعت پیش)
۶۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
قایق intex مدل 68367 ،Challenge2
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
قایق بادی intex مدل68376،Mariner4
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
قایق بادی اینتکس مدل 58329NP
(۹ ساعت پیش)
۵۷۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی سه لایه intex مدل explorer pro300،58358
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۸۴۰,۰۰۰
۱,۴۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی intex مدل 68347،SeaHawk2
(۱ ساعت پیش)
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
قایق intex مدل 68306r، کایاکk2
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
قایق بادی 4 نفره اینتکس مدل SEAHAWK4
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
قایق بادی اینتکس مدل 68349
(۱ ساعت پیش)
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
قایق بادی اینتکس کد 68347
(۲۳ ساعت پیش)
٪۹
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اینتکس مدل NP 68376
(۲۳ ساعت پیش)
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اینتکس مدل 68306 NP
(۵ ساعت پیش)
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
قایق سه نفره bestway مدل 65044
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۸,۵۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی چلنجر 2 مدل 68367/2019
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارو  پلاستیکی  اینتکس
(۲۳ ساعت پیش)
۵۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اینتکس مدل 68306
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اینتکس کد 68367
(۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی 3 نفره بست وی
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی ویلانگ مدل YC10004
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی اکسپلورر دو نفره
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی پدل برد حرفه ای 75 کیلویی برند بست وی مدل 65065
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موتور قایق بادی نرائوس ۶۲۴
(۲۳ ساعت پیش)
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موتور بنزینی 2.5 اسب بخار
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موتور قایق بادی  نرائوس 480 وات
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارو قایق اینتکس – کد 69629
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۷۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کیت نصب موتور قایق بادی کد 62069
(۹ ساعت پیش)
٪۳
۱,۱۲۰,۰۰۰
۱,۰۸۶,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی مدل 58329
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی مدل KAIXIANG
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق کایاک بادی یک نفره مدل Bote - Deus Aero 11'
(۸ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۸۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قایق بادی دو نفره اینتایم 200 intime
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی intex مدل کایاک 68305r
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی بست وی مدل 65051
(۹ ساعت پیش)
۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی مدل D80
(۹ ساعت پیش)
۱۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی کایاک 1 نفره چلنجر
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیت پلاستیکی نصب موتور قایق بادی
(۸ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیت چوبی موتور قایق بادی بست وی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موتور قایق بادی 312 وات بست وی
(۲۴ روز و ۶ ساعت پیش)
۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موتور برقی 480 وات قایق بادی
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی بست وی مدل Kondor1000
(۹ ساعت پیش)
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی کد 61062
(۹ ساعت پیش)
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارو بست وی کد 62093
(۹ ساعت پیش)
۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی کد 61078
(۹ ساعت پیش)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بازی مدل LunchBoat
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۳۰
۷۸,۰۰۰
۵۴,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
قایق بادی چهار نفره مدل treck بست وی bestway 61110
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3
لیست قیمت قایق بادی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت قایق بادی از لیست قیمت قایق بادی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر قایق بادی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین قایق بادی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر قایق بادی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۰۱۱,۴۵۳ تومان تا ۱,۲۳۶,۲۲۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های قایق بادی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب قایق بادی به ترتیب الویت عبارتند از اینتکس,کاسپین,مارتینی,زپلین, ...