ایمالز

لیست قیمت مینی فرز (10 تیر)


دریل چکشی رونیکس مدل ۲۲۶۰
۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز صنعتی رونیکس مدل ۳۱۱۱
٪۱۹
۱,۴۹۸,۰۰۰
۱,۲۱۹,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز مدل 3260A توسن
۱,۶۶۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز رونیکس 860 وات مدل 3112
٪۱۹
۱,۵۹۸,۰۰۰
۱,۲۹۸,۷۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز رونیکس مدل 3120
٪۱۷
۱,۳۹۸,۰۰۰
۱,۱۵۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز 3258A توسن
۱,۳۸۴,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز آنکور 750 وات مدل A2
۶۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز آروا مدل 5555
۱,۰۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز دیمردار رونیکس مدل 3165
٪۸
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۴۹۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز 720 وات مدل 3117 SA توسن
۱,۱۳۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز توسن مدل 3382A
٪۱۵
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۶۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز رونیکس ronix 3100K Angle Grinder
٪۱۶
۲,۲۹۸,۰۰۰
۱,۹۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز آروا مدل 5552
٪۸
۱,۱۹۸,۰۰۰
۱,۰۹۸,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تراز لیزری ۳۶۰ درجه رونیکس مدل RH-9537
٪۱۷
۵,۳۹۸,۰۰۰
۴,۴۷۱,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز شارژی رونیکس مدل 8901
٪۱۶
۵,۴۹۸,۰۰۰
۴,۶۱۴,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنگ فرز آنکور مدل A11
٪۷
۹۵۰,۰۰۰
۸۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز آروا مدل 5556
٪۱۵
۱,۶۹۸,۰۰۰
۱,۴۴۹,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
مینی فرز آاگ مدل WS 12-115
٪۱۰
۳,۵۵۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز آروا مدل 5551
٪۱۵
۱,۹۹۹,۸۰۰
۱,۶۹۹,۸۳۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز دسته بلند دیمردار ادون مدل AG115-HL1002
٪۸
۶۵۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز 9555HN مـاکیتا
۹۱۴,۲۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز دیمردار گریتک 1100 وات مدل GTAG11002
٪۱۶
۶۵۰,۰۰۰
۵۴۹,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
مینی فرز کرون مدل CT13501
٪۱۰
۱,۲۲۰,۰۰۰
۱,۰۹۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز انکور مدل A25
٪۷
۸۴۰,۰۰۰
۷۷۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز محک mahak  AG115/600 Angle Grinder
٪۱۷
۹۰۰,۰۰۰
۷۴۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز ماکیتا مدل 9557HNG
۲,۷۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز ASM03-150 دی سی ای
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز ASM04-125 دی سی ای
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز HP7811-AG هیوندای
٪۱۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز 800 وات بوش مدل GWS8-115
۸۱۱,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز ماکیتا مدل 9565CV
۵,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز 125 میلیمتر محک کد AG-125 VS
٪۱۷
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز دیمردار بوش کد GWS750S
۱,۹۸۴,۵۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز باس مدل bs-802
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز  هیوندای مدل HP8511-AG
٪۱۳
۱,۵۹۹,۵۰۰
۱,۳۹۱,۵۶۵تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز رابین مدل R 3016
٪۵
۶۵۰,۰۰۰
۶۱۷,۵۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز رابین مدل R3006
۸۸۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
مینی فرز ۹۰۰ وات کرون مدل Crown CT13505
٪۸
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز ان ای سی مدل NEC 1188
۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز پوکا مدل AG115A
٪۵
۸۵۰,۰۰۰
۸۰۸,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز ASM03-115 دی سی ای
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز ادون مدل AG115-800
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز محک مدل AG115-820
٪۱۵
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز دیمردار آپ اسپریت مدل HK-AG11504
٪۷
۶۰۰,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
مینی فرز شارژی محک مدل AG-20Li
٪۱۵
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۰۲۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز دی سی ای مدل ASM115
۱,۱۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز دسته بلند دیمر دار باس
٪۱۳
۶۸۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۷ ساعت پیش)
مینی فرز بوش مدل GWS 750-115
۱,۷۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز محک آهنگری 840 وات مدل AG-115 P
۱,۱۶۲,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز توسن مدل 3382AV Plus
٪۸
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۱۱۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز کلید بغل پرو باس مدل 6100
٪۲۰
۶۸۱,۰۸۷
۵۴۴,۸۶۹تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز شارژی دی سی ای مدل ADSM125
٪۷
۵,۴۹۴,۰۰۰
۵,۱۰۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز متابو metabo w 9-115
٪۲۲
۴,۴۵۰,۰۰۰
۳,۴۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز بوش BOSCH GWS 9-115 S Angle Grinder
۲,۶۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز مدل 8970
۳۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز 900 وات آروا مدل 5550
۱,۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل  gws 9-125 s bosch
۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز برقی ماکیتا مدل 9553HN
۸۸۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز 1550 وات متابو مدل WE 15-125 Quick
٪۳
۷,۲۹۲,۰۰۰
۷,۰۷۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز شارژی ورکس مدل WX802
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز ۱۱۵ میلیمتری اکتیو مدل AC-2085N
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز W9-125 متابو
۴,۰۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز متوسط بوشBOSCH GWS 18-125 SL  Angle Grinder
۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز بادی SP-1257 اس پی
۱۰,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مینی فرز بادی SP-1254 اس پی
۷,۱۹۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مینی فرز نک مدل NEK 7115 AG
۱,۰۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
کف ساب بادی سوماک مدل ST-7741
۱۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مینی فرز ای پی ان مدل AG115P
٪۱۴
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۸,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز 750 وات رابین مدل R3017
٪۸
۷۸۰,۰۰۰
۷۱۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
تبدیل مینی فرز به اره زنجیری باس مدل Bs-002 کد اتوماتیک
٪۲۲
۴۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز مکس مدل M1
٪۸
۵۹۰,۰۰۰
۵۴۵,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز سر تخت 910 وات متابو مدل WEF 9-125 QUICK
۹,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
مینی فرز پوکا مدل Pukka AG1153
۱,۰۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز ان ای سی مدل 1198
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز دسته کوتاه کنزاکس مدل KAG-1700
٪۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۹۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
مینی فرز دسته بلند 1250 وات المکس مدل 331
٪۱۴
۱,۸۹۰,۰۰۰
۱,۶۲۵,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مینی فرز رونیکس مدل RON-3112
٪۹
۱,۵۹۸,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت مینی فرز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت مینی فرز از لیست قیمت مینی فرز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر مینی فرز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین مینی فرز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر مینی فرز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۰۹۵,۷۵۶ تومان تا ۲,۵۶۱,۴۷۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های مینی فرز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب مینی فرز به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,توسن پلاس,آروا,آنکور, ...