ایمالز

لیست قیمت پرزگیر (13 تیر)


پرزگیر ساده رولی 72 لایه
۳۷,۰۰۰تومان
(10 دقیقه پیش)
دستگاه پرزگیر درما مدل ZM100
٪۱۶
۵۹۰,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰تومان
(10 دقیقه پیش)
پرزگیر لباس نوا مدل NOVA NLR-208
٪۳۲
۲۲۰,۰۰۰
۱۴۹,۹۸۰تومان
(10 دقیقه پیش)
پرزگیر ایکیا مدل 90425626 - BASTIS
۳۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
Matheo MLR 15 Fabric Shaver
۵۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر مدل Roll
۵۶,۹۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرزگیر لباس و مبلمان مدل 001
۱۵۳,۶۰۰تومان
(10 دقیقه پیش)
یدک پرزگیر لباس رولی مدل YD22 بسته 2 عددی
۱۱۹,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل WAKEN 706
۱۹۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرز گیر لباس ایکیا مدل Bastis 60
۳۲,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
پرزگیر برقی مدل JTY_2018
۱۹۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
یدک پرزگیر لباس مدل beh 123
۲۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۸ ساعت پیش)
رول پرزگیر ایکیا مدل Bastis
۳۲,۸۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پرزگیر برقی لباس LD4376
۵۹,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس خینگچاو مدل AD-218
٪۱۸
۱۹۰,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر برقی لباس واکن مدل WK708
۱۸۴,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس رولی مدل ps1
۳۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل021
۱۴۹,۰۳۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مک استایلر مدل MC-6202
٪۴۳
۴۹۹,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پرزگیر ایکیا مدل Perez-60
۳۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر ایکیا مدل 1441-p بسته 2 عددی
۸۳,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
پرز گیر  شیائومی MQ811
۵۱۸,۸۹۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرز گیر لباس و مبلمان فور ویزارد PG8
۲۳۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
پرزگیر Deerma MQ603 شیائومی
۴۶۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
deerma Reachargeable lint rimover
٪۱۳
۵۷۰,۰۰۰
۴۹۵,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل th69
٪۲۲
۶۴,۰۰۰
۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر شارژی تفال فرانسه Tefal Fusselrasierer JB1013
٪۸
۳,۱۷۲,۰۵۰
۲,۹۱۶,۰۶۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر رولی لباس ویرا هوم
۸۴,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس کد 2802
۷۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
سری پرزگیر لباس میجیا مدل MQXJQ01KLDT
۲۶۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل B99-7728\t
۷۲,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل 007 مجموعه 2 عددی
۱۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل غلطکی کد 123
۳۴,۷۵۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل HP-20FEB08
٪۹
۲۷۵,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس آکیواپور مدل AFR 3 A1
٪۵۶
۸۹۹,۰۰۰
۳۹۵,۵۶۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل 129-8419
۶۱,۲۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل pf1
۴۵,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس رولی مدل PM1
۱۰۴,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل K1000
۳۱,۸۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل sc-600
۶۹,۰۲۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس کد 002
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل 2021
۱۵۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل WK-905 waken
۲۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس کد 124-7814
۴۶,۸۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدلbeh12
۷۶,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس اسکانی مدل SQ1110
۷۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل IK30
٪۲
۳۷,۵۰۰
۳۶,۷۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس کد 1213
۳۷,۴۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر برقی لباس لوفانس مدل LOFANS CS-622
٪۲۴
۸۸۰,۰۰۰
۶۶۸,۸۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس سنکور SENCOR SLR-33
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر ایکیا مدل 60 برگی
۳۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پکیج دو تایی پرزگیر دستی Fur Wizard
٪۱۰
۲۲۰,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
1873-34Fabric Shaver
۷۳,۹۰۰تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر دی پی اس مدل رولی مخصوص سگ و گربه
۴۵,۰۰۰تومان
(۲۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس کد 63206
۹۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چسب یدک موگیر Carpet cleaner Glue
۱۴۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
غلتک موگیر و پرزگیر Carpet cleaner
۳۵۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر Jiahe
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل گربه‌ای
٪۱۷
۲۳۹,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر مدل AR-20
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل HF0
۵۷,۸۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
برس پرزگیر لباس سلتون کد 079
۷۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
برس پرزگیر لباس کد 055
۳۲,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل HF-2505 به همراه یدک
۹۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل PR-2021
۱۵۶,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس چیبو مدل 066Rt
۴۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس میجیا مدل JQ01KL
۵۱۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس چیبو مدل fa060
٪۲۷
۷۵۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر واکن مدل 101
۲۷۶,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پرز گیر لباس کد 21
۸۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل feixiang کد 5922
٪۳۲
۸۰,۰۰۰
۵۴,۵۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس کد 123
۳۴,۵۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل کاف
۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز پیش)
سری پرزگیر لباس مدل p60
۳۴,۵۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس ایکیا مدل 90425626
۸۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل LINI
۳۰,۹۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
سری پرزگیر لباس کد HF-6010 بسته 2 عددی
۸۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
برس پرزگیر لباس کد 079
۷۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس کد 45
۸۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل FL-188
٪۴۶
۱۰۰,۰۰۰
۵۴,۵۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل رولی
۳۱,۳۸۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
دسته پرزگیر کد 2 مدل EK مجموعه 2 عددی
۲۲,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر برقی لباس جیانگ مدل JN-558
٪۵۳
۳۶۰,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل AES709
٪۵۶
۲۰۰,۰۰۰
۸۷,۵۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل IKI01
٪۷
۴۴,۸۰۰
۴۱,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل IKI01 بسته 3 عددی
٪۲
۱۰۰,۰۰۰
۹۷,۸۰۰تومان
(۴ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل IKI01 بسته 2 عددی
۷۳,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر مدل 60519 aquapur
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل 50 برگ بسته 6 عددی
۴۶۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل NO200 بسته 4 عددی
۳۱۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل Rose
۸۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل Point
۵۳,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
پرزگیر برقی لباس مدل BZ-200
٪۵۰
۷۰۰,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرزگیر لباس مدل BA-20
٪۱۴
۴۱,۰۰۰
۳۵,۴۰۰تومان
(۶ روز و ۸ ساعت پیش)
پرز گیر مدل 100 Rollr
٪۴
۳۸,۰۰۰
۳۶,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت پرزگیر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پرزگیر از لیست قیمت پرزگیر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پرزگیر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پرزگیر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پرزگیر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۸۲,۷۵۳ تومان تا ۲۲۳,۳۶۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پرزگیر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پرزگیر به ترتیب الویت عبارتند از ایکیا,فیلیپس,--,شیائومی, ...