ایمالز

لیست قیمت ادوات درامز


طبل باس یاماها مدل CB-7032
٪۳
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
طبل یاماها مدل MB8330
٪۴
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
استیک درامز چینی و a5 قرمز
۱۵۸,۰۰۰ تومان
(۱۴ ساعت پیش)
چوب درام پرل PDS5B/12
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
کیت درامز سابین مدل Crisis
۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
طبل اسنیر یاماها مدل MS4013
۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
هد درام پرل مدل PTH-20 CEQPL
۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
چرخ پدال پرل مدل DC-748A
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
طبل اسنر سونور مدل SSD11 1405PR
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
چوب درام پرو مارک مدل TX5AW
۴۵۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ست هاردور درامز رولند مدل DAP-3X
۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
لوگو درام پرل مدل BBC-1
۴۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
طوقه اسنیر پرل DC-1408
۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کلوز های هت قابل تنظیم مپکس مدل CH71
۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
قلوه ای بدنه درام پرل cl-05
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
چوب درام پرل PDS5AN/12
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تام تام هولدر مپکس مدل THBM2016A
۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
درامز Roland TD-17K-L
۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
درامز آکوستیک mapex ARMORY 504S GM-TB-NV
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
درامز الکترونیک Roland TD-17KV
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
درامز الکترونیک Roland TD-25KV
۹۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
هولدر چایمز ماینل مدل MC-CH
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
زنجیر پدال درام پرل مدل CCA300
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
هد درام پرل مدل PTH-13
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
طبل اسنیر یاماها مدل CSS-1465A
۱۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
هد 360 درجه گوپرو -Gopro H179
۸۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
بست پرل مدل AX-28
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
فنر سایدرام مدل FS-40
۲۲۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
هولدر سنج پرل مدل CH-830S
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
هولدر کاوبل باسدرام مدل MCH912
۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
واشر پرل WS-27
۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بست پرل مدل ADP-20
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
بست پرل مدل AX-25L
۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
کلمپ تام تام و سنج مپکس مدل MTH 908
۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
کلمپ مپکس مدل MC 902
۸۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
کلمپ مپکس مدلMC 910
۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۱۱ روز و ۵ ساعت پیش)
چوب درام Jazz Nylon زیلدجیان مدل ZJZN
۳۴۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
هولدر میکروفن باس درام پرل SHU-ACZ1
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
هولدر میکروفن درام پرل SHU-PS
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
چوب تیمبالز ZASLC زیلدجیان
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
چوب درام Tip Hickory زیلدجیان مدل Z2B
۳۴۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
چوب درام Tip Hickory زیلدجیان مدل Z3A
۳۴۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
ست پیچ درام پرل T-063L/6
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تسمه پدال مپکس مدل ACF-SD
۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
رابط دوبل پدال مکستون مدل DPS102R
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
پیچ رابط تام تام پرل T-062F/6
۶۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تام تام هولدر پرل مدل TH1000
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
تام تام هولدر پرل مدل TH900 I
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تام تام هولدر پرل مدل TH900 S
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
تام تام هولدر مپکس مدل MSSTC1
۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ روز و ۶ ساعت پیش)
تام تام هولدر مپکس مدل THBM2018BA
۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تام هولدر مپکس مدل MSSTCEB
۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
پک ال ای دی درام پرل DL-K4S
۱۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
باتن مارچینگ مکستن مدل BN-5/60
۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
بالشتک مافلر باس درام ایونس مدل EQ pad
۶۷۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
بست مپکس مدل AC909
۵۳۰,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۵ ساعت پیش)
آچار کوک تورک متر ایونس
۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
چوب درامز Drum Fire-Black
۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سینی درامز Gon Bops مدلPTRAYSM
۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
استیک درامز Vater مدل V_FEV51H
۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
استیک درامز Vater مدل VASS
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
استیک درامز Vater مدل V-FEXB40MH
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
استیک درامز Vater مدل V-CEXB60H
۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
استیک درامز Vater مدل V-CEM20MS
۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
استیک درامز Vater مدلV- VSPS
۴۱۵,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
استیک درامز Vater مدل V-Vspst
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۸ روز و ۶ ساعت پیش)
استیک درامز Vater مدل V_FEM20MS
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
استیک درامز Vater مدل V-CEXB50H
۳۴۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
استیک درام Shengyin مدل Classic 5A
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
درامز آکوستیک Mapex MA529SFBAW
۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
لیست قیمت ادوات درامز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ادوات درامز از لیست قیمت ادوات درامز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ادوات درامز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ادوات درامز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ادوات درامز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵,۱۵۲,۷۹۲ تومان تا ۶,۲۹۷,۸۵۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ادوات درامز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ادوات درامز به ترتیب الویت عبارتند از یاماها,کلاسیک,گوپرو