ایمالز

لیست قیمت فشارسنج بازویی


فشارسنج بازویی گلامور Glamor TMB-1112
٪۱۷
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۱۴,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی بیورر مدل BM20
٪۱۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشار سنج بیورر مدل BM28
٪۲۱
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی گلامور Glamor TMB-986
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آداپتور فشار سنج امرون OMRON ADAPTER
٪۲۳
۴۱۵,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی آلپیکادو  ALPK2  1702
٪۲۴
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی ایزی لایف KD-556
٪۱۷
۷۵۰,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی بیورر  مدل BM58
٪۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۶۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی بیورر BM47
٪۳
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۶۶,۶۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال بیورر BM57
۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987
٪۸
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی سیتی زن Citizen CH-453
٪۱۹
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی ALPK2 K2-1802
٪۶
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۱۷۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی سیتیزن مدل CHU304
٪۱۱
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۳۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال مدل بازویی اکیومد CG165F
٪۸
۶۴۵,۰۰۰
۵۹۵,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی  CH155F رزمکس ( Rossmax )
٪۱۹
۱,۰۵۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی بریسک PG800B22
٪۸
۱,۳۲۰,۰۰۰
۱,۲۲۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال بیورر BM45
۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فشار سنج سانیتاس مدل SBC21  Sanitas SBC21 Blood Pressure Monitor
٪۱۶
۵۵۰,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال بیورر BM95
٪۷
۲,۹۷۰,۰۰۰
۲,۷۶۲,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال گلامور مدل TMB-1018 NEW
٪۱۹
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۷۵,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی ALP  K2-231
٪۱۸
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال Beurer  بیورر BM54
۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی رزمکس  مدل CF701k
٪۴
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی ALPK2 K2-232
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی وکتو مدل VT-800B12
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی مایکرولایف BPA200
٪۱۸
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتالی ریشتر مدل 1725
٪۲۰
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۴۸۹,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی مایکرولایف مدل BP A130
٪۵
۲,۱۵۰,۰۰۰
۲,۰۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال ولش آلن ProBP 3400
٪۵
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۸۱۵,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی ریشتر  مدل Shock Proof
٪۵
۲,۳۱۵,۰۰۰
۲,۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتالی امسیگ BO77
٪۷
۹۱۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشار سنج بازویی دیجیتال سخنگو جیاکوم BP366A
٪۲۷
۱,۱۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی آلپیکادو ALP K2 2015M
٪۱۲
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی استار مدل BE-6034
٪۶
۸۵۲,۰۰۰
۷۹۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی وکتو مدل LD_581 Vekto
٪۱۳
۷۹۰,۰۰۰
۶۸۸,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی اتوماتیک رزمکس CF155
٪۸
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۰۶۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی  رزمکس AC701K
٪۷
۲,۱۵۰,۰۰۰
۱,۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی بایوتک مدل BP386A
۱,۰۷۶,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کاف فشارسنج دیجیتال سایز 22-42
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشار سنج ای ان دی AND مدل UA1020
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
 کاف بازویی سایز بزرگ
۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
فشارسنج عقربه ای پایا لوکس
٪۵
۴۹۴,۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۲ ساعت پیش)
فشارسنج بیمارستانی ای اند دی TM-2657
٪۲
۵۱,۱۵۰,۰۰۰
۴۹,۸۷۱,۲۵۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال مچی سانی تاز SBC21
٪۱۰
۵۴۰,۰۰۰
۴۸۶,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فشار سنج وینر مدل BP_310A
٪۳
۱,۰۲۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی سریع BO75
۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فشار سنج مچی امرون مدل OMRON RS1
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فشارسنج دیجیتال امرن مدل M3 2020
۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فشار سنج بازویی دیجیتال Kingyield BP1001W
٪۲۶
۹۵۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی بی ول - B.Well Swiss مدل MED-55 ad با آداپتور
٪۲۲
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۰۳۵,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشار سنج چویسمد ChoiceMMed
٪۱۹
۱,۴۸۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشارسنج بازویی زنیت مد 578
۸۲۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فشار سنج بازوریی PANGAO PG:800B
٪۷
۷۸۰,۰۰۰
۷۲۵,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
لیست قیمت فشارسنج بازویی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فشارسنج بازویی از لیست قیمت فشارسنج بازویی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فشارسنج بازویی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فشارسنج بازویی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فشارسنج بازویی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۴۶۸,۵۹۵ تومان تا ۴,۲۳۹,۳۹۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فشارسنج بازویی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فشارسنج بازویی به ترتیب الویت عبارتند از امرن,بیورر,گلامور,سیتی زن, ...