ایمالز

لیست قیمت جارو (8 تیر)


ست جارو  استخر اینتکس مدل 28002
٪۱۵
۸۵۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
ست جارو حرفه ای استخر اینتکس مدل 28003
٪۱۰
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی دو محور ارج مدل 205
۱۹,۸۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جاروی دستی طرح سنتی
۴۶,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو عروس گلچین
۱۷,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو شهرداری
۱۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
یدک جارو دستی کد 0014 بسته 8 عددی
٪۲۰
۱۵,۰۰۰
۱۲,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
جارو دستی لاولی مدل 114 کد A607
۱۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو مویی کارواش بزرگ
۲۴,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو حمام کوچک لیمون
۱۰۵,۶۵۵تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی مدل دمپایی
٪۲۹
۱۸,۳۱۰
۱۳,۰۳۰تومان
(۳ ساعت پیش)
Titiz جارو نپتون دستی تک محور
۱۴,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی  لیمون مدل 1452
۳۹,۹۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی دو محور مدل پاپیون
۱۰,۷۵۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
جارو دستی مدل انگری کد Z-01
٪۲
۲۳,۰۰۰
۲۲,۵۴۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی لاولی مدل 150 کد A606
۲۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی مهسان مدل وارنا
۵۴,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دسته جارو چوبی_120 سانت
۱۳,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو استخرشور بزرگ 40 گلچین
۲۱,۷۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو نپتون زیبا مدل AT 2304
٪۲۵
۷۰,۰۰۰
۵۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
جارو لیمون مدل سقفی کد 1928
۶۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
جارو دستی مدل fish کد 58
۳۱,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو مهسان مدل کارواش
۹۶,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو مهسان مدل میلانو
۸۹,۸۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی نپتون تک برس دانیال پلاستیک
٪۲۹
۷,۰۰۰
۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جاروی سنتی شمال
۶۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
جارو دستی طرح آناناس
٪۴۲
۱۳,۰۰۰
۷,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی طرح جارو برقی کد J-302
۱۶,۳۴۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
یدک جارو نپتون کد 11
۱۰,۸۴۰تومان
(۳ ساعت پیش)
جارو سالنی دوکاره زبر و نرم 40 گلچین
۲۶,۲۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو سالنی 50 یاس نرم گلچین
۳۰,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
یدک جارو مدل SAT659
٪۲
۶۴,۹۰۰
۶۳,۶۰۲تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو نپتون Evstyle طرح لاک پشت کد 31
٪۱۷
۳۳,۰۰۰
۲۷,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
یدک جارو کارواشی مدل MB-450
۲۴,۳۸۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو استخر شوی سایز کوچک
۲۶,۴۵۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ﺟﺎرو ﻣﻠﻞ ۰۵۴
۵۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
یدک جارو مهسان مدل میلانو
۴۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
یدک جارو کارواش ایکس راین کد RSTV0088
۲۶,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی لیمون مدل AT131
۳۸,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ست جارو خاک انداز لیمون کد MD798
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی زیبا مدل q672
٪۲۰
۹۹,۰۰۰
۷۹,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
جارو دستی مدل امپریال کد BEST_22
۲۲,۹۹۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی طرح الماس کد مدل s6
٪۱۰
۴۶,۰۰۰
۴۱,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی طرح هویج مدل H1
۱۴,۹۵۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
یدک جارو مدل آسفالتی L40
۲۵,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو مهسان مدل رومی
۷۴,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو رباتیک تفال مدل RG7987
۳۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو تک دستی مهسان مدل 20124
۲۹,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جاروی حصیر کوچک
۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی لاولی مدل 6001
۲۸,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارودستی مدل محور 1450
۳۰,۷۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی مدل بلال
۱۵,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی مدل بلال کد 109
۱۷,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
جارو ارج پلاستیک کد 189
۴۰,۴۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی مدل محور کد 1450
۱۷,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی طرح جارو برقی کد 01
۱۷,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی طرح باب اسفنجی
۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی طرح هویج
۱۲,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو کارواش 501 (ارج)
۴۲,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو تک لیمون (113000)
۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
merce  نپتون مینیون 700-13
۲۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی  کد 1000001184
۱۷,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی تی ناز طرح ماهی
۱۶,۹۸۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
ست جارو خاک انداز کدبانو بهروب گلچین
۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو سالنی 30 رز گلچین
۱۸,۹۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو کارواش سوپر گلچین
۳۰,۳۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو سالنی 40 بهروب گلچین
۲۳,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو مویی کارواش کوچک
۱۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی مدل ۱۱۱
۸۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
یدک جارو کد 516
٪۲
۵۱,۷۰۰
۵۰,۶۶۶تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
یدک جارو مدل k500
۲۲,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
جارو نپتون مدل ۳ برس
۲۰,۷۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو آسفالتی
۴۳,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو سالنی مدل سرکج ۳۰۰۰
۲۸,۷۵۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو سالنی مدل سرکج یاس
۳۴,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ﺟﺎرو ﻧﭙﺘﻮن 3 ﻗﻠﻮ آﯾﺴﺎن
۲۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
جارو نپتون 4 قلو آیسان سعید
۲۴,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
جارو دستی مدل im-08
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو و خاک انداز طرح بانو کد 003
٪۱۷
۳۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
جارو دستی مدل g 2020
۱۳,۴۴۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی لیمون مدل MD236
۲۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی لیمون مدل AT132
۲۸,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی مدل مهتا k1200
٪۷
۲۷,۵۰۰
۲۵,۵۷۰تومان
(۳ ساعت پیش)
جارو دستی مدل AT380
۱۵,۴۵۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو نپتون زیبا مدل MD1200
٪۱۰
۶۰,۰۰۰
۵۴,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو لیمون کد 1914
۸۹,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی مدل T-17
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو دستی کد i10
۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو نپتون مرسه مدل MD1202
٪۵۰
۶۶,۰۰۰
۳۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
جارو مدل نپتون
۷۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
خاک انداز مدل yasna04
۱۴,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جارو مدل کارواش
۵۶,۱۸۰تومان
(۴ روز و ۵ ساعت پیش)
جارو دستی مدل سنتی کد 001
٪۲۰
۷۶,۰۰۰
۶۰,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
لیست قیمت جارو هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جارو از لیست قیمت جارو کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جارو کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین جارو های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر جارو های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۵۶,۰۲۵ تومان تا ۴۳۵,۱۴۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های جارو در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب جارو به ترتیب الویت عبارتند از مهسان,اینتکس,نپتون,لیمون, ...