ایمالز

لیست قیمت تردمیل


تردمیل آبی فریال SX2000
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل شیائومی مدل Xiaomi Mijia WalkingPad A1
٪۴۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل توربو فیتنس مدل TF2200
٪۱۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
تردمیل خانگی پر قدرت تایگر اسپرت مدل TS-70
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تردمیل توربو فیتنس مدل TF2400
۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل 9918 روبیمکث Robimax
٪۹
۹,۷۰۰,۰۰۰
۸,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل تاشو Walking Pad R1 Pro شیائومی
٪۱۸
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۹۹,۰۰۰
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تردمیل فلکسی فیت Flexi Fit F-05M
٪۶
۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۴,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(22 دقیقه پیش)
تردمیل نوردیک ترک NordicTrack C80i
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل فلکسی فیت Flexi Fit F-19SM
٪۱۲
۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۴,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی پرقدرت تایگر اسپرت مدل TS-80
٪۴
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل VT1300M ونتورا چندکاربره
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تردمیل روبیمکث مدل 9909 Treadmill Robimax
۱۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل باشگاهی و خانگی سول  TT8
٪۸
۹۲,۰۷۰,۰۰۰
۸۴,۶۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل شیائومی مدل King Smith TRT1F
٪۳
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل مدل WalkingPad WPA1F PRO
۱۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل هورایزن HORIZON Adventure 3 Plus
٪۲۵
۵۲,۳۹۳,۰۰۰
۳۹,۲۹۴,۷۵۰
تومان
(۱ روز پیش)
تردمیل آیرون مستر T900D Iron master T900D treadmills
٪۲
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی روبیمکث مدل 9917
٪۵
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی LTSPORT مدل 6028-S
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تردمیل غول پیکر لیدر اسپرت مدل DK 11AI
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل پاندا 8008B Panda 8008B Treadmills
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی شوا مدل SH-T9119A
٪۲۸
۳۰,۱۵۰,۰۰۰
۲۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(22 دقیقه پیش)
تردمیل روبیمکث 9976
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل آبی  فریال X2000
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF7050
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل اسپرتک 3300 Sportec 3300 Treadmills
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تردمیل آبی هیدروجیم مدل HYDRO GYM A
٪۳
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گیره ایمنی تردمیل
۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل باشگاهی جی ایکس GXT-8500
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل باشگاهی حرفه ای جی ایکس مدل GXT-8600
٪۸
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(22 دقیقه پیش)
DK15AO تردمیل خانگی مدل
٪۱۰
۲۳,۱۲۰,۰۰۰
۲۰,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تردمیل اسپرتک 8801MB9
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تردمیل غول پیکر لیدر اسپرت مدل DK 55AB
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF5050
٪۱
۲۵,۰۸۰,۰۰۰
۲۴,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(22 دقیقه پیش)
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF5000
٪۲
۲۰,۸۸۵,۰۰۰
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل تایتان فیتنس مدل Titan-Fitness-TF7100 V
٪۱
۳۲,۱۷۰,۰۰۰
۳۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل فیت فلکس Fit Flex T904
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تردمیل هورایزن HORIZON TT5.0
٪۱۰
۴۲,۴۸۰,۰۰۰
۳۸,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
تردمیل خانگی چند کاره فیت لند Fitland 431M
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل 8883 روبیمکث Robimax
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل باشگاهی ام بی اچ MBH M003
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(22 دقیقه پیش)
تردمیل پاندا مدل A5 چندکاره شیب برقی
٪۱۰
۱۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۶,۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تردمیل پروتئوس مدل PST-3000M
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تردمیل چندکاره جی ایکس مدل GXH 902
٪۶
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(22 دقیقه پیش)
تردمیل خانگی سایتک مدل V1
٪۲
۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۹,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل پروتئوس Treadmill IMT-7700
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
تردمیل  PROTEUS PST 4500
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل فلکسی فیت Flexi Fit F-39SM
٪۱۴
۲۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۸,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(22 دقیقه پیش)
تردمیل فلکسی فیت Flexi Fit F-19S
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل توربو فیتنس مدل TF150
٪۱۰
۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل توربو فیتنس مدل TF80
٪۷
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۴۶۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل F-39 S فلکسی فیت
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF7000- N
۲۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل تایتان فیتنس  مدل TF7000-5N
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(22 دقیقه پیش)
تردمیل هورایزن مدل TT.50
٪۲۰
۴۳,۷۶۱,۰۰۰
۳۵,۰۰۸,۸۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تردمیل آذیموس مدل AZ-3010-CA
٪۱۱
۲۴,۱۲۰,۰۰۰
۲۱,۵۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تردمیل اسپرتک AC 3000 Sportec AC 3000 Treadmills
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل اسپرتک 5502 Sportec 5502 Treadmills
۲۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تردمیل اسپرتک 3302 Sportec 3302 Treadmills
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
مانیتور تردمیل دی کی سیتی مدل LX2-47
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
DK12D تردمیل خانگی مدل
٪۱۰
۲۰,۵۶۰,۰۰۰
۱۸,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
پله برقی باشگاهی پاناتا مدل 1FX106
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل باشگاهی cytech مدل V9
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی مدل sh-t3900
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(22 دقیقه پیش)
تردمیل خانگی L.sport مدل dk12af
٪۱۰
۲۰,۵۶۰,۰۰۰
۱۸,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
تردمیل خانگی پرو آی فیت S900DS
٪۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی پرو آی فیت Pro I Fit 620
٪۱۰
۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(22 دقیقه پیش)
تردمیل خانگی جی ایکس مدل GXTH 300
٪۳
۲۹,۹۰۰,۰۰۰
۲۸,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تردمیل بدون موتور V max مدل CT-2000
٪۷
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۶۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی سایتک مدل Cytech XG-V1C
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(22 دقیقه پیش)
تردمیل باشگاهی پر قدرت برایتوی مدل TT-X5S
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی مدل ADT-2400 برند اورجینال تایوان PowerMax
٪۸
۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل هورایزن HORIZON Elite T5000
۸۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل پاندا S998B
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تردمیل توربو فیتنس TF250
۵۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل C-9 SM فلکسی فیت
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل پروتئوس Proteus PST 4000
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF9000
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(22 دقیقه پیش)
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF7100
٪۱
۳۳,۷۸۰,۰۰۰
۳۳,۴۸۵,۰۰۰
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تردمیل نردیک ترک مدل T11.5
۵۲,۰۳۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تردمیل فیت فلکس مدل T903
۲۷,۱۴۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل آبی هیدروجیم Hydrogym Treadmill
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل باشگاهی تایگر اسپرت مدل Tiger sport TZ-7000
٪۲
۴۵,۸۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
مانیتور تردمیل دی کی سیتی مدل SX3-T2
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
DK12 AF+ تردمیل خانگی مدل
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(22 دقیقه پیش)
DK15AO+ تردمیل خانگی مدل
٪۴
۲۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۱,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۷ ساعت پیش)
تردمیل پاندا مدل A5H
٪۱۰
۱۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی fresh wey مدل fw301
٪۶
۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۴,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی پروتئوس مدل PST-3000
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل باشگاهی classfit مدل 9300
۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی مارشال فیتنس مدل ۴-۱۷۰
۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تردمیل باشگاهی cytec مدل V12
۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تردمیل باشگاهی MBH MS80
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
تردمیل خانگی پرو آی فیت Pro I Fit L918CDS
٪۲
۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۷,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل بادی استرانگ مدل Q600
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
تردمیل خانگی شوا مدل 9119D
٪۵
۲۶,۳۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لیست قیمت تردمیل هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تردمیل از لیست قیمت تردمیل کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تردمیل کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تردمیل های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تردمیل های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۷,۹۳۵,۲۶۵ تومان تا ۴۶,۳۶۵,۳۲۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تردمیل در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تردمیل به ترتیب الویت عبارتند از شیائومی,مستر,کلاسیک,استرانگ, ...