دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت منبع تغذیه UPS (11 آذر)


باتری یو پی اس 12 ولت 100 آمپر هیتاکو مدل HB100-12
(۱ روز پیش)
٪۲۱
۵,۶۷۰,۰۰۰
۴,۴۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
یو پی اس فاراتل CAD 10KX3 RT4U
(۱ روز پیش)
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
باتری 12 ولت 28 آمپر هیتاکو مدل 12V28AH
(۱ روز پیش)
٪۵
۱,۹۳۰,۰۰۰
۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
باتری یو پی اس 12 ولت 42 آمپرساعت صباباتری مدل 12SB42
(۱ روز پیش)
٪۲۰
۲,۱۵۷,۰۰۰
۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
یو پی اس سری SDC مدل SDC2000X-RT
(۱ روز پیش)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
یو پی اس آلجا AJ340 UPS ALJA AJ340
(۱ روز پیش)
۲۰۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
یو پی اس آلجا AJ360 UPS ALJA AJ360
(۱ روز پیش)
٪۱۷
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
faratel LIFT200 UPS
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱
۱۰,۴۶۴,۰۰۰
۱۰,۳۵۹,۳۶۰ تومان
فروشندگان (۳)
باتری یو پی اس 12 ولت 65 آمپر هیتاکو مدل HB65-12
(۱ روز پیش)
٪۷
۴,۴۰۰,۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
یو پی اس آلجا AJ320 UPS ALJA AJ320
(۱ روز پیش)
۱۴۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
یو پی اس آلجا AJ380 UPS ALJA AJ380
(۱ روز پیش)
۳۱۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
یو پی اس آلجا AJ215 UPS ALJA AJ215
(۱ روز پیش)
٪۱۷
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
باتری 12 ولت UPS برند Long لانگ ۷ امپر
(۶ ساعت پیش)
٪۵
۵۷۰,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
یو پی اس آلجا AJ220 UPS ALJA AJ220
(۱ روز پیش)
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
یو پی اس آلجا AJ310 UPS ALJA AJ310
(۱ روز پیش)
٪۱۳
۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
یو پی اس آلجا AJ315 UPS ALJA AJ315
(۱ روز پیش)
٪۱۴
۱۵۰,۴۲۰,۰۰۰
۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
یو پی اس آلجا AJ3200 UPS ALJA AJ3200
(۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۷۵۹,۷۳۰,۰۰۰
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
باتری صنعت 12 ولت 28 آمپر SRP
(۱ روز پیش)
٪۱۵
۱,۹۸۰,۰۰۰
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
یو پی اس سری DSS مدل DSS2000X-RT
(۶ ساعت پیش)
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
باتری  ۱۲ ولت ۷ آمپر
(۱ روز پیش)
٪۱۷
۴۳۵,۷۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باتری 6 ولت 10 آمپر  موریسل مدل 610
(۶ ساعت پیش)
٪۲۲
۳۸۵,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
یو پی اس جی ام کا مدل 10A
(۱ روز پیش)
٪۳۵
۱,۹۱۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باتری یو پی اس فاران 12V-9A
(۱ روز پیش)
٪۳
۶۶۰,۰۰۰
۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یو پی اس آلجا AJ300 230 UPS ALJA AJ300 230
(۱ روز پیش)
٪۱۷
۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یو پی اس آلجا AJ3100 UPS ALJA AJ3100
(۱ روز پیش)
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باتری یو پی اس 12 ولت 100 آمپر صباباتری مدل SB100-12
(۱ روز پیش)
٪۲۱
۴,۲۸۲,۰۰۰
۳,۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یو پی اس (UPS) مدل AJ3120
(۶ ساعت پیش)
٪۵
۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
باتری یو پی اس 12 ولت 28 آمپرساعت صباباتری مدل 12SB28
(۶ ساعت پیش)
٪۱۷
۱,۴۷۵,۰۰۰
۱,۲۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
یو پی اس آلجا مدل  KI 3000 S
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
باتری 12 ولت 100 آمپر صباباتری
(۱ روز پیش)
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یو پی اس آلجا KR-2000-S
(۶ ساعت پیش)
٪۲
۱۲,۷۸۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
یو پی اس آلجا آنلاین KR-6000-S
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۳۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
باتری یو پی اس فاران 12V-28A
(۱ روز پیش)
۲,۱۲۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یو پی اس آلجا AJ3250 UPS ALJA AJ3250
(۱ روز پیش)
٪۹
۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
یو پی اس آلجا 600VA مدل PSD-600 باتری داخلی
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۲۳
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یو پی اس فاراتل SFR 5000 DT
(۱ روز پیش)
۲۴۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
یو پی اس آلجا آنلاین kR1110-L
(۶ ساعت پیش)
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
یو پی اس سونر مدل H30 با ظرفیت 3000 ولت آمپر
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
یو پی اس سری SDC مدل SDC6000X-RT-3U
(۱ روز پیش)
٪۱
۳۰,۵۲۰,۰۰۰
۳۰,۲۱۴,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یو پی اس آلجا مدل KR 3000 S
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یو پی اس آلجا مدل  KI 2000 L
(۱ روز پیش)
٪۱۰
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC48V-28AH-MAC Faratel SBC48V-28AH-MAC UPS Battery Cabinet
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۲۹
۱۰,۰۵۰,۰۰۰
۷,۱۷۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
یو پی اس فاران مدل Titan Plus با ظرفیت 1000 ولت آمپر
(۱ روز پیش)
٪۱۰
۷,۱۳۹,۵۰۰
۶,۴۲۵,۵۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
باتری یو پی اس 12 ولت 7.5 آمپر کملیون مدل CP1275
(۶ ساعت پیش)
٪۲۸
۵۴۸,۶۰۰
۳۹۶,۷۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
یو پی اس دی سی 12V 16wh
(۶ روز پیش)
٪۲۰
۶۰۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت منبع تغذیه UPS هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت منبع تغذیه UPS از لیست قیمت منبع تغذیه UPS کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر منبع تغذیه UPS کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین منبع تغذیه UPS های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر منبع تغذیه UPS های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۴۹۶,۹۵۲ تومان تا ۵,۴۹۶,۲۷۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های منبع تغذیه UPS در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب منبع تغذیه UPS به ترتیب الویت عبارتند از امپر,فاراتل,آلجا,هیتاکو, ...