ایمالز
جدیدترین‌ها
Timax TX
Virdi AC-F100 Attendance Device
Virdi AC7000 Attendance Device
PalizAfzar VF600 Attendance Device
PalizAfzar PF200 Attendance Device
VINA I CLOCK 680 TIME AND ATTENDANCE TERMINAL
VINA S200 TIME AND ATTENDANCE TERMINAL
FaraTechno F300‎ Attendance Device
FaraTechno F400‎ Attendance Device
ZKTeco EB-141 Attendance Device
ZKTeco HB-130BA Attendance Device
ZKTeco EB-110 Attendance Device
ZKTeco MB906 Attendance Device
ZKTeco EB-102 Attendance Device
ZKTeco MP-52 Attendance Device
ZKTeco EB-109 Attendance Device
ZKTeco EB-103 Attendance Device
ZKTeco EB-102 Time Attendance Terminal
ZKTeco HB-130BA Time Attendance Terminal
ZKTeco MB-201 Time Attendance Terminal
ZKTeco EB-110 Time Attendance Terminal
ZKTeco MB-202 Time Attendance Terminal
ZKTeco EB-141 Time Attendance Terminal
دستگاه حضور غیاب تایمکس مدل تی ایکس 9
ZKTeco MP-51 Time Attendance Terminal
ZKTeco HB-730 Attendance Device
ZKTeco G3 Time Attendance Terminal
ZKTeco MP-51 Attendance Device
دستگاه حضور و غیاب FC-ED -561
CMITECH EF-45 Iris Recognition System Attendance Device
Suprema BIOSTATION L2 Attendance Device
Suprema Facestation Attendance Device
Karaban KTA-550 Attendance Device
Suprema BIO LITE NET Attendance Device
Timax TX Time Attendance Device
دستگاه حضور غیاب ویردی مدل 4000
دستگاه حضور غیاب
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل VF380
دستگاه حضور و غیاب ED FACE
Paliz Afzar Virdi AC6000 Attendance Device
Paliz Afzar Virdi AC5000 Attendance Device
Paliz Afzar Timax Tx9 Attendance Device
FARA TECHNO UF100 Attendance Device دستگاه حضور و غیاب فراتکنو UF100
دستگاه حضور غیاب کارا دوهزار مدل اسمارت
دستگاه حضور غیاب کارا دوهزار مدلW7
دستگاه حضور غیاب کارا دو هزار مدل Portable
ZK EB-111Attendance دستگاه حضور و غیاب زد کی EB-111
Karaban KTA-260 Attendance Device
Karaban KTA-610 Attendance Device
Karaban KTA-950P Attendance Device

لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب

لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دستگاه حضور و غیاب از لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دستگاه حضور و غیاب کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
ش عنوان قیمت (تومان)
۱ Timax TX
دستگاه حضور و غیاب تایمکس TX
۹۰۰,۰۰۰
۲ ZKTeco EB-103 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی 103
۵۹۵,۰۰۰
۳ ZKTeco EB-110 Time Attendance Terminal
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-110
۱,۰۳۴,۰۰۰
۴ ZKTeco HB-730 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل اچ بی 730
۱,۶۴۰,۰۰۰
۵ ZKTeco EB-141 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی 141
۱,۰۶۷,۰۰۰
۶ ZKTeco EB-102 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی 102
۵۵۰,۰۰۰
۷ ZKTeco MP-52 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام پی 52
۱,۳۳۵,۵۰۰
۸ FaraTechno VF300 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب فرا تکنو مدل وی اف 300
۸۹۰,۰۰۰
۹ ZKTeco HB-130BA Time Attendance Terminal
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل HB-130BA
۱,۸۲۹,۰۰۰
۱۰ ZKTeco MB 360 Attendance دستگاه حضور و غیاب ZKTeco MB 360
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۱ FaraTechno F300‎ Attendance Device
دستگاه حضور غیاب فراتکنو مدل اف 300
۸۵۰,۰۰۰
۱۲ FaraTechno F400‎ Attendance Device
دستگاه حضور غیاب فراتکنو مدل اف 400
۷۴۵,۰۰۰
۱۳ ZKTeco HB-130BA Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل اچ بی 130 بی ای
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱۴ ZKTeco EB-110 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی 110
۷۶۰,۰۰۰
۱۵ ZKTeco MB906 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام بی 906
۱,۹۸۸,۵۰۰
۱۶ ZKTeco MB-202 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام بی 202
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۷ ZKTeco EB-109 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی 109
۶۹۰,۰۰۰
۱۸ ZKTeco EB-102 Time Attendance Terminal
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-102
۸۴۹,۰۰۰
۱۹ ZKTeco MB-906 Time Attendance Terminal
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل MB-906
۱,۵۴۰,۰۰۰
۲۰ ZKTeco G3 Time Attendance Terminal
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل جی 3
۱,۸۳۰,۰۰۰
۲۱ ZKTeco MP-51 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام پی 51
۹۷۰,۲۰۰
۲۲ دستگاه حضور غیاب
ZKTeco VF600 Time Attendance Terminal
۱,۳۲۵,۰۰۰
۲۳ FARA TECHNO UF100 Attendance Device دستگاه حضور و غیاب فراتکنو UF100
۹۶۰,۰۰۰
۲۴ دستگاه حضور غیاب کارا دوهزار مدل اسمارت
Kara2000 Smart Time Attendance Terminal
۲,۱۱۰,۰۰۰
۲۵ دستگاه حضور غیاب کارا دوهزار مدلW7
Kara2000 W7 Time Attendance Terminal
۳,۲۳۰,۰۰۰
۲۶ دستگاه حضور غیاب کارا دو هزار مدل Portable
Kara 2000 Portable Time Attendance Terminal
۲,۸۴۱,۰۰۰
۲۷ ZKTeco MB-201 Time Attendance Terminal
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل MB-201
۱,۱۱۱,۰۰۰
۲۸ ZKTeco MB-202 Time Attendance Terminal
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل MB-202
۱,۳۸۰,۰۰۰
۲۹ ZKTeco MP-52 Time Attendance Terminal
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل MP-52
۱,۳۴۱,۰۰۰
۳۰ PalizAfzar PF 200
دستگاه حضور وغیاب پالیز افزار PF 200
۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۱ Karaban KTA-600 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب کارابان مدل کی تی ای 600
۸۶۰,۰۰۰
۳۲ Palizafzar TX2 Attendance Device
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار TX2
۹۴۰,۰۰۰
۳۳ ZKTeco MP-53 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام پی 53
۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۴ Paliz Afzar Timax Tx9 Attendance Device
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax Tx9
۱,۱۳۵,۰۰۰
۳۵ Paliz Afzar Timax TX Attendance Device
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX
۱,۰۵۷,۰۰۰
۳۶ ZK EB-111Attendance دستگاه حضور و غیاب زد کی EB-111
۷۴۰,۰۰۰
۳۷ دستگاه حضور و غیاب مدل UF100
1502
۱,۱۶۰,۰۰۰
۳۸ دستگاه حضور و غیاب RKS70
۷۵۰,۰۰۰
۳۹ دستگاه حضور و غیاب Rks400
۹۵۰,۰۰۰
۴۰ دستگاه حضور و غیاب Rks300
۸۸۰,۰۰۰
۴۱ دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره rks500
۱,۰۵۰,۰۰۰
۴۲ ZKTeco EB-141 Time Attendance Terminal
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-141
۸۸۰,۰۰۰
۴۳ Karaban KTA-550 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب کارابان مدل کی تی ای 550
۸۶۰,۰۰۰
۴۴ ZK MB-460 Attendance دستگاه حضور و غیاب زد کی MB-460
۱,۱۶۵,۰۰۰
۴۵ ZK-MB-909-Attendance-Device دستگاه حضور و غیاب زد کی MB-909
۱,۹۴۰,۰۰۰
۴۶ Karaban KTA-260 Attendance Device
دستگاه حضور غیاب کارابان مدل کی تی ای 260
۷۹۰,۰۰۰
۴۷ Karaban KTA-610 Attendance Device
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره کارابان مدل کی تی ای 610
۸۵۰,۰۰۰
۴۸ Karaban KTA-950P Attendance Device
دستگاه حضور غیاب تشخیص کف دست و چهره کارابان مدل کی تی ای 950 پی
۱,۷۵۰,۰۰۰