ایمالز

لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب (10 تیر)


دستگاه حضور و غیاب مدل UF100
٪۷
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
دستگاه حضوروغیاب فراتکنو مدل NF50
۳,۳۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب سیماران مدل FP121K
٪۲
۱,۴۰۶,۰۰۰
۱,۳۷۹,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب مدل ATC11
٪۱۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
NP620 AC Time Attendance Device
٪۶
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
FARA TECHNO UF100 Attendance Device
٪۴
۴,۵۵۰,۰۰۰
۴,۳۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت TFinger 501
٪۳
۳,۵۲۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگاه کارت خوان RFID مدل RFT200-22
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
TIGER T-38783
٪۶
۸,۳۰۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب ZUF200
٪۸
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل MB2000
٪۱۳
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب  Vina مدل  K40
٪۱۴
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگاه دستگاه حضور و غیاب مدل NP567
٪۳
۳,۷۵۰,۰۰۰
۳,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب چهره کارابانKTA-620
٪۸
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب علم و صنعت مدل ST-Eco 210
٪۶
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
نرم افزار پیشرفته حضور و غیاب جهان گستر
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
نرم افزار پایه حضور و غیاب جهان گستر
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت Vina مدل UA200
٪۱۴
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه تشخیص چهره و اثر انگشت مدل MB20
۳,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب بتا مدل 2205
٪۱۲
۳,۴۰۰,۰۰۰
۲,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور غیاب سیماران FPN23K
٪۲
۴,۲۷۸,۰۰۰
۴,۱۹۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب zkteco مدل FS26
٪۱۴
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
TIGER T-38787
٪۶
۸,۳۰۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
TIGER T-38762
٪۸
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
اکسس کنترل بتا مدل BSI 1212
٪۱۲
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اکسس کنترل بتا مدل BSI 1205A
٪۱۰
۳۹۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب ZKT K40
٪۱۴
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
TIGER T-283011
٪۱۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب ZUF100
٪۷
۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UF100
٪۷
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-38762
٪۸
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل LX15
٪۱۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-38312
٪۶
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب مدل FS110
۲,۸۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب مدل T-283011
٪۱۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-38775
٪۱۳
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب جهان گستر V800 C02FL
۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب  زد کی تی اکو  مدل F400
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
ZKTeco MB906 Attendance Device
٪۶
۸,۳۰۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره rks500
٪۷
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب v-21
۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور غیاب پی اچ مدل TA-100
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی نانوتایم ZK K14
٪۱۴
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب آی تایم مدل U10
۴,۵۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب آیتایم مدل IFACE-72
٪۶
۸,۳۰۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
TIGER T-38788
۱۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
TIGER T-38411
۱۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
TIGER T-38775
٪۱۳
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز پیش)
اکسس کنترل بتا مدل BSI 1204
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه کنترل تردد سیماران مدل KPN163K
۲,۸۱۲,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد مدل KTA-3650 کارابان
٪۶
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب علم و صنعت مدل ST-Elite S
۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب ZUA200
٪۳
۲,۹۰۰,۱۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب  نانو تایم مدل Nano Slim 110
٪۷
۴,۲۵۰,۰۰۰
۳,۹۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUF100 W
٪۶
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUF302
٪۶
۸,۳۰۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب زد کی‌تی‌اکو مدل  UFace302
٪۶
۸,۳۰۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل Multibio 600
۴,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب تیک باکس مدل  +Tik-Box TIK-CA
٪۱۲
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
NP261 Time Attendance Device
٪۴
۲,۶۹۰,۰۰۰
۲,۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور غیاب مدل F400
۳,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه کنترل تردد مدل K1
۲۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب مدل FS140
٪۱۴
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب مدل AT14
٪۱۴
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب مدل UF100 wifi
٪۶
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب مدل AT762
٪۸
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ZKTeco EB-102 Time Attendance Terminal
٪۱۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
 دستگاه حضور غیاب  ZKTeco UF100
٪۷
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
حضور و غیاب zkteco  مدل UFace 202
٪۶
۸,۳۰۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب بتا مدل 2207
٪۶
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب بتا مدل 2206
٪۱۰
۳,۸۵۰,۰۰۰
۳,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب انویز W1
۳,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
اکسس کنترل بتا مدل ۱۲۲۲ BSI
٪۱۵
۶۸۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشت و کارت +k40
٪۱۴
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب تایگر T-38312
٪۴
۶,۷۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اکسس کنترل رمز ، کارت و تگ مدل S11+
۳۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
اکسس کنترل سیماران مدل KP1000
۶۷۸,۷۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
اکسس کنترل سیماران مدل KP52K
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب uF202
۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب مدل M01
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
دستگاه حضور و غیاب دینگ مدل Infinity-15 User
۲,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دستگاه حضور و غیاب از لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دستگاه حضور و غیاب کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دستگاه حضور و غیاب های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دستگاه حضور و غیاب های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۹۸۲,۳۲۴ تومان تا ۴,۸۶۷,۲۸۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دستگاه حضور و غیاب در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دستگاه حضور و غیاب به ترتیب الویت عبارتند از فراتکنو,زد کی,کارابان,تایگر, ...