ایمالز

لیست قیمت وایت برد هوشمند (5 بهمن)


برد هوشمند لگامستر مدل e-Board Legamaster 82N
٪۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
eBoard 83N Smart board
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته دیجیتال شیائومی مدل XMXHB01WC
٪۱۵
۵۱۵,۰۰۰
۴۳۷,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
صفحه لمسی خازنی ۱۵.۶ اینچ سی تاچ seetouch
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اسمارت برد جی پلاس GPLUS Smart Board 65 inch
۶۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اسمارت برد جی پلاس GPLUS Smart Board 86 inch
٪۱
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
برد هوشمند لمسی  و سرامیکی eBoard 82C
٪۳
۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۵,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
برد هوشمند پروگرس Progress P120-IR6
۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کیت برد هوشمند PGM EZ
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
pars 86 inch
٪۱۴
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
مانیتور صنعتی جی پلاس GDS-43JU33
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
تاچ خازنی ۱۵.۶ اینچ سی تاچ (seetouch) مدل TSHCA15.6
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ویدئو وال جی پلاس GVL-55JH09
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فریم لمسی ۸۶ اینچ سی تاچ (IR) Infrared مدل D86
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
برد هوشمند پروگرس Progress P-IFP75
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
ویدئو وال ال جی 49VL5D-B
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ویدئو وال جی پلاس GVL-49JH35
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ویدئو وال Viewsonic cdx5552
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ویدئو وال صنعتی Viewsonic CDX5550-L
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیستم ویدئو وال Viewsonic CDX4652-L
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فریم لمسی ۶۵ اینچ سی تاچ(IR) Infrared مدل D65
٪۷
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۹,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فریم لمسی ۷۵ اینچ سی تاچ (IR) Infrared مدل D75
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه لمسی خازنی ۱۸.۵ اینچ سی تاچ seetouch
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه لمسی خازنی ۲۱.۵ اینچ سی تاچ seetouch
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۸
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۲۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۷
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۱۷
۹,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۱۴
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۹
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۹
۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۱۷
۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۶
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه لمسی خازنی ۴۳ اینچ سی تاچ (seetouch) TSHCA43
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مانیتور صوتی هوشمند Akuvox مدل C312A
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل هوشمند Akuvox مدل C315W
۷,۹۶۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل هوشمند Akuvox مدل C317A
۱۴,۷۱۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل هوشمند Akuvox مدل IT83A
۱۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
برد هوشمند پروگرس Progress P-IFP86
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
برد هوشمند پروگرس P-IFP65
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته هوشمند 86 اینچی جی‌پلاس مدل GSB-86JB
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۷
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۲۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۲۹
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۱۱
۶۵۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۴
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۲۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل هوشمند orvibo مدل Mixpad S
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل ۱۰اینچ i-luxus
۲۳,۴۵۲,۸۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل ۷ اینچ i-luxus
۱۸,۷۶۲,۲۴۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل هوشمند Akuvox مدل C313N
۳۵,۹۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل هوشمند Akuvox مدل C313S
۳,۸۶۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل هوشمند Akuvox مدل C315S
۷,۱۵۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل هوشمند Akuvox مدل C317C
۱۳,۹۰۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل هوشمند Akuvox مدل C317S
۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل هوشمند Akuvox مدل IT83R
۱۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاچ پنل هوشمند Akuvox مدل IT83C
۱۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۷ ساعت پیش)
لیست قیمت وایت برد هوشمند هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت وایت برد هوشمند از لیست قیمت وایت برد هوشمند کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر وایت برد هوشمند کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین وایت برد هوشمند های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر وایت برد هوشمند های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۳,۹۰۵,۶۶۴ تومان تا ۲۹,۲۱۸,۰۳۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های وایت برد هوشمند در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب وایت برد هوشمند به ترتیب الویت عبارتند از اسمارت,شیائومی,جی‌پلاس,پروگرس