ایمالز

لیست قیمت چاپگر حرارتی (10 تیر)


Canon PIXMA G1420 Inkjet Printer
٪۱۵
۵,۴۰۰,۰۰۰
۴,۵۹۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
Delta T80 Thermal Printer
۳,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Delta T90 Thermal Printer
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Beiyang U80 Thermal Printer
٪۱
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Sewoo LK-P31 Thermal Printer
۷,۴۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX420d
٪۱۰
۳۴,۵۰۳,۰۰۰
۳۱,۱۵۲,۸۷۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo RHINO 4200
٪۱۱
۸,۴۵۸,۸۰۰
۷,۴۹۰,۴۹۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT220 (ZT22042-D0E000FZ)
٪۸
۳۸,۹۵۵,۰۰۰
۳۵,۷۸۲,۹۵۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
Oscar POS58 Receipt Printer
٪۵
۱,۸۸۰,۰۰۰
۱,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
Remo RP400
۴,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo LabelWriter 550
٪۸
۱۱,۲۴۱,۳۰۰
۱۰,۳۳۹,۷۷۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT411
٪۸
۱۰۲,۳۹۶,۰۰۰
۹۴,۵۹۳,۸۷۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra TLP 2824
٪۹
۳۲,۲۷۷,۰۰۰
۲۹,۵۲۷,۸۹۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo LabelWriter 450 Twin Turbo
٪۸
۱۷,۸۰۸,۰۰۰
۱۶,۳۰۵,۴۵۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra ZQ620
٪۷
۴۵,۶۳۳,۰۰۰
۴۲,۲۴۹,۴۸۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra ZQ630
٪۱۰
۵۶,۷۶۳,۰۰۰
۵۱,۳۲۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد صنعتی زبرا Zebra ZT220 (ZT22042-T0E200FZ)
٪۸
۴۵,۶۳۳,۰۰۰
۴۱,۸۷۱,۰۶۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo LabelManager 360D
٪۸
۱۰,۱۲۸,۳۰۰
۹,۳۲۶,۹۴۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZQ510
٪۱۰
۳۳,۳۹۰,۰۰۰
۲۹,۹۳۹,۷۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra ZQ610 (ZQ61-AUFAE10-00)
٪۱۰
۴۸,۹۷۲,۰۰۰
۴۴,۰۷۴,۸۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD500
٪۹
۴۶,۷۴۶,۰۰۰
۴۲,۷۳۹,۲۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی اپسون Epson LabelWorks LW-K400VP
٪۸
۸,۳۴۷,۵۰۰
۷,۶۷۹,۷۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GK420d black
٪۷
۲۰,۰۳۴,۰۰۰
۱۸,۶۹۸,۴۰۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102420
٪۹
۳۶,۷۲۹,۰۰۰
۳۳,۲۵۶,۴۴۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر کارت یک رو زبرا  Zebra ZC100
٪۸
۴۵,۰۷۶,۵۰۰
۴۱,۴۷۰,۳۸۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102520
٪۸
۳۱,۷۲۰,۵۰۰
۲۹,۰۸۸,۲۶۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی زبرا Zebra ZD410 203 dpi
٪۸
۳۰,۰۵۱,۰۰۰
۲۷,۵۲۴,۴۹۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر کارت هوشمند و پلاستیکی زبرا  Zebra ZXP Series 9
٪۸
۱۵۰,۲۵۵,۰۰۰
۱۳۸,۸۳۵,۶۲۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD620d
٪۹
۳۸,۹۵۵,۰۰۰
۳۵,۶۰۴,۸۷۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GK420t
٪۷
۳۱,۱۶۴,۰۰۰
۲۹,۰۸۲,۶۹۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo LabelWriter 4XL
٪۶
۲۰,۰۳۴,۰۰۰
۱۸,۷۳۱,۷۹۰تومان
(۸ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra ZD421d (ZD4A042-D0EM00EZ)
٪۹
۲۰,۴۷۹,۲۰۰
۱۸,۶۹۸,۴۰۰تومان
(۱۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD420d USB
٪۱۰
۱۷,۸۰۸,۰۰۰
۱۶,۱۰۵,۱۱۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل رومیزی دایمو آمریکا Dymo LabelWriter 5XL
٪۹
۱۸,۳۶۴,۵۰۰
۱۶,۶۸۳,۸۷۰تومان
(۱۶ روز و ۸ ساعت پیش)
چاپگر لیبل حرارتی رومیزی زبرا Zebra ZD420 USB+LAN+WiFi+Bluetooth
٪۸
۳۵,۶۱۶,۰۰۰
۳۲,۶۱۰,۹۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo LabelWriter 550 Turbo
٪۱۲
۱۲,۲۴۳,۰۰۰
۱۰,۷۷۳,۸۴۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی دایمو آمریکا Dymo XTL 500 Kofferset
٪۸
۸۰,۱۳۶,۰۰۰
۷۳,۶۰۲,۶۹۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo RHINO 4200 Set
٪۹
۱۲,۷۹۹,۵۰۰
۱۱,۶۶۴,۲۴۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی بردی Brady BMP21-PLUS
٪۱۰
۹,۷۹۴,۴۰۰
۸,۸۱۴,۹۶۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی دایمو آمریکا Dymo LabelManager 500 TS
٪۱۰
۲۰,۰۳۴,۰۰۰
۱۸,۰۶۳,۹۹۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT230 (ZT23042-T0E000FZ)
٪۱۰
۴۸,۹۷۲,۰۰۰
۴۴,۰۷۴,۸۰۰تومان
(۱۶ روز و ۸ ساعت پیش)
چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT420
٪۵
۲۰۳,۶۷۹,۰۰۰
۱۹۲,۵۳۷,۸۷۰تومان
(۱۶ روز و ۸ ساعت پیش)
چاپگر لیبل صنعتی زبرا Zebra ZT410
٪۹
۱۵۸,۰۴۶,۰۰۰
۱۴۳,۵۷۷,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی اپسون Epson LabelWorks LW-Z900FK
٪۸
۲۹,۴۹۴,۵۰۰
۲۷,۲۳۵,۱۱۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی اپسون Epson LabelWorks Pro100
٪۹
۳۸,۹۵۵,۰۰۰
۳۵,۶۰۴,۸۷۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-K400 (AZERTY)
٪۹
۷,۰۱۱,۹۰۰
۶,۳۶۶,۳۶۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-700 (QWERTZ)
٪۹
۱۰,۴۶۲,۲۰۰
۹,۵۷۱,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-K400 (QWERTZ)
٪۱۱
۸,۱۲۴,۹۰۰
۷,۲۳۴,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-Z700FK
٪۹
۲۴,۴۸۶,۰۰۰
۲۲,۲۴۸,۸۷۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد اپسون Epson LabelWorks LW-700 (AZERTY)
٪۹
۱۱,۱۳۰,۰۰۰
۱۰,۱۲۸,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل جوهرافشان اپسون Epson TM-C3500
٪۷
۱۰۰,۱۷۰,۰۰۰
۹۳,۴۳۶,۳۵۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GK420d black LAN
٪۹
۲۷,۴۹۱,۱۰۰
۲۵,۱۲۰,۴۱۰تومان
(۱۶ روز و ۸ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102421
٪۷
۴۸,۹۷۲,۰۰۰
۴۵,۳۸۸,۱۴۰تومان
(۱۶ روز و ۸ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102522
٪۹
۴۶,۷۴۶,۰۰۰
۴۲,۴۷۲,۰۸۰تومان
(۱۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102521
٪۹
۳۰,۶۰۷,۵۰۰
۲۷,۸۱۳,۸۷۰تومان
(۱۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra GX430t GX43-102422-000
٪۱۰
۴۶,۷۴۶,۰۰۰
۴۲,۲۸۲,۸۷۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZD230
٪۱۰
۱۵,۳۵۹,۴۰۰
۱۳,۸۷۹,۱۱۰تومان
(۱۰ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد حرارتی زبرا Zebra ZD410 300 dpi
٪۹
۳۰,۶۰۷,۵۰۰
۲۷,۹۵۸,۵۶۰تومان
(۱۶ روز و ۸ ساعت پیش)
چاپگر کارت یک رو زبرا Zebra ZC300
٪۸
۷۹,۰۲۳,۰۰۰
۷۲,۷۲۳,۴۲۰تومان
(۱۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر کارت هوشمند و پلاستیکی زبرا Zebra ZXP7
٪۸
۱۲۵,۷۶۹,۰۰۰
۱۱۵,۴۷۳,۷۵۰تومان
(۱۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر لیبل و بارکد رومیزی زبرا Zebra ZQ320 Outdoor
٪۹
۲۹,۴۹۴,۵۰۰
۲۶,۸۴۵,۵۶۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چاپگر برچسب D11
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت چاپگر حرارتی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت چاپگر حرارتی از لیست قیمت چاپگر حرارتی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر چاپگر حرارتی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین چاپگر حرارتی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر چاپگر حرارتی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۱,۹۹۴,۶۲۳ تومان تا ۲۶,۸۸۲,۳۱۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های چاپگر حرارتی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب چاپگر حرارتی به ترتیب الویت عبارتند از دلتا,کانن,زبرا,بيکسولون, ...