ایمالز

لیست قیمت تجهیزات و ملزومات فروشگاهی


قفسه انباری 5 طبقه عرض 40
۱۱۳,۸۵۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
قفسه هایپر مارکتی دیوار کوب
٪۹
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
قفسه انباری 4 طبقه عرض 50
۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
پایه قفسه نبشی 4*4
۷۶,۸۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
قفسه انباری 5 طبقه عرض 30
۱۴۸,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
استند توری پانچی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
طبقه 30 سانتی فروشگاهی
٪۱۲
۱۰۰,۰۰۰
۸۸,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
قفسه فروشگاهی یک طرفه
۷۷۶,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
ریل رگال آلومینیوم 370 سانت
۴۳,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
ستون رگال
۷۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
پایه کفش
۳,۳۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
مانکن کودک پایه چوبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه )
٪۸
۱,۹۵۰
۱,۸۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
پایه دیواری فروشگاهی
۱۳۷,۵۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
پایه کفش ثابت
۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پایه وسط فروشگاهی هایپری
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
لیبل (لبه طبقه)
۱۷,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
رگال کشویی دیواری
۶۵,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
استند کاغذ کادو
۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
فلکه بزرگ ایستاده 5 طبقه
۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
فایل کریستال ۱۲ کشو
۱۴۸,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
مانکن الناز کد۳۵۰
۲۲,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
رگال ۹ تیله افقی ستون ضخیم
۱۱,۸۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
چرخ خرید فروشگاهی مدل DT80L
۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
شاخک ریلی
۲,۸۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
رگال تیله ای (ساچمه ای) ریلی
۱۰,۳۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
دستک پایه طبقه دیواری
۱۴,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
انبر سوپر مارکتی
۹۵,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
پالت پلاستیکی
۱۱,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
استند خشکبار و حبوبات
٪۱۲
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
قفسه انباری 4 طبقه عرض 60
٪۴
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سر لاین هایپر مارکتی تخت
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
رگال گرد
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
استند توری مش
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
mdf شیار دار
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
شاخک پانچی
۲,۸۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
شاخک توری
۲,۵۵۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
انبر مرتفع سوپری
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
فایل پلاستیکی ۶ کشو کریستال کد ۵۰۰۰۸۴
۲۰۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رگال دو طرفه کد ۴۰۰۳۹۳
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
رگال مدل C کد ۴۰۰۶۱۵
۷۷۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
شاخک توری ۲۰ سانتی
۲,۵۵۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
بازو ستون ۳۰ سانتی
۱۶,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
سبد حراج ام دی اف (MDF)
٪۴۵
۱۵۹,۰۰۰
۸۸,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
استند فروشگاهی فلزی
۵۳,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
میز چک اوت متحرک مدل کاسپین
٪۷
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۴۹۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
پایه خود ایست دو طرفه
۳۲۵,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
طبقه 40 سانتی فروشگاهی
٪۱۴
۱۲۵,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
طبقه 35 سانتی فروشگاهی
٪۴
۱۱۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
طبقه 25 سانتی فروشگاهی
٪۹
۹۰,۰۰۰
۸۲,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
زاویه (لچکی) فروشگاهی
٪۸
۱۳,۰۰۰
۱۲,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
طبقه 20 سانتی فروشگاهی
٪۸
۷۸,۰۰۰
۷۲,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
قفسه گرد وسط فروشگاهی
۲۸۸,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
رگال 9 تیله بیضی
۲۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری
۸۹۱,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
استند 5 سبد فروشگاهی عرض80
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
انبر لباس (1 تکه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سبد خرید پلاستیکی (قرمز)
۹,۸۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
قفسه مشبک فلزی 12 طبقه
۷۱۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
قفسه مشبک فلزی 2 طبقه
۱۵۵,۰۰۰ تومان
(۱۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
قفسه فروشگاهی دو طرفه
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
پیچ نصب
۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
راهبند فروشگاهی 3 پره
٪۹
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رگال تنظیمی سالونی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گارد جلو قفسه
۳۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
جا cd گردان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
جعبه پلاستیکی پالت
۱۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
گیره دمپایی و صندل
۱,۷۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
توری مش
۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
راه بند فروشگاهی
٪۸
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
قفسه mdf طبقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
اتصال قفسه مشبک
۱,۸۵۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
فلکه 3 طبقه استند رومیزی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
طبقه 40 سانتی انباری
٪۲۰
۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
طبقه 20 سانتی انباری
٪۱۳
۷۸,۰۰۰
۶۸,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
فایل کریستال ۲۰ کشو
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
فایل کریستال ۵۰ کشو کد ۵۰۰۰۸۱
۱۹۶,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
مانکن پایه چوبی پارچه ای طلایی
۳۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دستک دیوار ۳۰ سانتی
۱۳,۸۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
دستک دیواری ۲۵ سانتی
۱۳,۵۰۰ تومان
(۷ روز و ۱۳ ساعت پیش)
دستک دیواری ۴۰ سانتی
۲۰,۳۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
رابط راهبند بافت پیچ کد۴۰۰۶۵۸
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
رابط راهبند تشریفاتی کد ۴۰۰۵۰۵
۷۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
رگال ۹ تیله ستون مشکی کد ۴۰۰۶۴۶
۱۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رگال پروفیلی لوله پیچ طلایی کد ۴۰۰۶۲۷
۴۳۰,۰۰۰ تومان
(۸ روز و ۱۲ ساعت پیش)
رگال طلائی ۹ تیله ستون
۱۶,۸۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
رگال گردان قابل تنظیم قطر ۷۰
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رگال گردان قابل تنظیم قطر ۹۰
۴۶۵,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
رگال لباس لوله ای ۱۳۰ سانت
۱۹۵,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
سبد دستی خرید فلزی بزرگ
۷۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
ستون قفسه ۳ متری
۴۲,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
شاخک توری ۱۵ سانتی
۲,۵۵۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
شاخک ریلی ۲۰ سانتی
۲,۴۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
شاخک ریلی ۲۵ سانتی
۲,۴۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
شاخک سه جوش ریلی ۲۵ سانتی
۶,۶۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
انبر فروشگاهی
۹۵,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
بازو ستون ۲۰ سانتی
۱۳,۸۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
لیست قیمت تجهیزات و ملزومات فروشگاهی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تجهیزات و ملزومات فروشگاهی از لیست قیمت تجهیزات و ملزومات فروشگاهی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تجهیزات و ملزومات فروشگاهی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تجهیزات و ملزومات فروشگاهی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تجهیزات و ملزومات فروشگاهی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۵۲,۱۷۰ تومان تا ۵۵۲,۶۵۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تجهیزات و ملزومات فروشگاهی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تجهیزات و ملزومات فروشگاهی به ترتیب الویت عبارتند از