تهویه سرمایش و گرمایش آکس AUX
آکس
تهویه سرمایش و گرمایش آکس AUX
داکت اسپلیت اینورتر آکس مدل ALMD-H24/4DR1C
٪۲۰
۶۶,۲۰۰,۰۰۰
۵۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر آکس مدل ALMD-H36/4DR1D
٪۲۰
۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت سرد و گرم DC اینورتر 24000 آکس  کد ALTM24DR1
٪۱۶
۶۶,۲۰۰,۰۰۰
۵۵,۲۷۷,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر آکس مدل ALMD-H30/4DR1D
٪۲۰
۷۲,۳۰۰,۰۰۰
۵۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان
رادیاتور پنلی 140 سانتی لورچ آکس 50 مدل 22 رز
٪۳
۳,۶۹۷,۶۰۰
۳,۵۸۶,۶۷۲ تومان
داکت اسپلیت آکس 36000 سرد و گرم AALMD-H36/5R2 AUKS
٪۱۱
۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر آکس مدل H48/5DR1
٪۱۲
۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳,۱۳۶,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت سرد و گرم DC اینورتر 36000 آکس  کد ALTM36DR1
٪۱۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت 48000 آکس AALMD-H48/4R1
٪۱۰
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر 60000 آکس مدل ALMD-H60/5DR1C
٪۱۲
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
رادیاتور پنلی 60 سانتی لورچ آکس 50 مدل 22 رز
٪۳
۱,۵۸۵,۸۰۰
۱,۵۳۸,۲۲۶ تومان
داکت اسپلیت سرد و گرم DC اینورتر 48000 آکس  کد ALTM48DR1
٪۱۸
۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۹۶,۱۰۴,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر 60000 آکس مدل ALTMD-H60/5R1AL
٪۱۸
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت اینورتر آکس AUX
٪۱۸
۷۲,۳۰۰,۰۰۰
۵۹,۲۸۶,۰۰۰ تومان
رادیاتور پنلی 80 سانتی لورچ آکس 50 مدل 22 رز
٪۳
۲,۱۱۳,۱۰۰
۲,۰۴۹,۷۰۷ تومان
داکت اسپلیت معمولی 36000 AUX
٪۱۸
۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۶۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
داکت اسپلیت معمولی 24000 AUX
٪۱۸
۵۶,۷۰۰,۰۰۰
۴۶,۴۹۴,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷