ابزار دقیق و اندازه گیری
ابزار دقیق و اندازه گیری
مولتی متر ویکتور مدل Victor VC-97
٪۲۵
۸۸۰,۰۰۰
۶۵۶,۰۰۰ تومان
لوکس متر ، روشنایی سنج یونیتی مدل UNI-T UT382
٪۱۲
۴,۶۰۰,۰۰۰
۴,۰۲۹,۰۰۰ تومان
مانومتر اکسیژن «نجات»
٪۴
۷۵۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰ تومان
ساعت اندیکاتور Insize ( اینسایز ) مدل 2313-1A
٪۱۶
۳,۸۸۰,۰۰۰
۳,۲۶۶,۰۰۰ تومان
آمپر متر یونی تی مدل UT208B
٪۱۴
۶,۸۲۰,۰۰۰
۵,۸۹۳,۰۰۰ تومان
میگر دیجیتال UNI-T UT512
٪۱۴
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۶۷,۰۰۰ تومان
آمپر متر یونی-تی مدل UT206B
٪۳
۲,۹۹۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دور سنج لیزری یونیتی مدل UT-372
٪۲
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۷۸۵,۰۰۰ تومان
مینی ترمومتر لیزری یونیتی UT306A
٪۹
۱,۲۴۰,۰۰۰
۱,۱۲۹,۰۰۰ تومان
ترانسفورماتور  100kva
٪۳
۱۲۶,۷۸۴,۳۵۰
۱۲۲,۹۸۰,۸۱۹ تومان
ارت سنج کلمپی UNI-T UT278A
٪۱
۹,۷۹۰,۰۰۰
۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ارت سنج دیجیتال UNI-T UT521
٪۱۱
۹,۹۹۰,۰۰۰
۸,۹۱۸,۰۰۰ تومان
آمپرمتر کلمپی یونیتی مدل UT-207B
٪۱۶
۴,۹۹۸,۰۰۰
۴,۱۹۴,۰۰۰ تومان
لوکس متر مدلUNI-T-UT-383
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
زاویه سنج مدل SYATEK 0.05 Degree
٪۸
۱,۳۰۶,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنالایزر هوا UNI-T با سنسور بیرونی مدل A12T
٪۱۱
۷۱۵,۰۰۰
۶۳۶,۰۰۰ تومان
دستگاه پی اچ متر مدل ATC
٪۵۲
۳۹۵,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰ تومان
خلوص سنج اکسیژن  Oxylogger PE1011
٪۶
۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پراب دماسنج یونی تی مدل UNI-T UT-T03
٪۱۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
سنسور نوری  آتونیکس مدل  BJ1M-DDT-P
٪۷
۱,۴۳۶,۰۰۰
۱,۳۳۶,۰۰۰ تومان
زاویه سنج دو لیزره دیجیتال یونیتی UNI-T LM320B
٪۸
۲,۷۲۰,۰۰۰
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اسکنر دیواری دیجیتال یونیتی مدل UNI-T UT 387B
٪۱۳
۳,۵۷۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
باد سنج یونیتی مدل UT363 BT
٪۱۴
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
ترازوی دیجیتال جیبی MH
۱۱۹,۰۰۰ تومان
رطوبت سنج نفوذی چوب بنتک GM605
٪۲۳
۷۸۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پاور آنالایزر تک فاز یونیتی مدل UT283A
٪۱۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۶,۱۶۹,۰۰۰ تومان
آمپلی فایر فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R
٪۷
۱,۶۶۲,۰۰۰
۱,۵۴۶,۰۰۰ تومان
ال سی آر متر حرفه ای یونیتی UNI-T LCR UT612
٪۱۰
۹,۶۷۰,۰۰۰
۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان
تستر دیجتال رنگ و پوشش یوون مدل EC100
٪۳
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نقاله فلزی 180 درجه Insize ( اینسایز ) مدل 180-4799
٪۱۲
۱,۰۸۰,۰۰۰
۹۴۸,۰۰۰ تومان
گیج فشار ویکا WIKA 16 بار
۶۸۵,۰۰۰ تومان
رطوبت سنج چوب غیرتماسی بنتک مدل BENETECH GM630
٪۵
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دریافت کننده لیزر دیوالت مدل DE0892G-XJ
٪۱۲
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دماسنج و رطوبت سنج یووکسا مدل YW-201
٪۱۳
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دماسنج لیزری بنتک مدل GT750
٪۵
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه تشخیص رنگ گواو مدل GTS8102
٪۳
۱۲,۹۲۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ارت سنج هابوتست مدل HT2302
۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
انکودر  آتونیکس مدل E50S8-2500-6-L-5
٪۷
۴,۴۶۷,۰۰۰
۴,۱۵۵,۰۰۰ تومان
کانتر ( شمارنده دیجیتال) آتونیکس مدل  LA8N-BF
٪۷
۱,۲۲۲,۰۰۰
۱,۱۳۷,۰۰۰ تومان
انکودر آتونیکس مدل E50S8-1024-6-L-5
٪۷
۴,۴۶۷,۰۰۰
۴,۱۵۵,۰۰۰ تومان
دوربین حرارتی فلیر مدل C3-X
۵۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج تفاضلی دیجیتال یونیتی UNI-T UT366A
٪۹
۲,۴۲۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویوور تفسیر فیلم رادیوگرافی هوآتک مدل FV-2080
٪۴
۲۷,۷۰۰,۰۰۰
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خازن سنج یونیتی مدل UT601
٪۱۰
۱,۸۶۰,۰۰۰
۱,۶۷۹,۰۰۰ تومان
زاویه سنج GAM220MF بوش
٪۱۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پایه ساعت مگنتی Accud ( آکاد ) مدل 281-060-01
٪۹
۱,۲۷۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
نیروسنج لوترون مدل FG-5100
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷