محصولات طبی
محصولات طبی
بالش طبی امسیگ مدل PL73-M
۸۳۸,۰۰۰ تومان
بالشت طبی موج مدیوم هوشمند
٪۲۰
۶۴۰,۰۰۰
۵۱۴,۰۰۰ تومان
بالش طبی هوشمند مدل سوپر موج
٪۱۷
۸۹۶,۰۰۰
۷۴۸,۰۰۰ تومان
بالش طبی مموری فوم مدل موج دار ورنا
٪۱۶
۷۸۰,۰۰۰
۶۵۴,۰۰۰ تومان
بالش امسیگ EmsiG مدل PL78
٪۲۷
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۳۴۸,۷۹۹ تومان
بانداژ ‎هالوکس والگوس طب و صنعت کد10200
٪۲۷
۱۸۰,۰۰۰
۱۳۰,۸۹۹ تومان
کتف بند و قوزبند طب و صنعت مدل 52200
٪۲۲
۳۲۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
قوزبند پروانه ای فیری سایز تن یار
٪۳۹
۲۶۸,۰۰۰
۱۶۳,۴۸۰ تومان
کمربند پد دار طب و صنعت مدل 53400
٪۶
۲۹۶,۵۰۰
۲۸۰,۰۰۰ تومان
شکم بند طبی ساده پاک سمن کد 064
٪۴۷
۱۷۳,۰۰۰
۹۱,۰۰۰ تومان
زانوبند نئوپرنی چهار فنره پاک سمن 085
٪۴۲
۶۹۰,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰ تومان
کمربند طبی طب و صنعت مدل 53100
٪۹
۳۳۹,۹۰۰
۳۱۰,۰۰۰ تومان
زیرنشیمنی زیکلاس مد ZYK-RHC
٪۷
۱,۳۱۵,۰۰۰
۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان
کیسه آب گرم برقی
۱۰۵,۰۰۰ تومان
کیسه آبگرم امسیگ مدل HB202
٪۵۷
۷۵۲,۵۰۰
۳۲۵,۰۰۰ تومان
شکم بند بعد از زایمان صادراتی تن یار
٪۲۵
۴۷۸,۰۰۰
۳۵۹,۰۰۰ تومان
لا انگشتی طب و صنعت مدل 10300 TEB & SANAT
٪۵
۲۵,۰۰۰
۲۳,۷۵۰ تومان
تک پایه کینگ جوی (KINGJOY) مدل MP408FL
٪۱۲
۲,۲۵۰,۰۰۰
۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان
گردنبند طبی فیلادلفیا طب و صنعت 50500
٪۵۸
۱۵۳,۰۰۰
۶۵,۰۰۰ تومان
کمربند کار سما طب کد 4014
٪۳۸
۳۷۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قوزبند کشی طب و صنعت کد 52100
٪۵
۲۴۰,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
بالشت طبی  هوشمند مدل Motaka
٪۱۴
۸۳۸,۰۰۰
۷۲۳,۰۰۰ تومان
مچ‌ بند آتل ‎دار طب و صنعت کد 31400
٪۴
۱۳۵,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰ تومان
کیسه آب گرم امسیگ EMSIG HB164
٪۱۰
۴۱۶,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰ تومان
شست بند آتل دار پاک سمن 053
٪۶۴
۳۲۷,۰۰۰
۱۱۷,۹۰۰ تومان
قوزک بند نئوپرن آتل دار طب و صنعت 11100
٪۱۱
۳۱۰,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰ تومان
بالشت طبی EmsiG مدل PL73_L
٪۲۰
۱,۶۳۵,۰۰۰
۱,۳۱۴,۰۰۰ تومان
پشتی طبی باراد مدل LS1
٪۱۵
۶۵۷,۰۰۰
۵۵۸,۴۵۰ تومان
کیسه آبگرم یونیک Unique
٪۵
۱۱۰,۰۰۰
۱۰۴,۵۰۰ تومان
پشتی طبی زیفن بک
۶۹۵,۰۰۰ تومان
بالشت طبی امسیگ EMSIG مدل PL76
٪۶
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۱۲,۹۹۹ تومان
گرمکن کلیه ساده دو لایه طب و صنعت 63300
٪۲۱
۲۵۲,۸۰۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تراکشن گردن بادی کد 111
٪۱۵
۲۷۰,۰۰۰
۲۲۹,۰۰۰ تومان
بالش طبی  ایمپریال طب و صنعت کد 51300
٪۲۷
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۷۹,۹۹۹ تومان
قوزبند مینی تن یار Tanyar4220
٪۹
۲۳۵,۰۰۰
۲۱۴,۹۰۰ تومان
لا انگشتی همرتو طب و صنعت10800
٪۵
۱۲۰,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰ تومان
شکم ‎بند تمام کش طب و ‎صنعت  کد 60320
٪۶۴
۳۶۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰ تومان
گرمکن کلیه پشمی آدور
٪۷۹
۳۳۰,۰۰۰
۶۹,۰۰۰ تومان
کمربند طبی کار طب و صنعت
٪۱۰
۳۳۰,۰۰۰
۲۹۷,۰۰۰ تومان
جوراب دیابت پنج انگشتی ورنا
٪۵
۱۶۵,۰۰۰
۱۵۶,۷۰۰ تومان
پد افزایش قد
٪۵۷
۷۰,۳۱۰
۲۹,۹۰۰ تومان
کمربند طبی سخت FREE تن یار Tanyar4047
٪۲۹
۵۹۸,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰ تومان
زیرنشیمنی امسیگ مدل MF 04
۱,۰۹۶,۲۰۵ تومان
شکم بند لاغری پاک سمن
۲۵۵,۰۰۰ تومان
زانوبند کشکک باز پاک سمن 026
٪۱۶
۲۴۴,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰ تومان
عصا چوب گردو
۲۵۵,۰۰۰ تومان
آتل اورژانسی مچ دست طب و صنعت کد 30610
٪۵
۱۷۰,۰۰۰
۱۶۱,۵۰۰ تومان
کمربند طبی طب و صنعت مدل 53200
٪۲۸
۴۴۰,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰ تومان
بالش طبی هوشمند مدل Classic
٪۱۶
۷۸۲,۰۰۰
۶۵۴,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷