دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت شطرنج و مهره شطرنج چوبی فدراسیونی لوکس (14 بهمن)


مهره چوبی شطرنج
(۲۳ ساعت پیش)
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کیف مهره شطرنج BAG 1008
(۲۳ ساعت پیش)
۴۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شطرنج فدراسیونی اعلا
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مهره شطرنج پلی استر
(۲۳ ساعت پیش)
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج فدراسیونی آیدین
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۸۵,۰۰۰
۱۵۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شطرنج و تخته نرد کیفی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۲
۵۰,۰۰۰
۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
منچ و مارپله چوبی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تخته نرد مسافرتی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تخته شش کاره بازی
(۲۳ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شطرنج مینیاتوری
(۲۳ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تخته نرد مسافرتی کادویی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شطرنج مهدی
(۲۳ ساعت پیش)
۲۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مهره شطرنج زینتی کد 140003
(۲۳ ساعت پیش)
۵۵۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج شهریار کد A
(۲۳ ساعت پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج تهران فکراوران
(۲۳ ساعت پیش)
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شطرنج جعبه ای بردیا آیتم ۹۸۰۰۳
(۲۳ ساعت پیش)
٪۹۸
۳,۵۷۸,۰۰۰
۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صفحه و مهره شطرنج مدل US کد PRO
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۲۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیف سامسونت چرم تخته نرد 8511
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج آماندا مدل شوالیه
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج فدراسیونی امیران
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۰۲,۰۰۰
۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج سفره ای 33*33
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل R765
(۲۳ ساعت پیش)
۵۶۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج سیمرغ کد 6671
(۱۵ ساعت پیش)
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساعت شطرنج لیپ مدل PQ9903A
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شطرنج مدل خاتم اعلا
(56 دقیقه پیش)
۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مهره استاندارد مسترشطرنج 6877
(۲۳ ساعت پیش)
۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل چوب کاج
(۲۳ ساعت پیش)
۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز شطرنج پارکی
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۳۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست مهره شطرنج مدلE03
(۲۳ ساعت پیش)
۳۵۷,۰۷۰ تومان
فروشندگان (۱)
مهره شطرنج رخ مدل B3 مجموعه 32 عددی
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۲۵۰,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج آیدین کد 1
(۲۳ ساعت پیش)
۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مهره شطرنج چوبی ساده طرح کرفتو
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۶۰۰,۰۰۰
۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صفحه شطرنج فلکس 40 سانت
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل Cyrus
(۲۳ ساعت پیش)
۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل X654
(۲۳ ساعت پیش)
۵۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل cyrus1
(۲۳ ساعت پیش)
۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج بردیا کد 6229
(۲۳ ساعت پیش)
۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل سلطانی
(۲۳ ساعت پیش)
۲۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساعت شطرنح مدل DGT 2000 کد R2
(۱۵ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شطرنج تمام چوب فکرآوران
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل خاتم تذهیب
(56 دقیقه پیش)
۵,۴۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مهره شطرنج مدل مدرن کد 5628
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳۸
۷۹,۹۹۰
۴۹,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز تخته نرد و شطرنج 4 نفره 6322
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تخته نرد منبت کاری شاهنامه
(۲۳ ساعت پیش)
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تخته نرد روکش راش چاپی طرح ورساچ 9221
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تخته نرد چوب روس طرح ابر و باد
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تخته نرد ریشه گردو سنندج لبه گرد 74411
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تخته نرد چاپی طرح خاتم 71077
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تخته نرد شطرنج دار کد ۱۱۲
(۲۳ ساعت پیش)
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج جعبه ای تاشو
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز شطرنج مدل FERDOS TCH1
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۶
۳,۲۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ست بازی شطرنج
(۲۳ ساعت پیش)
۱۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مهره شطرنج مدل C01 مجموعه 32 عددی
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۵۸۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج ترنج طرح مهره شاه
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۳۷۸,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مهره شطرنج رخ مدل B4 مجموعه 32 عددی
(۱۲ ساعت پیش)
٪۸
۲۵۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مهره شطرنج کد A2 مجموعه 32 عددی
(۲۳ ساعت پیش)
۴۱۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل 001
(۲۳ ساعت پیش)
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل دینیک
(۲۳ ساعت پیش)
۵۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج لوکس رجال
(۲۳ ساعت پیش)
۲۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج فدراسیونی با صفحه چرمی
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بازی شطرنج کیفی فدراسیونی بردیا
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۲۸,۸۰۰
۱۱۵,۹۲۰ تومان
فروشندگان (۱)
صفحه شطرنج فلکس با مهره شطرنج اعلا مشکی
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تخته نرد چرمی طرح ستاره کد 4
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تخته شطرنج مدل رامسر مدل C-005
(۲۳ ساعت پیش)
۲۷۹,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صفحه شطرنج کد Im06
(۲۳ ساعت پیش)
۳۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل Tx555
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۹۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شطرنج کد 001
(۲۳ ساعت پیش)
۲۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل اسپادانا
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل SH200
(۱۵ ساعت پیش)
٪۳
۴۰,۰۰۰
۳۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل مدرن
(۲۳ ساعت پیش)
۲۱۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل چند منظوره
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل تی جی 15
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل امیران
(۲۳ ساعت پیش)
۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج کد D56
(۵ روز و ۸ ساعت پیش)
۴۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج آیدین مدل a21s
(۲۳ ساعت پیش)
۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج کد 006
(۱۵ ساعت پیش)
۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل VG  2210   فدراسیونی  ممتاز
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل کیفی کد 123
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۵۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز شطرنج فضای باز B66 – 184
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج کیفی امیران
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۹۴
۱,۹۸۸,۰۰۰
۱۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مهره تخته نرد 50 سنندج
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۱۴
۷۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مهره تخته نرد 40 سنندج
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۲۵
۶۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تخته نرد مسافرتی طرح گرد کد 1111
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۵۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز شطرنج مدل CH1229
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۴۰
۶۰۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شطرنج مدل خاتم شیراز
(۱۵ ساعت پیش)
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 16
لیست قیمت شطرنج هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت شطرنج از لیست قیمت شطرنج کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر شطرنج کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین شطرنج های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر شطرنج های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۹۷۷,۲۸۷ تومان تا ۱,۱۹۴,۴۶۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های شطرنج در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب شطرنج به ترتیب الویت عبارتند از ترنج,آیدین,قهرمان,کلاسیک, ...