ایمالز

لیست قیمت شطرنج (5 بهمن)


تخته نرد و شطرنج
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مهره چوبی شطرنج
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ست مهره شطرنج مدل E04
۲۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج شهریار کد A
۱۷۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج شیشه ای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد مدل شکار طرح 615
۲۰۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مهره شطرنج چوبی شهریار مدل سلطنتی (SA)
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج فدراسیونی آیدین
۵۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز شطرنج پارکی
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد منبت کاری شده چوب گردو اختصاصی
٪۹
۱,۳۶۸,۰۰۰
۱,۲۴۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مهره شطرنج پلی استر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد به همراه مهره و تاس و شطرنج طرح چوگان کد 3
٪۳۰
۳۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج الف با کد 310
۲۲۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج  اوستا کد 411
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد و شطرنج چوب گردو لب گرد 50 سانتی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ست مهره شطرنج مدلE03
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شطرنج اوستا کد 512
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج ترنج طرح مهره شاه
٪۱۶
۳۷۸,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد و شطرنج خاتم کاری کدTA5
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد و شطرنج خاتم کاری کدTA7
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد طرح ستاره ای همراه  مهره و تاس با صفحه شطرنج
٪۳۲
۳۳۸,۰۰۰
۲۲۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج مدل روسی طرح آبستا
۳۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج مینیاتوری
۳۳,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
صفحه شطرنج سین گالری مدل sa927
۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ست مهره شطرنج مدل E06
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ست مهره شطرنج اوستا مدل جنگ صلیبی سایز 1
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد آرونی مدل مجنون
۱۲۸,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج مدل GH02
۱۴۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج مدل CLASSIC
۲۴۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج کیان مدل مگنوس m01
۳۱۹,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد مدل فرش
۲۴۶,۹۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد طرح آنتپ
۳۳۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد مدل فرحزاد
٪۱۴
۲۴۵,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد طرح ستاره ای کد 2
٪۱۲
۲۴۰,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج فدراسیونی اعلا
۱۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد و شطرنج خاتم کدTA2
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج Royal Saint  مدل G622
۱,۷۴۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد چرمی طرح ستاره کد 4
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد چوبی طرح قلعه همراه با مهره و تاس و صفحه شطرنج
٪۳۰
۳۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد و صفحه شطرنج کد 17
٪۱۴
۲۴۵,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد تذهیب کد 3
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج مهدی
۲۷۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج کد Im06
۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج طرح گل کد 500
۳۴۶,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
شطرنج مدل Cyrus
۳۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تخته شطرنج کد mnws07
۲۲۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شطرنج مدل cyrus1
۴۵۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تخته شطرنج کد B11
۲۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
بنر تولد طرح شطرنج کد 240
۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج و منچ مدل 6in1 کد G2 مجموعه 6 عددی
۱۸۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
تخته شطرنج کد 1601
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج مدل خاتم تذهیب کوروش M کد 01
۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شطرنج مدل سفره ای کد DBS_10361
۱۲,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مهره شطرنج مدل سلطنتی مجموعه 32 عددی
۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شطرنج الف با کد 193
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
شطرنج مغناطیسی مدل 301 سه کاره
۴۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
مهره شطرنج فلزی اعلا
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج عود مدل اعلا
٪۴۴
۱۷۳,۰۰۰
۹۷,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
شطرنج الف با کد 311
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ست مهره شطرنج مدل E01
۲۳۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صفحه شطرنج سین گالری مدل sa928
۱۵۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ست مهره شطرنج چوبی سین گالری مدل چوبین
۱۰۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ست مهره شطرنج مدل E05
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج الف با کد 356
۲۱۲,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج الف با کد 357
۲۱۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد مدل سرو طرح 612
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد مدل گردو طرح 616
۲۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج مدل GH03
۱۳۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج مدل GH01
۱۵۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد مدل GH01
۱۹۵,۸۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد مدل GH02
۱۴۱,۲۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد مدل KOUROSH
۱۶۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج طرح میرا
۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج کودک امروز مدل قهرمان 5000
۶۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد منبت مدل سر اسب کد 2
۷۴۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد  آرونی مدل نقش جهان
۱۵۷,۴۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج قهرمان مدل CHESS-001
۵۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج فدراسیونی امید مدل Xchess
۴۰,۴۱۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مهره شطرنج مدل C01 مجموعه 32 عددی
۳۹۱,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج قهرمان مدل کیفی
۱۱۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مهره شطرنج چوبی شهریار کد US (آمریکایی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مهره شطرنج مدل G1 مجموعه 32 عددی
۱۰۵,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مهره شطرنج مدل CH01 مجموعه 32 عددی
٪۲۳
۳۵۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مهره تخته سنندج
۴۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج آماندا مدل شوالیه
۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مهره شطرنج چوبی ساده طرح کرفتو
٪۵
۳۹۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد طرح لوزی
٪۳۰
۳۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد طرح خاتم کاری با صفحه شطرنج
٪۳۰
۳۳۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد سنتی طرح خاتم کاری کد ۲
٪۲۳
۳۹۹,۰۰۰
۳۰۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد طرح سنتی کد ۲
٪۱۴
۲۴۵,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج فدراسیونی ساده
۶۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد و شطرنج خاتم کاری کدTA4
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد و شطرنج خاتم کاری کدTA6
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
صفحه شطرنج و تخته نرد سفارشی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد و شطرنج طرح خاتم 3206
۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شطرنج Forerunner مدل B-9
۴۸۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته نرد و شطرنج مسافرتی کادویی
۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تخته شش کاره بازی
۱۸۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت شطرنج هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت شطرنج از لیست قیمت شطرنج کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر شطرنج کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین شطرنج های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر شطرنج های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۶۱۹,۹۵۸ تومان تا ۷۵۷,۷۲۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های شطرنج در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب شطرنج به ترتیب الویت عبارتند از آیدین,کلاسیک,قهرمان,فرحزاد, ...