ایمالز

لیست قیمت سیم چین و کف چین (5 بهمن)


سیم چین کله گاوی رونیکس مدل RH-1277 سایز 7 اینچ
٪۱۲
۱۴۹,۰۰۰
۱۳۱,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
کف چین پلاتو PLATO
۵۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
انبر سیم چین Jing.Pin
۹۵,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
سیم چین گروز سایز”7اینچ GROZ_SCP-7
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم‌چین 8 اینچ MAXI  رونیکس مدل RH-1368
٪۱۴
۱۱۹,۸۰۰
۱۰۳,۰۲۸
تومان
(۴ ساعت پیش)
انبر کف چین باکو مدل BK-108
۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین رونیکس 6 اینچ leo مدل RH-1226 Ronix
٪۱۱
۱۲۹,۸۰۰
۱۱۵,۶۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
سیم چین وای دی اس مدل 160MM سایز 6/2 اینچ
٪۲۶
۱۶۸,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین گوت GOOT YN-1
۵۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کف چین BEST
۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین دلتک سایز”6اینچ DLTC_150A
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین کف چین دلتک سایز”6اینچ DLTC_DE150A
۲۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین اگزو مدل TR-E3-NB1 سایز 4.5 اینچ
۴۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر سیم چین بی اس مدل FG سایز 4.5 اینچ
٪۳۲
۸۵,۰۰۰
۵۷,۸۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
انبر سیم چین وی سی تولز مدل 160
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین 7 اینچ سوپر کروم وانادیوم 60% سیلور
٪۱۳
۱۱۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
سم چین گوسفندی
۳۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سیم چین صنعتی 7 اینچ RH-1217 رونیکس - آلمانی
٪۵
۷۳۵,۰۰۰
۶۹۸,۲۵۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین و کف چین یاکسون Yaxun YX-50
۹۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین الکترونیکی استار مکس
۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر کف چین پروسکیت مدل 1PK-5101 سایز 5 اینچ
۲۶۴,۶۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سیم چین 6 اینچ ماکسیم
۸۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کف چین پروسکیت ProsKit 8PK-101K
۲۶۳,۹۳۹ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین بزرگ صنعتی پروسکیت ProsKit 1PK-067AS
۲۲۵,۱۳۶ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کف چین مدل DTEC DT-109
۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین ولف طول 160 میلی‌متر
۱۲۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین آداک
۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین فرید 8 اینچ
٪۱۱
۸۵,۰۰۰
۷۵,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین دینگشی مدل 22106 سایز 6 اینچ
۹۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین حرفه ای 6 اینچ سیلور GTDP6
۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین کوچک TNI
۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین سایز 6 wellborn
۱۰۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر کف چین وای تی اچ مدل 170 سایز 5 اینچ
۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر کف چین وای تی اچ مدل bn1 سایز ۵ اینچ
۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین ای ام ای دی مدل 116 سایز 6 اینچ
۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
انبر سیم چین پراید مدل AS162 سایز 6 اینچ
۸۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر کف چین پروسکیت مدل 8PK-101DA سایز 5 اینچ
۳۲۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر سیم چین پروسکیت مدل CP-508 سایز 5 اینچ
۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین رونیکس سری الترا مدل RH-127
٪۱۰
۱۳۲,۰۰۰
۱۱۹,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین هنسون مدل 2020 سایز 6 اینچ
۴۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین کنزاکس مدل KDW-27 سایز 7 اینچ
٪۲
۱۹۵,۰۰۰
۱۹۱,۱۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین برق اینکو مدل hidcp01160
۱۴۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین هنس مدل 1840-6 سایز 6 اینچ
٪۷
۲۷۹,۰۰۰
۲۵۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین اکو مدل C-7 سایز 7 اینچ
۹۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دایسون سیم چین سایز7
۱۳۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین الکترونیکی (مینی)  اکتیو مدل AC - 6215E
٪۲
۶۲,۵۰۰
۶۱,۳۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
انبر سیم چین هنس کد 1840-6 سایز 6 اینچ
۲۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین 6 اینچ هزبرن مدل 52106
٪۷
۲۱۰,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کف چین پروسکیت 8PK-101D
۲۰۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین صنعتی رونیکس سری لئو مدل RH-122
٪۷
۱۸۲,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین توسن مدل T5011-M سایز 4.5 اینچ
٪۹
۹۷,۰۰۰
۸۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین مدل Mechanic TS-190
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
سیم چین مدل Mechanic CT-50
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
انبر سیم چین لیکوتا مدل APT-37005B سایز 7 اینچ
۵۴۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین کنزاکس مدل Hegza KDC-37 سایز 7 اینچ
٪۵
۱۱۹,۸۰۰
۱۱۳,۸۱۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین فرید مدل l12 سایز 6 اینچ
٪۱۰
۸۴,۰۰۰
۷۵,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر کف چین زورون مدل 170-II سایز 5 اینچ
٪۱۸
۱۵۹,۰۰۰
۱۳۱,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کیت دو عددی انبر سیم چین و انبر دست FAMILY TOOLS
٪۱۰
۱۵۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین توسن کد K203-160NPZ48
۱۲۹,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین مینیاتوری الکترونیکی
۴۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر کف چین یاکسون مدل YX-57 سایز 5.1 اینچ
۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین الکترونیکی
۴۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین اوربیس
۱,۰۳۰,۲۸۶ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین سایز ۶ میکا مدل Mika C65-D160
٪۵
۷۹,۵۰۰
۷۵,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین ۷ اینچ اینکو مدل HDCP08188
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۱۶ ساعت پیش)
سیم چین 5 اینچ برند سانتوس SANTUS
۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین فرید 7 اینچ
۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
قیچی سیم بکسل
۱۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین توسن مدل کبری 7 اینچ
۱۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین 5 اینج rdeer زرد
۵۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین اسلونی 160-UNIOR-461سایز “6 اینچ
۶۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین لیکوتا سایز”6اینچ LICOTA_APT-36005
۳۸۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین بادی اونوایر مدل B-72
٪۳۳
۷,۸۰۰,۰۰۰
۵,۲۲۶,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین سبون مدل XL سایز 8 اینچ
٪۲۸
۵۸۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین بی اند آر مدل TW-130 سایز 5 اینچ
۳۸۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر سیم چین لایت مدل LCN-150 سایز 7 اینچ
۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
انبر کف چین ولر مدل 170M سایز 5 اینچ
۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر کف چین یاکسون مدل YX-503 سایز 3.6 اینچ
۹۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین ولبورن کد WTR004 سایز 4 اینچ
۶۲,۰۵۰ تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
انبر سیم چین اینکو مدل HHLDCP28180 سایز ۷ اینچ
٪۱۰
۱۴۱,۰۰۰
۱۲۶,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
انبر کف چین مکانیک مدل TS-190 سایز 5.1 اینچ
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سیم چین سیلور مدل T5013-M سایز 6 اینچ
۲۰۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لیست قیمت سیم چین و کف چین هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سیم چین و کف چین از لیست قیمت سیم چین و کف چین کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سیم چین و کف چین کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سیم چین و کف چین های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سیم چین و کف چین های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۸۰,۰۲۰ تومان تا ۲۲۰,۰۲۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سیم چین و کف چین در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سیم چین و کف چین به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,اینکو,نووا,توسن پلاس, ...