دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت سیم چین و کف چین (۱۴ بهمن)


سیم چین کله گاوی رونیکس مدل RH-1277 سایز 7 اینچ
(۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۲۴۶,۰۰۰
۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
سیم چین رونیکس سری الترا مدل RH-1278
(۱ ساعت پیش)
٪۲۴
۱۹۸,۸۰۰
۱۵۱,۶۹۹ تومان
فروشندگان (۱۹)
کف چین پلاتو PLATO
(۱ ساعت پیش)
۳۹,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
سیم چین رونیکس مدل RH-1266 سایز 6 اینچ
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲
۱۸۰,۰۰۰
۱۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
سیم چین اوربیس
(۱ ساعت پیش)
۹۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
سیم چین مدل Mechanic TS-190
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
سیم چین بادی سوماک مدل ST-6672
(۱۶ ساعت پیش)
۱۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سیم چین واستر مدل SKY SERIES
(۱ ساعت پیش)
۲۰۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
سیم چین پروسکیت مدل 8PK-905
(۱ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کف چین پروسکیت ProsKit 8PK-101K
(۱ ساعت پیش)
۴۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
سیم چین 7 اینچ (کله گاوی)  نووا مدل NTP-8017
(۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۲۲۱,۷۶۰
۱۹۷,۷۳۶ تومان
فروشندگان (۳)
سیم چین 4.5 اینچی VOLT
(۲۳ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کف چین YAXUN YX 503
(۲۳ ساعت پیش)
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
سیم چین بادی مدل AT-6073 پوما
(۲۳ ساعت پیش)
۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سیم چین ۷ اینچ اینکو مدل HDCP08188
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴۳,۰۶۰ تومان
فروشندگان (۲)
سیم چین مخابراتی تانوس
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر سیم چین مدل ZT-12 سایز 4.5 اینچ
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین الکترونیکی استار مکس
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۴۰,۰۰۰
۳۷,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر سیم چین سایز ۶ میکا مدل Mika C65-D160
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۵۰,۰۰۰
۱۲۹,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین 5 اینچ برند سانتوس SANTUS
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین هنسون
(۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۸۵,۰۰۰
۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
سیم چین مدل T5011-6D کد 00215  سایز 6 اینچ
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۲۲۰,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
انبر سیم چین تاپ تول مدل DGBF2108 سایز 8 اینچ
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین 6 اینچ ویل
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۶۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین 6 اینچ رونیکس
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سیم چین 6 اینچ آیرونمکس IRMAX-S6
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین برق اینکو مدل hidcp01160
(۲۳ ساعت پیش)
۲۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین فشار قوی جانزوی مدل P091
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۷۰۴,۰۰۰
۶۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین الکترونیکی (مینی)  اکتیو مدل AC - 6215E
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۸۹,۰۰۰
۸۱,۹۸۰ تومان
فروشندگان (۲)
سیم چین کله گاوی هزبرن مدل 52207
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف چین Xuron 170-II
(۲۳ ساعت پیش)
۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین صنعتی رونیکس سری لئو مدل RH-122
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۳
۲۸۰,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین و کف چین باکو Baku-BK-109
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین الکترونیکی لایت مدل LDN-125
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
۵۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین میلواکی مدل 482261
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۲,۲۳۰,۰۰۰
۲,۱۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر کف چین یاکسون مدل YX-57 سایز 5.1 اینچ
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین رونیکس
(۲۳ ساعت پیش)
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سیم چین کوچک
(۹ ساعت پیش)
۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین بزرگ صنعتی HEZBURN
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین سایز ۶ فرىمنس
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین ۶ اینچ اینکو مدل HDCP08168
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین 5 اینج rdeer زرد
(۲۳ ساعت پیش)
۸۰,۸۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
سیم چین دینگشی مدل ART 22106 سایز6اینچ
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۲
۱۶۵,۰۰۰
۱۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
انبر کف چین پروسکیت مدل 8PK-101D سایز 5 اینچ
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۳۴۵,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سیم چین رونیکس سری الترا مدل RH-127
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۹۸,۸۰۰
۱۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
انبر سیم چین توسن مدل T5011-7D سایز 7 اینچ
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
۲۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین VT-511A TAKUMI
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۷۲,۷۶۵ تومان
فروشندگان (۲)
سیم چین بادی AT-6072 پوما
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
(۵ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۹۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف چین 6801180 کنیپکس
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین 7 اینچ آیرونمکس  IRMAX-S7
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر سیم چین
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۵
۸۵,۰۰۰
۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین 6 اینچ هزبرن مدل 52106
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۷
۳۲۰,۰۰۰
۲۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین میلان مدل ML_160
(۲۳ ساعت پیش)
۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین مدل Mechanic CT-50
(۲۳ ساعت پیش)
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مجموعه دو عددی سیم چین و دم باریک
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
٪۵
۲۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیت دو عددی انبر سیم چین و انبر دست FAMILY TOOLS
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
٪۱۲
۳۰۰,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین 8 اینچ مارک سوپر ( SUPER )
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۱۰۰,۰۰۰
۹۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین سایز7 آیرون مکس
(۲۳ ساعت پیش)
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین وای دی اس مدل 160MM سایز 6/2 اینچ
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴۹
۱۶۸,۰۰۰
۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین Wfeng
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴۵
۲۱۷,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف چین پروسکیت ProsKit PK-5101-C
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف چین گوت GOOT YN-15
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین کوچک الکترونیکی HEZBURN
(۲۳ ساعت پیش)
۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کف چین مدل DTEC DT-109
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین مینیاتوری پروسکیت ProsKit 1PK-717
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۳۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر سیم چین نووا مدل NTP 8006 Pro سایز 6 اینچ
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۲۱۹,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر سیم چین لایت مدل LCN-150 سایز 7 اینچ
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر کف چین مدل covng سایز 5 اینچ
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۲۲۵,۲۲۵ تومان
فروشندگان (۱)
انبر کف چین تاپ تول مدل DJBA2206 سایز 7 اینچ
(۵ روز و ۶ ساعت پیش)
۶۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر کف چین دی تک مدل DT-109 سایز 5 اینچ
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۷۵,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین صنعتی رونیکس سری مکسی مدل RH-126
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۲۴۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر سیم چین جادری مدل PR-6 سایز 6 اینچ
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۶
۱۸۵,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر کف چین  مدل 125 سایز 5 اینچ
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین میلواکی مدل 6106 سایز 6 اینچ
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم چین پلاتو مدل 64 کد 01
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر سیم چین ولبورن کد WTR004999 سایز 4 اینچ
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
انبر سیم چین دنفوس مدل 1213 سایز 6 اینچ
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 9
لیست قیمت سیم چین و کف چین هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سیم چین و کف چین از لیست قیمت سیم چین و کف چین کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سیم چین و کف چین کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سیم چین و کف چین های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سیم چین و کف چین های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۹۱,۸۸۱ تومان تا ۶۰۱,۱۸۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سیم چین و کف چین در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سیم چین و کف چین به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,نووا,واستر,اکتیو, ...