۰
(۰ رای دهنده)

زانوبند با حلقه سیلیکونی و نوار اضافی مدی Medi Genumedi Plus Medi Genumedi Plus

مشخصات فنی زانوبند با حلقه سیلیکونی و نوار اضافی مدی Medi Genumedi Plus

مشخصات
مشخصات فنیکاربرد و موارد استفاده
معرفی محصول

طراحی خصوص حلقه سیلیکونی احاطه کننده استخوان کشکک
سیستم بدون جابجایی زانوبند همراه ب

پیشنهاد ویژه فروشندگان