فیلتر محصولات
مرتب سازی
  • از تومان
  • تا تومان

فشارسنج

فشارسنج دیجیتال بازویی امرون مدل M2
٪۱۷
۱,۹۸۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج بازویی گلامور Glamor TMB-1112
٪۳
۱,۳۲۰,۰۰۰
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فشار سنج امرن OMRON M7
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج دیجیتالی بی ول مدل PRO-36
٪۶
۱,۵۹۹,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فشار سنج بیورر مدل BM28
۱,۴۳۸,۰۰۰ تومان
فشارسنج بیورر مدل BM77
۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان
فشارسنج بیورر مدل BM55
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 Beurer BM40 Blood Pressure Monitor
۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان
فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-33
٪۱۳
۱,۴۴۳,۰۰۰
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-35
٪۸
۱,۴۸۵,۰۰۰
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
فشار سنج عقربه‌ای رزمکس مدل GB102
٪۸
۷۴۵,۰۰۰
۶۸۵,۴۰۰ تومان
فشارسنج دیجیتال بیورر BM57
٪۶
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج بازویی  CH155F رزمکس ( Rossmax )
٪۹
۱,۱۵۵,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج امرن مدل M6 Comfort
٪۶
۳,۵۱۰,۰۰۰
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان
فشارسنج بازویی گلامور Glamor TMB-986
٪۱۹
۱,۷۹۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج مچی Omron RS2
۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان
فشارسنج دیجیتال Beurer  بیورر BM54
٪۲
۱,۳۹۵,۰۰۰
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987
٪۰
۱,۳۹۵,۰۰۰
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
پمپ یا پوار فشارسنج عقربه ای
٪۱۰
۵۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
فشار سنج ژاپنی عقربه ای  ALPK 2
٪۲۵
۸۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای B.Well مدل WM-62S
٪۲
۷۱۵,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰ تومان
آداپتور فشار سنج امرون OMRON ADAPTER
٪۱۰
۳۹۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج  جدید امرن مدل (M6 Comfort 2020 (New
٪۷
۳,۵۱۰,۰۰۰
۳,۲۶۵,۰۰۰ تومان
فشارسنج سخنگو بازویی زیکلاس مد B02
٪۱۶
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
فشار سنج بازویی  بریسک  PG-800B16
٪۱۲
۱,۸۲۶,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج بازویی بی ول B.Well مدل MED-55
٪۴
۲,۴۵۹,۰۰۰
۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان
فشارسنج بازویی زنیت مد مدل LD-575
٪۴
۹۹۹,۰۰۰
۹۵۶,۰۰۰ تومان
فشارسنج امرن RS3
۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۴۰