مبدل فیبر شبکه یالینک Yealink
یالینک
مبدل فیبر شبکه یالینک Yealink
Yealink EXP50 Expansion Module
۴,۸۹۲,۰۰۰ تومان
ماژول بیسیم یالینک WF50
٪۱۱
۱,۸۹۰,۰۰۰
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان