فیلتر محصولات
مرتب سازی

مبدل فیبر شبکه

SFP-10G-LR
۴۰۰,۰۰۰ تومان
TP-LINK MC110CS 10/100Mbps Single-Mode Media Converter
٪۱۴
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
D-Link DMC-300SC Media Converter
٪۱۵
۱,۰۱۴,۰۰۰
۸۶۱,۹۰۰ تومان
D-Link D-Link DMC-700SC Media Converter
٪۱۴
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Tenda MG100S Single Mode SFP Module
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول بیسیم یالینک WF50
۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
Finisar FCMJ-8521-3 ESFP
۶۴۰,۰۰۰ تومان
ماژول فیبر نوری اچ پی AJ718A
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول EHWIC-4ESG-P
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اکسپنشن ماژول EXP50
۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
ماژول X4724-SFP-E
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول X4748-RJ45V+E
۵۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول سوپروایزر X45-SUP7-E
۲۱۹,۳۲۴,۰۰۰ تومان
ماژول سوپروایزر X45-SUP8-E
۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳