دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت پرده حمام (16 آذر)


پرده حمام طرح dimple
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۲
۵۵۲,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پرده حمام طرح قطره drop
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۲
۵۵۲,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده حمام طرح لورا lora
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۲
۵۵۲,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده حمام اعلا چین کد 327
(۱۴ ساعت پیش)
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد jack-1406 سایز 200×180 سانتی متر
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد jack-5322 سایز 200×180 سانتی متر
(۱۴ ساعت پیش)
٪۳۰
۵,۶۲۰,۰۰۰
۳,۹۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد SNJ-5008-101
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده حمام اطلس بزرگ
(۱۴ ساعت پیش)
۸۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد SNJ-5027-107
(۱۴ ساعت پیش)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Tree New
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام پیسو مدل BZ-15 سایز 180×200 سانتی متر
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۸۰,۰۰۰
۱۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام چین کد 430027
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام ایکیا مدل VADSJON
(۲ ساعت پیش)
۴۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*200 طرح کلارا Clara
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۴۲
۵۵۲,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد TOR-3391 سایز 200×180 سانتی متر
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد TOR- 5033 سایز 200×180 سانتی متر
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد SNJ-5033-120
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد SNJ-5033-103
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد SNJ-5028-104
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد SNJ-5019-102
(۱۴ ساعت پیش)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده حمام طرح دارت 200*240
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۲
۵۵۲,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام طرح سفید ساده 200 × 140
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۲
۵۵۲,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام طرح flower
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام طرح نانسی nancy 200*140
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۴۲
۵۵۲,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Bubbles New
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح Alcea
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Flower
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح نانسی Nancy
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Dots
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح Red Square
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Rod
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Brown
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح پاستیل Pastil
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح باران Rain
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح New Circle
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح نانسی Nancy
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح لینوس Linus
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میله پرده حمام دلفین مدل FLX-200
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۳۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین مدل jack-7766 سایز 180x200 سانتی متر
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۶۰,۰۰۰
۴۱۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین مدل jack-1076 سایز 180x200 سانتی متر
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۶۰,۰۰۰
۴۱۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد jack-7017 سایز 200×180 سانتی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام کد PH72 سایز 180x180 سانتی متر
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۴۵
۲۲۶,۸۰۰
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد IR - DL سایز 200×180 سانتی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۶۵,۰۰۰
۱۴۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام پیسو مدل BZ-16 سایز 180×200 سانتی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۲۵
۱۸۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام کد PH264 سایز 180x180 سانتی متر
(۱۴ ساعت پیش)
٪۳۳
۱۲۰,۰۰۰
۷۹,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام کد PH259 سایز 180x180 سانتی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۳۳
۱۲۰,۰۰۰
۷۹,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام کد PH285 سایز 180x180 سانتی متر
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام کد PH282 سایز 180x180 سانتی متر
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 200*240 طرح پاستیل Pastil
(۱۴ ساعت پیش)
٪۴۲
۵۵۲,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد jack-50200 v1 سایز 200×180 سانتی متر
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد SNJ-5033-119
(۱۴ ساعت پیش)
۴۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد SNJ-5033-107
(۱۴ ساعت پیش)
۴۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد SNJ-5028-111
(۱۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده زبرا کد SNJ-5028-102
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد jack-0010 سایز 200×180 سانتی متر
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Love
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*180 رزین تاژ طرح Lotus
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح Bubbles New
(۱۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Grid Blue
(۱۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Flower
(۱۰ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Blue Square
(۲۳ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Orange
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Circle
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح لورا Lora
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح قطره Drop
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Linus
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح پاستیل Pastil
(۹ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Orange
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Color Splash
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح لورا Lora
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Stone
(۲۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Strip
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح درخت Tree
(۱۰ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ سفید ساده Simple White
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح آندو Ando
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح کلارا Clara
(۱۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح دارت Dart
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Drop
(۱۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Honey Circle
(۲۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح پازل Puzzle
(۲۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Red Square
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح باران Rain
(۱۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح پاستیل Pastil
(۱۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح Dots
(۲۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح Clara
(۱۷ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح Brown
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح آکواریوم Aquarium
(۱۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام کد RAH7 سایز 180x200 سانتی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۳۸
۲۳۵,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میله پرده حمام دلفین مدل FLX-300
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۳۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام طرح Classic سایز 180x200 سانتی‌متر
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۵۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد TOR-3636 سایز 200×180 سانتی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد TOR-8759 سایز 200×180 سانتی متر
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین مدل jack-12005 سایز 180x200 سانتی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۶۰,۰۰۰
۴۱۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین مدل jack-4247 سایز 180x200 سانتی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۶۰,۰۰۰
۴۱۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین مدل EV-1620 سایز 180x200سانتی متر
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد TOR-8852 سایز 200×180 سانتی متر
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد TOR-5075 سایز 200×180 سانتی متر
(۱۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پرده حمام دلفین کد jack-6969 سایز 200×180 سانتی متر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 7
لیست قیمت پرده حمام هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پرده حمام از لیست قیمت پرده حمام کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پرده حمام کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پرده حمام های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پرده حمام های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۶۷,۸۹۱ تومان تا ۴۴۹,۶۴۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پرده حمام در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پرده حمام به ترتیب الویت عبارتند از دلفین,ایکیا,زبرا,لورا, ...