ایمالز

لیست قیمت پرده حمام


پرده حمام ایکیا مدل 604.437.02 Ikea BJARSEN
٪۱۷
۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
پرده حمام ایکیا مدل Saxalven
۴۶۸,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده حمام ایکیا مدل OTTSJoN
۴۶۸,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده حمام پای استر 200 180 cm طرح برگ
٪۵۰
۳۹۹,۰۰۰
۱۹۹,۵۰۰
تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح Alcea
۴۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح Stone
۴۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Stone
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده ایکیا مدل NINNERERT
۶۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام ایکیا مدل KRATTEN
۵۸۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 200*240 طرح پاستیل Pastil
٪۴۲
۳۸۵,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پرده حمام 180*200 طرح کلارا Clara
۲۹۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده زبرا کد SNJ-5028-111
۴۲۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام طرح سفید ساده 200 × 140
۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده حمام طرح قطره drop
٪۴۲
۳۸۵,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام طرح نانسی nancy 200*140
٪۴۲
۳۸۵,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده حمام طرح circle 200*240
٪۴۲
۳۸۵,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده حمام ۱۸۰ ۲۰۰ سانتی متر تندنس
۲۰۹,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Love
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Bubbles New
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Tree New
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 190*180 رزین تاژ طرح Lotus
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح Bubbles New
۴۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Flower
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح نانسی Nancy
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ سفید ساده Simple White
۴۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Grid Blue
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Flower
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Blue Square
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح لینوس Linus
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Dots
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Orange
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Circle
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح قورباغه Frog
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح لورا Lora
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح قطره Drop
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Linus
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح پاستیل Pastil
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Orange
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح Color Splash
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح لورا Lora
۴۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح Orange Flower
۴۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح Red Square
۴۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Rod
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح صدف Shell
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ سفید ساده Simple White
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح Strip
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 140*190 رزین تاژ طرح درخت Tree
۲۲۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح آندو Ando
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 180*190 رزین تاژ طرح پاستیل Pastil
۳۳۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح پازل Puzzle
۴۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام 190*240 رزین تاژ طرح نانسی Nancy
۴۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام ونکو مدل Cat سایز 200x180 سانتی متر
۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام ایکیا مدل VADSJON
۴۶۸,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده حمام کد PH21 سایز 180*180 سانتی متر
٪۲۵
۱۷۹,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۹ ساعت پیش)
پرده حمام 180*200 طرح باران Rain
٪۴۲
۳۸۵,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده زبرا کد SNJ-5033-120
۳۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده زبرا کد SNJ-5033-119
۳۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده زبرا کد SNJ-5033-107
۳۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده زبرا کد SNJ-5033-103
۳۹۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده زبرا کد SNJ-5028-104
۴۲۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده زبرا کد SNJ-5028-102
۴۲۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده زبرا کد SNJ-5027-107
۴۲۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده زبرا کد SNJ-5019-102
۴۲۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده زبرا کد SNJ-5008-101
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پرده حمام طرح دارت 200*240
۳۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده حمام طرح لورا lora
٪۴۲
۳۸۵,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده حمام طرح flower
۳۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده حمام طرح dimple
٪۴۲
۳۸۵,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پرده حمام پلی استر ساده 180 200 cm کد3526781129909
٪۵۰
۲۰۹,۰۰۰
۱۰۴,۵۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت پرده حمام هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پرده حمام از لیست قیمت پرده حمام کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پرده حمام کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پرده حمام های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پرده حمام های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۹۲,۵۳۹ تومان تا ۳۵۷,۵۴۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پرده حمام در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پرده حمام به ترتیب الویت عبارتند از ایکیا,فلاور