ایمالز

لیست قیمت کیس و کاور


کیف و کاور دف
٪۵۸
۱۱۵,۰۰۰
۴۸,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
هاردکیس تار رهاوی
٪۱۴
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۳۳۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جعبه تنبور- هاردکیس
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جعبه کمانچه- هاردکیس
۲۴۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور تکی نی
۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
هارد کیس تنبک
٪۳۰
۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
جعبه یونولیتی سنتور
٪۱۴
۲۸۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور تنبور
۶۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جعبه یونولیتی تار
٪۲۱
۲۸۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جعبه ویلن 2/4 فوم
۵۲۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور تار مدل هارد کیس
٪۳۸
۱۹۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
تومان
(۸ ساعت پیش)
سافت کیس گیتار آکوستیک
۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور کمانچه مدل هارد کیس
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۸ ساعت پیش)
هارد کیس سبک گیتار کلاسیک
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جلد کمانچه ابری
۱۰۴,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
هاردکیس گیتار کلاسیک rahavi رهاوی
٪۱۸
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۴۷۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سافت کیس گیتار کلاسیک
٪۳
۱۶۰,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
هاردکیس سه تار رهاوی
٪۱۵
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۲۹۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
هارد کیس سنتور کد RF114
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جعبه یونولیتی  تنبک
۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کیف فلوت گابل مدل Crash
۶۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جلد تنبک نوجوان متوسط قهوه ای
۸۲,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جلد ارگ کوچک ابری یاماها
۱۰۴,۵۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جلد عود ابری
۱۳۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جعبه تار فوم چرمی
۳۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کیس پدال کاخن مینل مدل MCPB
۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
هاردکیس تنبک rahavi رهاوی
٪۱۳
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۳۶۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
هاردکیس هنگ درام کیتاپنتام kitapantam
٪۴
۳,۱۵۰,۰۰۰
۳,۰۳۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور ابر و برزنت گیتار برند یاماها کد 14
۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
هاردکیس گیتار مدل برزنتی
۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور تار چمان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سافت کیس تنبک چمان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کاور سه‌تار  مدل هارد کیس
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۸ ساعت پیش)
Korg PA Series Soft Case | سافت کیس کرگ
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سافت کیس پیانو کرگ KORG SOFT CASE SV1 - 88 آکبند
٪۱۳
۴,۴۵۰,۰۰۰
۳,۸۸۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور جلد سنتور ابردار
٪۶۳
۱۰۵,۰۰۰
۳۹,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جعبه گیتار فوم دار
۳۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جعبه یونولیتی گیتار
۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
Korg PA Series Soft Case | سافت کیس
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
کیف و کاور دف مدل ساده
۴۲,۷۵۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
هاردکیس دف کد RF119
۳۳۹,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور پیانو آکوستیک
۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جعبه یونولیتی سه تار
٪۲۰
۲۵۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سافت کیس تنبک مدل ابری
٪۷۰
۱۲۵,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
سافت کیس گیتار بیس مدل 02
۹۰,۰۰۰ تومان
(۸ ساعت پیش)
جلد سه تار ابری
۵۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۸ ساعت پیش)
جلد سنتور ابری
۱۰۴,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جلد دیوان ابری
۱۳۲,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جلد تنبک ابری شیرانی
۱۴۳,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
جلد تار کتان صبا
۱۲۱,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
جلد تار ابری
۱۰۴,۵۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
جلد نی سفارشی 6 تایی- ابری
۳۰,۸۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جلد نی ابری – 13 تایی – حلمی
۴۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جلد گیتار ابری
۹۳,۵۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
جلد گیتار کلاسیک بسکو 4/4 besco
۱۲۱,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جلد گیتار الکتریک ابری آیبانز مشکی
۱۰۴,۵۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
جعبه تنبور فوم
۲۴۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور دایره
۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جلد نی دوتایی
۲۲,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جلد کاخون حلمی
۹۳,۵۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
روکش سنتور صبا
۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
روکش سنتور چرمی پوریا
۲۲,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
هاردکیس دف آکبند
۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
سافت کیس کیبورد korg کرگ آکبند
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
هاردکیس فومی تار
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
هارکیس فومی سه تار
۷۵,۰۰۰ تومان
(۸ ساعت پیش)
هارکیس فومی گیتار
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
هاردکیس فومی تمبک
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
هاردکیس فومی ویلن
۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور گیتار کلاسیک فونیکس
٪۳
۶۵,۰۰۰
۶۳,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
جعبه نگهدارنده مضراب تار و سه تار
۸,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کیس سافت سری SL استودیولاجیک
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جلد ابری ویلن
۹۳,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جلد تار رنگی آذر
۸۲,۵۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جلد عود کتان
۲۳۷,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کاور کوزه(اودو) جم
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
هاردکیس گیتار کلاسیک مدل طرح چرم
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۸ روز و ۱۸ ساعت پیش)
هاردکیس کمانچه rahavi رهاوی
٪۲۱
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۶۶۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کیس بانگو ادوات
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
سافت کیس گیتار کلاسیک کد 4009
٪۶
۱۶۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۹۵,۰۰۰ تومان
(۸ ساعت پیش)
هاردکیس سه تار مدل برزنتی
۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
هارد کیس گیتار مدل VXP-3000
۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کاور ابری تنبک آراکس
۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کاور ابری دف آراکس
۸۵,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۶ ساعت پیش)
جلد نی تکی ساده
۱۶,۵۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جعبه گیتار فوم چرمی
۳۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور سه تار چمان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
کاور کمانچه
٪۶۵
۹۹,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
سافت کیس حرفه‌ای کاخن
٪۵۴
۱۲۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جعبه چوبی مضراب سنتور
۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سافت کیس تنبک
٪۶۰
۹۵,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
هاردکیس درام استگ مدل STBB-8T
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۱۰ ساعت پیش)
هاردکیس درام استگ مدل  STBB-16T
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
لیست قیمت کیس و کاور هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کیس و کاور از لیست قیمت کیس و کاور کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کیس و کاور کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کیس و کاور های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کیس و کاور های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۷۲,۲۵۲ تومان تا ۸۸,۳۰۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کیس و کاور در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کیس و کاور به ترتیب الویت عبارتند از کرگ,کلاسیک,میکرو,کاور, ...