دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت چادر عکاسی (11 آذر)


خیمه نور گودکس Godox LSD-60 Box Light Tent 60cm
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۳
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
چادر عکاسی گودکس مدل L40 ابعاد 40×40 سانتی متر
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
خیمه عکاسی 120*120
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
خیمه عکاسی 80*80 Godox
(۱ ساعت پیش)
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لایت باکس عکاسی40*40 (Light Box)
(۱ ساعت پیش)
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
Puluz 60x60  Light Tent
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۷
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه عکاسی GODOX LST80 Lighting tent 80X80
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چتر دیفیوزر پروفوتو Profoto Umbrella S backpanel
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه عکاسی 90*90
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۹۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لایت باکس عکاسی  60*60 Light Box
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
خیمه عکاسی 40*40 Godox
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه عکاسی 60*60
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
LiteIgloo 120x120cm
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چتر 180 سانت داخل نقره ای Dream Light
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی مدل 60X60 سانتی متر
(۱۳ ساعت پیش)
۵۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه LIGHT BOX 70x70cm
(۳ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دیفیوزر پروفوتو Profoto Diffusor for Softlight Reflector
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه 40 سانتی  White Photographic Tent triopo
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پلکسی سفید 40*40 سانتی متر
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چتر براق داخل نقره ای اس اند اس S&S 110cm
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چتر رفلکتور پروفوتو Profoto Giant 240 Reflector
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لایت باکس (خیمه نور) 50*50
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی پیشگام مدل PISH3030 ابعاد 30x30 سانتی متر
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۱۵
۴۹۹,۰۰۰
۴۲۴,۱۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
کیت خیمه + 3 شاخه نور Digital Light Kit KT 502
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه ال ای دی دار 60x60cm
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی گودکس مدل L90 ابعاد 90×90 سانتی متر
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۱,۹۸۹,۰۰۰
۱,۸۶۹,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چادر عکاسی پلوز مدل Folding Portable ابعاد 40x40 سانتی متر
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۱,۹۸۴,۵۰۰
۱,۶۸۰,۴۳۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی پلوز مدل Dimmable ابعاد 60x60 سانتی متر
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۹
۲,۹۱۱,۹۵۰
۲,۶۵۰,۹۳۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه عکاسی LIGHTBOX 60,80,90 CM
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی گودکس مدل LST-60 ابعاد 60×60 سانتی متر
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۳,۹۸۹,۰۰۰
۳,۷۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
خیمه عکاسی 40*40 _Light tent
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی مدل 75X75 سانتی متر
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی  مدل BF-01 ابعاد 80x80 سانتی متر
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
۸۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چتر دریم لایت Dream Light Umbrella 180 cm/White
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه نور Life of Photo مدل LED770 دیمر دار دو رنگ
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چتر براق داخل نقره ای اس اند اس S&S 80cm
(۱۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چتر داخل نقره ای S&S 100cm درجه 1
(۱۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه وسکات Westcott LiteIgloo 60x60cm
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۸۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لایت باکس عکاسی دیمر دار Life Of Photo Light Box SMD660
(۱۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لایت باکس عکاسی دیمر دار Life Of Photo Light Box SMD550
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چتر داخل نقره ای 83 سانت Neewer
(۱۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چتر دیفیوزر 110 سانت Neewer سفید
(۱۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۳۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه ال ای دی دار Orangemonkie Foldio2 15″ Mini Studio
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه عکاسی 40*40 هارمونی harmony
(۱۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی مدل Q50 ابعاد 50× 50 سانتی متر
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۷۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی مدل Q40 ابعاد 40× 40 سانتی متر
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی مدل Q30 ابعاد 30× 30 سانتی متر
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
۵۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی طرح مربع سایز 80x80 سانتی متر
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چتر تک لایه کد 03
(۲۳ ساعت پیش)
۳۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی لایف مدل L 70 ابعاد 70 *70 سانتی متر
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی لایف LIFE ابعاد 70×70 سانتی‌ متر
(۱۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی لایف LIFE ابعاد 60×60 سانتی‌ متر
(۱۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه عکاسی LS 90*90
(۱۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی پلوز مدل Folding Portable ابعاد 25x25 سانتی متر
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۹
۱,۰۱۳,۲۵۰
۸۲۴,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه عکاسی مدل لایت باکس 60 سانتی متر Puluz
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی پلوز مدل Shadowless Light ابعاد 25x25 سانتی متر
(۱ ماه و ۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۱۲۹,۹۸۰ تومان
فروشندگان (۱)
باکس عکاسی 30 در 30
(۸ روز و ۱ ساعت پیش)
۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی پلوز مدل Shadowless Light ابعاد 40x40 سانتی متر
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۹
۴,۰۷۴,۰۰۰
۳,۲۸۸,۴۶۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی پلوز مدل Studio Shooting Tent Box ابعاد 40x40 سانتی متر
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
٪۱۶
۷۴۹,۰۰۰
۶۲۶,۵۹۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی مدل CF-01 ابعاد 60x60 سانتی متر
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چادر عکاسی پلوز مدل shadowless tent ابعاد 40x40 سانتی متر
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
٪۲۰
۳,۳۲۸,۵۰۰
۲,۶۷۵,۲۱۰ تومان
فروشندگان (۱)
خیمه عکاسی مدل لایت باکس 40 سانتی متر Puluz
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3
لیست قیمت چادر عکاسی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت چادر عکاسی از لیست قیمت چادر عکاسی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر چادر عکاسی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین چادر عکاسی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر چادر عکاسی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۵۵۷,۵۰۱ تومان تا ۵,۵۷۰,۲۸۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های چادر عکاسی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب چادر عکاسی به ترتیب الویت عبارتند از گودکس,پلوز,بدون برند,دریم, ...