ایمالز

لیست قیمت میز پینگ پنگ (13 تیر)


میز پینگ پنگ تاشو مدل T104
۳,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ ساده مدل T102
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ باترفلای 25
۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ باترفلای 18
۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ نئوپان تاشو مدل T105
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ ۴ چرخ ملامینه D2
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز اسنوکر 10 فوت buffalo Oxyear
٪۲
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ نئوپان Olympic C3
۳,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ لترون Olympic F
۳,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ ۴ چرخ MDF مدل E2
۲,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ A0
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ ام دی اف آذیموس مدل AZIMUTH AZ TT3010
٪۲
۷,۸۰۰,۰۰۰
۷,۶۴۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
میز اسنوکر 12 فوت Wiraka Rais M2 ویراکا
٪۲
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ چرخدار MDF مدل T107
۳,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ فراز اسپرت Faraz Sport TT1
۳,۷۳۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ نوشاد
۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز اسنوکر 12 فوت buffalo Oxyear
٪۱
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز ایت بال 9 فوت buffalo Oxyear
٪۲
۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پونگ مدل P7
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ MDF پیمان
۴,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مخصوص فضای باز A7
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ MDF ساده Ferdos TS2
۳,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ المپیک مدل 52
٪۳
۵,۱۵۰,۰۰۰
۴,۹۷۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ جورکس مدل TB2000
۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ المپیک مدل 42
٪۳
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مدل Tnis Tbl TT5 کد F2021
۴,۶۷۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ چرخ دار T107
۳,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ ام دی اف Olympic E3
٪۲
۴,۳۰۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ شیشه سیکوریت TP112
۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
33 میز پینگ پنگ چرخدار MDF T302
۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کاور میز پینگ پنگ
۸۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ A6
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ A5
۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ دی اچ اس مدل 001
۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز داوری پینگ پنگ ساوالان
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پارتیشن 70*140 پینگ پنگ
۲۸۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ GP112 سیناراد
۸,۶۱۱,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ Ferdos TU3
۳,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ Ferdos TU1
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ چرخدار مدل TM108
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مدل Hero prfessional
۵,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ فراز اسپرت Faraz Sport TT3
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ لترون چرخدار  F
۳,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ شیشه‌ای چرخدار
۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ شیشه‌ای پایه ثابت عابدینی
۸,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ A03
۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ A8
۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مدل P4
۴,۵۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مدل P9
۴,۶۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مدل Tnis Tbl TT1 کد F2021
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مدل Tnis Tbl TT3 کد F2021
۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مدل E3
۵,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ TM115
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز تنیس مخصوص فضای باز A7
۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز تنیس A3 فضای باز
۶,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ  GP111
۸,۵۰۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ G سیناراد
۹,۴۲۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ‌ پونگ مدل P8
۴,۷۳۳,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ سوپر ام دی اف 16 میل Ferdos TU4
۴,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ Ferdos TU2
۳,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ شیشه ای سکوریت
۵,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ ملامین پیمان
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مدل TE-02C
۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ A2
۴,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ A1
۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تور و گیره میز پینگ پنگ پارکی
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ ضد آب المپیک مدلP (شیشه ای)
۶,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مدل AU 2
٪۷
۵,۲۵۰,۰۰۰
۴,۸۸۲,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مدل D2
۳,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ مدل E2
۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ‌ پنگ چهار چرخ ام دی اف TT5
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ‌پنگ چهار چرخ ام دی اف TT4
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ‌ پنگ چهار چرخ ملامینه TT3
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ چهار چرخ نئوپان TT1
۳,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ بدون چرخ TS2
۳,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ بدون چرخ TS1
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ ام دی اف tu 4 n m
۴,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ پارکی شیشه ای
۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ ثابت سوپر T200
۴,۵۱۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ چرخدار نئوپان  مدل های T104_105
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ TB
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ جوو سی اس پرو
۱۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ  AT102
۳,۸۱۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ  AT107
۴,۵۷۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ  PT2 سیناراد
۴,۹۰۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ TN115 سیناراد
۴,۹۰۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ FT1 تاشو چرخدار نئوپان سیناراد
۴,۳۶۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ TN110
۴,۹۰۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ TN114 سیناراد
۴,۰۸۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ TN113
۴,۶۳۳,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ PT1 سیناراد
۴,۵۷۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ FT3 سیناراد
۴,۹۰۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ FT2 نئوپان سیناراد
۴,۶۸۷,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ W سیناراد
۵,۹۹۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ PP3 سیناراد
۵,۹۹۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ AT104 سیناراد
۴,۳۶۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ PP2 سیناراد
۵,۳۴۱,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ AT105 سیناراد
۴,۳۶۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
میز پینگ پنگ FT5 ام دی اف تاشو
۵,۶۶۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
لیست قیمت میز پینگ پنگ هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت میز پینگ پنگ از لیست قیمت میز پینگ پنگ کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر میز پینگ پنگ کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین میز پینگ پنگ های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر میز پینگ پنگ های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۸,۹۰۵,۷۷۵ تومان تا ۱۰,۸۸۴,۸۳۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های میز پینگ پنگ در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب میز پینگ پنگ به ترتیب الویت عبارتند از کلاسیک,بوفالو,ساوالان